ORDIN nr. 2.828 din 19 august 2019pentru reacreditarea Muzeului Național al Literaturii Române Iași
EMITENT
 • MINISTERUL CULTURII ȘI IDENTITĂȚII NAȚIONALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 738 din 10 septembrie 2019
  În baza Hotărârii Comisiei Naționale a Muzeelor și Colecțiilor nr. 5.484 din 30.07.2019,
  în conformitate cu prevederile art. 12 și 18 din Criteriile și normele de acreditare a muzeelor și a colecțiilor publice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.057/2007,
  în temeiul dispozițiilor art. 18 alin. (4) din Legea muzeelor și a colecțiilor publice nr. 311/2003, republicată, și al prevederilor art. 11 alin. (1) și (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii și Identității Naționale, cu modificările și completările ulterioare,
  ministrul culturii și identității naționale emite prezentul ordin.

  Articolul 1

  Se reacreditează Muzeul Național al Literaturii Române Iași, cu sediul în Iași, județul Iași.


  Articolul 2

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul culturii și identității naționale,
  Valer-Daniel Breaz

  București, 19 august 2019.
  Nr. 2.828.
  -----