HOTĂRÂRE nr. 1.193 din 30 noiembrie 2011
privind revenirea la Ministerul Sănătăţii a managementului asistenţei medicale pentru unele unităţi sanitare din judeţul Vrancea, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 880 din 13 decembrie 2011  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 22 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale, aprobată prin Legea nr. 174/2011, cu modificările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Managementul asistenţei medicale revine la Ministerul Sănătăţii în cazul următoarelor unităţi sanitare publice cu paturi din judeţul Vrancea:
  a) Spitalul Judeţean de Urgenţă "Sf. Pantelimon" Focşani;
  b) Spitalul de Psihiatrie Cronici Dumbrăveni;
  c) Spitalul Comunal Vidra.


  Articolul 2

  La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă poziţiile 342, 347 şi 348 de la rubrica "Judeţul Vrancea" din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 529/2010 pentru aprobarea menţinerii managementului asistenţei medicale la autorităţile administraţiei publice locale care au desfăşurat faze-pilot, precum şi a Listei unităţilor sanitare publice cu paturi pentru care se menţine managementul asistenţei medicale la autorităţile administraţiei publice locale şi la Primăria Municipiului Bucureşti şi a Listei unităţilor sanitare publice cu paturi pentru care se transferă managementul asistenţei medicale către autorităţile administraţiei publice locale şi către Primăria Municipiului Bucureşti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 385 din 10 iunie 2010, cu modificările şi completările ulterioare.


  Articolul 3

  La anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 139 din 2 martie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, la litera A "Unităţi aflate în subordinea Ministerului Sănătăţii", punctul II "Unităţi finanţate integral din venituri proprii din contractele încheiate prin sistemul de asigurări sociale de sănătate" se modifică şi se completează după cum urmează:
  1. După punctul 56 al rubricii "Timiş" se introduce o nouă rubrică, "Vrancea", cuprinzând punctele 57-59, cu următorul cuprins:
  "Vrancea
  57. Spitalul Judeţean de Urgenţă "Sf. Pantelimon" Focşani;
  58. Spitalul de Psihiatrie Cronici Dumbrăveni;
  59. Spitalul Comunal Vidra".
  2. Nota se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Numărul maxim de posturi la unităţile prevăzute la pct. 1-59 este de 45.849.
  Unităţile sanitare pot primi sume de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, în condiţiile legii."
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  --------------
  Ministrul sănătăţii,
  Ritli Ladislau
  p. Ministrul administraţiei şi internelor,
  Mihai Capră,
  secretar de stat
  Ministrul finanţelor publice,
  Gheorghe Ialomiţianu
  Bucureşti, 30 noiembrie 2011.
  Nr. 1.193.
  ------