HOTĂRÂRE nr. 1.499 din 19 noiembrie 2008
privind scoaterea unui imobil din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 798 din 27 noiembrie 2008  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil înregistrat la poziţia cu nr. M.E.F. 102719 din anexa nr. 40 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 2

  Direcţia Regională de Statistică Neamţ şi Ministerul Economiei şi Finanţelor vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  ---------------
  p. Secretarul
  general al Guvernului,
  Victor Giosan
  Preşedintele Institutului
  Naţional de Statistică,
  Vergil Voineagu
  p. Ministrul economiei
  şi finanţelor,
  Eugen Teodorovici,
  secretar de stat
  Bucureşti, 19 noiembrie 2008.
  Nr. 1.499.


  Anexa
  DATELE DE IDENTIFICARE
  ale unui imobil care se scoate din inventarul centralizat
  al bunurilor din domeniul public al statului
  Locul unde este situat imobilul Persoana juridică de la care se scoate imobilul Număr de identi- ficare atribuit de Ministerul Economiei şi Finanţelor Caracteristicile imobilului
  Situat în municipiul Piatra-Neamţ, str. Mihail Sadoveanu nr. 23,judeţul Neamţ Direcţia Regională de Statistică Neamţ 102719 Construcţie compusă din S+P+E Suprafaţa terenului= 506 mp

  -----------