HOTĂRÂRE nr. 1.430 din 4 decembrie 2003
pentru aprobarea Normelor metodologice privind situaţiile în care Ministerul Culturii şi Cultelor, respectiv autorităţile administraţiei publice locale, contribuie la acoperirea costurilor lucrărilor de protejare şi de intervenţie asupra monumentelor istorice, proporţia contribuţiei, procedurile, precum şi condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească proprietarul, altul decât statul, municipiul, oraşul sau comuna
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 905 din 18 decembrie 2003  În temeiul art. 108 din Constituţie, republicată, şi al art. 40 alin. (4) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, cu modificările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul UNIC

  Se aprobă Normele metodologice privind situaţiile în care Ministerul Culturii şi Cultelor, respectiv autorităţile administraţiei publice locale, contribuie la acoperirea costurilor lucrărilor de protejare şi de intervenţie asupra monumentelor istorice, proporţia contribuţiei, procedurile, precum şi condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească proprietarul, altul decât statul, municipiul, oraşul sau comuna, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NĂSTASE
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul culturii şi cultelor,
  Răzvan Theodorescu
  p. Ministrul finanţelor publice,
  Gheorghe Gherghina,
  secretar de stat
  Ministrul administraţiei şi internelor,
  Ioan Rus
  Ministru delegat
  pentru administraţia publică,
  Gabriel Oprea
  Bucureşti, 4 decembrie 2003.
  Nr. 1.430.


  Anexă

  NORMA 04/12/2003