HOTĂRÂRE nr. 719 din 2 septembrie 2015
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 683 din 8 septembrie 2015  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul UNIC

  Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 50 din 21 ianuarie 2015, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
  1. La articolul 5, alineatul (5) va avea următorul cuprins:
  "(5) Ministrul transporturilor este ajutat în activitatea de conducere a ministerului de 5 secretari de stat."
  2. La articolul 8, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
  "Art. 8. - (1) Numărul maxim de posturi este 380, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului."
  3. Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.


  PRIM-MINISTRU

  VICTOR-VIOREL PONTA

  Contrasemnează:

  ---------------

  Ministrul transporturilor,

  Iulian-Ghiocel Matache

  Ministrul finanţelor publice,

  Eugen Orlando Teodorovici

  Ministrul muncii, familiei,

  protecţiei sociale

  şi persoanelor vârstnice,

  Rovana Plumb

  Bucureşti, 2 septembrie 2015.
  Nr. 719.

  Anexă

  (Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 21/2015)
  *Font 7*
      Numărul maxim de posturi = 380, exclusiv demnitarii
      şi posturile aferente cabinetului ministrului

                                                STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
                                              a Ministerului Transporturilor

                                                          ┌──────────┐
                                                          │ MINISTRU │
                                                          └────┬─────┘
     ┌──────────────────────┐ │ ┌────────────────────────────────┐
     │CABINETUL MINISTRULUI ├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤SECRETARIATUL NAŢIONAL TRACECA**│
     └──────────────────────┘ │ └────────────────────────────────┘
     ┌──────────────────────┐ │ ┌────────────────────────────────┐
     │SERVICIUL AUDIT INTERN├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤DIRECŢIA COMUNICARE, RELAŢIA CU │
     └──────────────────────┘ │ │ SINDICATELE, PATRONATELE ŞI │
                                                               │ │ ORGANIZAŢIILE NEGUVERNAMENTALE │
                                                               │ └────────────────────────────────┘
     ┌──────────────────────┐ │ ┌────────────────────────────────┐
     │ CORPUL DE CONTROL* ├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤SERVICIUL RELAŢIA CU PARLAMENTUL│
     └──────────────────────┘ │ └────────────────────────────────┘
     ┌──────────────────────┐ │ ┌────────────────────────────────┐
     │ SERVICIUL PROBLEME ├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤ SERVICIUL SITUAŢII DE URGENŢĂ │
     │ SPECIALE │ │ └────────────────────────────────┘
     └──────────────────────┘ │
                                                               │
            ┌─────────────────────────────┬────────────────────┼────────────┬──────────────────────┬────────────────────────────┐
  ┌─────────┴────────────┐ ┌─────────┴────────────┐ │ ┌─────────┴────────────┐ ┌───────┴──────────────┐ ┌───────────┴──────────┐
  │ SECRETAR DE STAT │ │ SECRETAR DE STAT │ │ │ SECRETAR DE STAT │ │ SECRETAR DE STAT │ │ SECRETAR DE STAT │
  ├──────────────────────┤ ├──────────────────────┤ │ ├──────────────────────┤ ├──────────────────────┤ ├──────────────────────┤
  │CABINETUL SECRETARULUI│ │CABINETUL SECRETARULUI│ │ │CABINETUL SECRETARULUI│ │CABINETUL SECRETARULUI│ │CABINETUL SECRETARULUI│
  │ DE STAT │ │ DE STAT │ │ │ DE STAT │ │ DE STAT │ │ DE STAT │
  └──────────────────────┘ └──────────────────────┘ │ └──────────────────────┘ └──────────────────────┘ └──────────────────────┘
                                                               │
                                                               │
                                                               │
  ┌────────────────────────┐ ┌─────────┴───────────┐ ┌────────────────────────┐
  │SECRETAR GENERAL ADJUNCT├─────────────────────────┤ SECRETAR GENERAL ├────────────────────────────────────┤SECRETAR GENERAL ADJUNCT│
  └────────────────────────┘ └─────────┬───────────┘ └────────────────────────┘
                                                               │
        ┌───────────┬────────────────────┬──────────┬──────────┼───────────┬──────────┬─────────┬──────────┬─────────┬────────────┐
        │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ┌─────┴────┐┌─────┴───────────┐ ┌────┴────┐┌────┴────┐┌────┴───────┐┌──┴──────┐┌──┴──────┐┌─┴──────┐┌──┴─────┐┌──┴──────┐┌────┴────────┐
  │ DIRECŢIA ││DIRECŢIA GENERALĂ│ │DIRECŢIA ││DIRECŢIA ││ DIRECŢIA ││SERVICIUL││ DIRECŢIA││DIRECŢIA││DIRECŢIA││SERVICIUL││ DIRECŢIA │
  │ GENERALĂ ││ TRANSPORT │ │TRANSPORT││TRANSPORT││INVESTIŢII, ││ RESURSE ││ECONOMICĂ││JURIDICĂ││AFACERI ││ MEDICAL ││ ACHIZIŢII │
  │MANAGEMENT││ TERESTRU │ │ AERIAN ││ NAVAL ││INFRA- ││ UMANE ││ ││ ││EUROPENE││ ││ PUBLICE, │
  │ ŞI │└─┬────────────┬──┘ │ ││ ││STRUCTURĂ ŞI││ ││ ││ ││ ŞI ││ ││ADMINISTRAREA│
  │STRATEGIE │┌─┴───────┐┌───┴─────┐│ ││ ││REGLEMENTĂRI││ ││ ││ ││RELAŢII ││ ││ DOMENIULUI │
  │ ││DIRECŢIA ││DIRECŢIA ││ ││ ││TEHNICE ││ ││ ││ ││INTERNA-││ ││ PUBLIC ŞI │
  │ ││TRANSPORT││TRANSPORT││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ŢIONALE ││ ││ADMINISTRATIV│
  │ ││FEROVIAR ││RUTIER ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ │
  └──────────┘└─────────┘└─────────┘└─────────┘└─────────┘└────────────┘└─────────┘└─────────┘└────────┘└────────┘└─────────┘└─────────────┘

                                                                                                * se organizează la nivel de direcţie
                                                                                                ** se organizează la nivel de compartiment

  -----