HOTĂRÂRE nr. 169 din 11 martie 2015pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 101/2014 privind măsuri de reglementare a depozitării semințelor de consum și a regimului certificatelor de depozit pentru acestea
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 202 din 26 martie 2015
  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 46 din Legea nr. 101/2014 privind măsuri de reglementare a depozitării semințelor de consum și a regimului certificatelor de depozit pentru acestea,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  ARTICOL UNIC

  Se aprobă Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 101/2014 privind măsuri de reglementare a depozitării semințelor de consum și a regimului certificatelor de depozit pentru acestea, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  Ministrul agriculturii

  și dezvoltării rurale,
  Daniel Constantin
  Ministrul finanțelor publice,
  Darius-Bogdan Vâlcov
  Ministrul afacerilor externe,
  Bogdan Lucian Aurescu

  București, 11 martie 2015.
  Nr. 169.

  ANEXĂ

  NORMA METODOLOGICE
  de aplicare a prevederilor Legii nr. 101/2014 privind măsuri de reglementare a depozitării
  semințelor de consum și a regimului certificatelor de depozit pentru acestea