LEGE nr. 397 din 30 octombrie 2006
pentru modificarea art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 892 din 2 noiembrie 2006  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul UNIC

  Alineatul (1) al articolului 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 598 din 22 august 2003, cu modificările ulterioare, va avea următorul cuprins:
  "Art. 6. - (1) Camera are sediul în municipiul Bucureşti, Str. Sirenelor nr. 67-69, sectorul 5."
  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  BOGDAN OLTEANU
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE VĂCĂROIU
  Bucureşti, 30 octombrie 2006.
  Nr. 397.
  ----