ORDIN nr. 25 din 15 ianuarie 2008
privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de creşă pentru semestrul I 2008
EMITENT
 • MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI EGALITĂŢII DE ŞANSE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 56 din 24 ianuarie 2008  În temeiul:
  - art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 1.317/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 193/2006 privind acordarea tichetelor cadou şi a tichetelor de creşă;
  - pct. 6.2 din Normele metodologice de aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 193/2006 privind acordarea tichetelor cadou şi a tichetelor de creşă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.317/2006;
  - art. 14 din Hotărârea Guvernului nr. 381/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse,
  ministrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Pentru semestrul I 2008, începând cu luna februarie, valoarea sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de creşă, stabilită potrivit prevederilor pct. 6.1 şi 6.3 din Normele metodologice de aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 193/2006 privind acordarea tichetelor cadou şi a tichetelor de creşă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.317/2006, este de 330 lei.


  Articolul 2

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul muncii, familiei
  şi egalităţii de şanse,
  Paul Păcuraru
  Bucureşti, 15 ianuarie 2008.
  Nr. 25.
  -----------