ORDIN nr. 484 din 18 octombrie 2002
pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedurile de diagnostic, metodele de prelevare de probe şi criteriile pentru evaluarea rezultatelor testelor de laborator, pentru confirmarea şi diagnosticul diferential al bolii veziculoase a porcului
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTAŢIEI ŞI PĂDURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 878 din 5 decembrie 2002  În temeiul prevederilor art. 31 alin. 1 din Legea sanitară veterinara nr. 60/1974, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
  în baza Hotărârii Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare,
  vazand Referatul de aprobare nr. 159.288 din 11 septembrie 2002, întocmit de Agenţia Naţionala Sanitară Veterinara,
  ministrul agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Norma sanitară veterinara privind procedurile de diagnostic, metodele de prelevare de probe şi criteriile pentru evaluarea rezultatelor testelor de laborator, pentru confirmarea şi diagnosticul diferential al bolii veziculoase a porcului, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Direcţiile sanitare veterinare judeţene şi a municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul 3

  Agenţia Naţionala Sanitară Veterinara va controla modul de ducere la îndeplinire a prezentului ordin.


  Articolul 4

  Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va intra în vigoare în termen de 15 zile de la data publicării.
  Ministrul agriculturii,
  alimentaţiei şi pădurilor,
  Ilie Sarbu
  Bucureşti, 18 octombrie 2002.
  Nr. 484.


  Anexă

  NORMA 18/10/2002