ORDIN nr. 145 din 1 martie 2006
privind stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul I 2006
EMITENT
 • MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 199 din 2 martie 2006  În temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2006 pentru completarea art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 59/2005 privind unele măsuri de natură fiscală şi financiară pentru punerea în aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei naţionale, al art. 31 din Normele de aplicare a Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 5/1999, şi al art. 16 din Hotărârea Guvernului nr. 412/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei,
  ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei emite următorul ordin:

  Articolul 1

  În perioada semestrului I 2006, începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin, valoarea nominală indexată a unui tichet de masă, stabilită potrivit prevederilor art. 31 alin. (3) teza a doua şi alin. (4) din Normele de aplicare a Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 5/1999, precum şi prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2006 pentru completarea art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 59/2005 privind unele măsuri de natură fiscală şi financiară pentru punerea în aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei naţionale este de 7,15 lei.


  Articolul 2

  La data intrării în vigoare a prezentului ordin, prevederile Ordinului ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 89/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 130 din 10 februarie 2006, îşi încetează aplicabilitatea.


  Articolul 3

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,
  Gheorghe Barbu
  Bucureşti, 1 martie 2006.
  Nr. 145.
  -----------