DECIZIE nr. 2.168 din 16 decembrie 2019privind aprobarea Modelului pentru întocmirea Programului de îmbunătățire a eficienței energetice (PIEE) aferent localităților cu o populație mai mare de 5.000 locuitori
EMITENT
 • AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 16 din 13 ianuarie 2020
  Având în vedere prevederile art. 9 alin. (1) lit. x) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare,
  în temeiul prevederilor art. 3 alin. (4) și art. 9 alin. (22) din Legea nr. 121/2014 privind eficiența energetică, cu modificările și completările ulterioare,
  șeful Departamentului pentru eficiență energetică emite următoarea decizie:

  Articolul 1

  Se aprobă Modelul pentru întocmirea Programului de îmbunătățire a eficienței energetice (PIEE) aferent localităților cu o populație mai mare de 5.000 locuitori, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta decizie.
  *) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 16 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial“, București, șos. Panduri nr. 1.


  Articolul 2

  Autoritățile administrației publice locale din localitățile cu o populație mai mare de 5.000 de locuitori au obligația să întocmească programe de îmbunătățire a eficienței energetice în conformitate cu modelul prevăzut la art. 1.


  Articolul 3

  Decizia șefului Departamentului pentru eficiență energetică nr. 7/2015 privind aprobarea Modelului pentru întocmirea Programului de îmbunătățire a eficienței energetice aferent localităților cu o populație mai mare de 5.000 locuitori, publicată pe pagina de internet a Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, își încetează aplicabilitatea.


  Articolul 4

  Departamentul pentru eficiență energetică - Direcția generală eficiență energetică, surse regenerabile, cogenerare și energie termică - Direcția autorizare, cooperare și monitorizare eficiență energetică duce la îndeplinire prevederile prezentei decizii.


  Articolul 5

  Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Șeful Departamentului pentru eficiență energetică,
  Zoltan Nagy-Bege

  București, 16 decembrie 2019.
  Nr. 2.168.

  ANEXĂ

  ANEXA
  privind modelul pentru întocmirea Programului de îmbunătățire a eficienței energetice
  (PIEE) aferent localităților cu o populație mai mare de 5.000 locuitori