ORDIN nr. 161 din 13 februarie 2018pentru modificarea Ordinului ministrului mediului și pădurilor nr. 2.851/2011 privind aprobarea alocării certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră cu titlu gratuit pentru activitățile de aviație, pentru anul 2012 și perioada 2013-2020
EMITENT
 • MINISTERUL MEDIULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 23 martie 2018
  Având în vedere Referatul de aprobare nr. 25.101 din 25 ianuarie 2018 al Direcției economie verde, schimbări climatice și dezvoltare durabilă, art. 14^3 din Hotărârea Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, cu modificările și completările ulterioare, precum și art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 19/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și pentru modificarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare,
  viceprim-ministrul, ministrul mediului, emite următorul ordin:

  Articolul I

  Ordinul ministrului mediului și pădurilor nr. 2.851/2011 privind aprobarea alocării certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră cu titlu gratuit pentru activitățile de aviație, pentru anul 2012 și perioada 2013-2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 898 din 19 decembrie 2011, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 1, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: (2) În conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr. 2.392/2017 de modificare a Directivei 2003/87/CE în vederea menținerii actualelor limitări ale domeniului de aplicare pentru activitățile de aviație și în vederea pregătirii punerii în aplicare a unei măsuri globale bazate pe piață începând din 2021 se aprobă numărul de certificate de emisii de gaze cu efect de seră alocate pentru fiecare an al perioadei a 3-a a schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră fiecărui operator de aeronave care efectuează o activitate de aviație prevăzută în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, cu modificările și completările ulterioare, care sunt prevăzute în anexa nr. 2.2. Anexa nr. 2 se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul II

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Viceprim-ministru, ministrul mediului,
  Grațiela Leocadia Gavrilescu

  București, 13 februarie 2018.
  Nr. 161.

  ANEXĂ

  (Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 2.851/2011)
  Numărul total de certificate de emisii de gaze cu efect de seră alocate operatorilor de aviație
  pentru perioada 1 ianuarie 2013-31 decembrie 2020


  Nr. crt.

  Numele operatorului

  Identificatorul unic al operatorului (prevăzut în lista de operatori de aeronave a Comisiei Europene)

  Anul

  Număr de certificate de emisii de gaze cu efect de seră

  1.

  TAROM

  2658

  2013

  135.528

  2014

  135.528

  2015

  135.528

  2016

  135.528

  2017

  135.528

  2018

  135.528

  2019

  135.528

  2020

  135.528

  2.

  CARPATAIR

  26254

  2013

  24.618

  2014

  24.618

  2015

  24.618

  2016

  24.618

  2017

  24.618

  2018

  24.618

  2019

  24.618

  2020

  24.618

  3.

  VISION AIRLINES

  27298

  2013

  0

  2014

  0

  2015

  0

  2016

  0

  2017

  0

  2018

  0

  2019

  0

  2020

  0

  4.

  BLUE AIR

  30600

  2013

  153.915

  2014

  153.915

  2015

  153.915

  2016

  153.915

  2017

  153.915

  2018

  153.915

  2019

  153.915

  2020

  153.915

  ----