LEGE nr. 190 din 27 octombrie 2011
pentru completarea art. 12 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 764 din 31 octombrie 2011  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul UNIC

  După alineatul (1) al articolului 12 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 28 martie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:
  "(1^1) În cazul societăţilor comerciale prevăzute la alin. (1), pentru care nu au fost identificate instituţiile îndreptăţite să emită certificate de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor, această sarcină revine Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, conform procedurilor de evaluare prevăzute la data încheierii contractelor de privatizare."
  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  ROBERTA ALMA ANASTASE
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  MIRCEA-DAN GEOANĂ
  Bucureşti, 27 octombrie 2011.
  Nr. 190.
  -------