HOTĂRÂRE nr. 824 din 4 august 2010
privind trecerea unei construcţii aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Maramureş din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi desfiinţării, şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 585 din 18 august 2010  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001, al art. 2^1 şi art. 2^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă actualizarea valorii de inventar a imobilului aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, înregistrat la poziţia cu nr. MFP 105183, reevaluat conform Ordonanţei Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1.


  Articolul 2

  Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unei construcţii aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Maramureş, situată în judeţul Maramureş, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2.


  Articolul 3

  Trecerea în domeniul privat al statului a construcţiei menţionate la art. 2 se face în vederea scoaterii din funcţiune şi desfiinţării acesteia, în condiţiile legii.


  Articolul 4

  După scoaterea din funcţiune şi desfiinţarea construcţiei, Ministerul Administraţiei şi Internelor îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.


  Articolul 5

  Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  --------------
  Ministrul administraţiei şi internelor,
  Vasile Blaga
  Ministrul finanţelor publice,
  Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu
  Bucureşti, 4 august 2010.
  Nr. 824.


  Anexa 1
  DATELE DE IDENTIFICARE
  ale imobilului la care se modifică valoarea contabilă ca
  urmare a reevaluării
  *Font 8*
   
  Numărul MFP Denumirea imobilului Persoana juridică ce administrează imobilul Adresa imobilului Valoarea contabilă actualizată
  105183 49 - 337 Ministerul Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Maramureş Localitatea Sarasău, Str. Principală nr. 2, DN 19, judeţul Maramureş 407296,38


  Anexa 2
  DATELE DE IDENTIFICARE
  ale construcţiei aflate în administrarea Ministerului
  Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei
  de Frontieră Maramureş care se transmite din domeniul
  public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea
  scoaterii din funcţiune şi desfiinţării
  *Font 8*
   
  Adresa imobilului Persoana juridică ce administrează imobilul Caracteristicile bunului care trece în domeniul privat al statului Numărul MFP
  Localitatea Sarasău, Str. Principală nr. 2, DN 19, judeţul Maramureş, carte funciară nr. 1180 nr. cadastral 2237 Ministerul Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Maramureş Pavilion nr. 49-337-07 Suprafaţa construită = = 174,6 mý Valoarea contabilă = = 51.973,03 lei 105183 - parţial -

  -------