DECRET nr. 18 din 16 ianuarie 2004
privind conferirea unor decoraţii naţionale
EMITENT
 • PREŞEDINTELE ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 55 din 22 ianuarie 2004  În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. A şi ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, cu modificările ulterioare,
  la propunerea preşedintelui Institutului Cultural Român,
  pentru contribuţiile majore avute în cercetarea ştiinţifică fundamentală şi pentru ingeniozitatea tehnică dovedită la punerea în aplicare a rezultatelor obţinute, pentru sprijinul acordat specialiştilor şi instituţiilor medicale şi ştiinţifice româneşti,
  Preşedintele României decretează:

  Articolul 1

  Se conferă Ordinul naţional Steaua României în grad de Comandor:
  - domnului doctor Richard R. Ernst, Confederaţia Elveţiană;
  - domnului profesor universitar doctor Gheorghe D. Mateescu, Statele Unite ale Americii;
  - domnului profesor universitar doctor Eliot Sorel, Statele Unite ale Americii.


  Articolul 2

  Se conferă Ordinul naţional Serviciul Credincios în grad de Comandor:
  - domnului profesor universitar Andrei E. Ruckenstein, Statele Unite ale Americii;
  - domnului profesor doctor Ian C. P. Smith, Canada;
  - domnului doctor Jean Ţăranu, Canada.


  Articolul 3

  Se conferă Ordinul naţional Serviciul Credincios în grad de Ofiţer domnului profesor universitar doctor Radu Alexandru Manoliu, Regatul Ţărilor de Jos.
  PREŞEDINTELE ROMÂNIEI
  ION ILIESCU
  În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României, republicată, contrasemnăm acest decret.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NĂSTASE
  Bucureşti, 16 ianuarie 2004.
  Nr. 18.
  ----