HOTĂRÂRE nr. 4 din 13 martie 2019pentru aprobarea Normelor privind supervizarea profesională în psihologie
EMITENT
 • COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 268 din 9 aprilie 2019
  În temeiul dispozițiilor Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România, cu modificările ulterioare, și ale art. 37, 38 și 39 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 788/2005, cu completările ulterioare,
  Consiliul Colegiului Psihologilor din România h o t ă r ă ș t e:

  Articolul 1

  Se aprobă Normele privind supervizarea profesională în psihologie, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 2

  De la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri orice dispoziție contrară se abrogă.


  Articolul 3

  Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și întră în vigoare de la data publicării.

  Președintele Colegiului Psihologilor din România,
  Ion Dafinoiu

  București, 13 martie 2019.
  Nr. 4.

  ANEXĂ

  NORME
  privind supervizarea profesională în psihologie