ORDIN nr. 1.763 din 14 martie 2011 (*actualizat*)
pentru aprobarea normelor de aplicare a art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 135/2007 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru continuarea şi finalizarea măsurilor ex-ISPA
(actualizat până la data de 5 martie 2012*)
EMITENT
 • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII
 • -----------
  *) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 5 martie 2012 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: RECTIFICAREA nr. 1.763 din 14 martie 2011.
  Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor.
  În temeiul prevederilor art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 15/2011 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, cu modificările şi completările ulterioare,
  ministrul finanţelor publice şi ministrul transporturilor şi infrastructurii emit următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Normele de aplicare a art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 135/2007 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru continuarea şi finalizarea măsurilor ex-ISPA, pentru proiectele din sectorul transporturi, prevăzute în anexa nr. 1.


  Articolul 2

  Se aprobă Normele de aplicare a art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 135/2007 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru continuarea şi finalizarea măsurilor ex-ISPA, pentru proiectele din sectorul mediu, prevăzute în anexa nr. 2.


  Articolul 3

  La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.003/2008 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 135/2007 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru continuarea şi finalizarea măsurilor ex-ISPA, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 564 din 25 iulie 2008, cu modificările ulterioare, se abrogă.


  Articolul 4

  Direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice şi Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, precum şi celelalte instituţii publice implicate vor urmări punerea în aplicare a prevederilor prezentului ordin.


  Articolul 5

  Anexele nr. 1 şi 2*) fac parte integrantă din prezentul ordin.
  __________
  *) Anexele nr. 1 şi 2 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 218 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.


  Articolul 6

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul finanţelor publice,
  Gheorghe Ialomiţianu
  Ministrul transporturilor
  şi infrastructurii,
  Anca Daniela Boagiu


  Anexa 1

  NORMA 14/03/2011


  Anexa 2

  NORMA 14/03/2011