LEGE nr. 520 din 9 decembrie 2003
pentru modificarea art. 58 din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 872 din 9 decembrie 2003  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul UNIC

  Articolul 58 din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 155 din 20 iulie 1995, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
  1. Litera b) a alineatului 2 va avea următorul cuprins:
  "b) au o vechime în grad de cel puţin 2 ani;"
  2. Alineatul 2^1 se abrogă.
  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 18 noiembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  VALER DORNEANU
  Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 2 decembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.
  p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
  DORU IOAN TĂRĂCILĂ
  Bucureşti, 9 decembrie 2003.
  Nr. 520.
  ──────────────