HOTĂRÂRE nr. 1.020 din 3 septembrie 2008
privind trecerea unui mijloc fix din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Transporturilor şi concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. în domeniul public al municipiului Bucureşti şi în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 Bucureşti
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 650 din 12 septembrie 2008  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, precum şi al art. 9 alin. (1) şi al art. 12 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  (1) Se aprobă trecerea unui mijloc fix din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Transporturilor şi concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. în domeniul public al municipiului Bucureşti şi în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 Bucureşti, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  (2) Contractul de concesiune prevăzut la alin. (1) se modifică în mod corespunzător, conform prevederilor legale în vigoare.


  Articolul 2

  Predarea-preluarea mijlocului fix prevăzut la art. 1 alin. (1) se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.


  Articolul 3

  Părţile interesate îşi vor actualiza corespunzător evidenţele contabile aferente domeniului public al statului, inclusiv inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului.


  Articolul 4

  După predarea-preluarea mijlocului fix prevăzut la art. 1 alin. (1), anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se va modifica în mod corespunzător conform anexei.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  -------------
  Ministrul transporturilor,
  Ludovic Orban
  Ministrul internelor şi reformei administrative,
  Cristian David
  Ministrul economiei şi finanţelor,
  Varujan Vosganian
  Bucureşti, 3 septembrie 2008.
  Nr. 1.020.


  Anexa
  DATELE DE IDENTIFICARE
  ale mijlocului fix "Pasarelă pietonală km 7+650 Bucureşti-Ploieşti"
  Nr. de identi- ficare MFP Cod de clasi- ficare Denumirea mijlocului fix Nr. inven- tar Valoare de inventar An PIF Adresa Justificare
  0 1 2 3 4 5 6 7
  147768 (parţial) 1.3.17.2 Pasarelă pietonală km 7+650 linia Bucureşti- Ploieşti 318 13.211,82 1965 Linia Bucureşti -Ploieşti km 7+650, Depoul Bucureşti Triaj Pasarelă pietonală propusă pentru transfer, ca urmare a solicitării Primăriei Sectorului 1 Bucureşti

  ------