LEGE nr. 275 din 24 octombrie 2013
pentru modificarea alin. (1) şi (3) ale art. 42 din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 28 octombrie 2013  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul UNIC

  La articolul 42 din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 761 din 9 noiembrie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, alineatele (1) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  "Art. 42. - (1) Cuantumul primei de casare este de cel mult 17.000 lei, fără ca acesta să depăşească 40% din preţul de achiziţie al tractorului nou sau al maşinii agricole autopropulsate noi, fără TVA.
  .........................................................................
  (3) De prevederile alin. (2) beneficiază şi proprietarii de tractoare uzate şi maşini agricole autopropulsate uzate, persoane fizice, precum şi moştenitorii acestora, care s-au asociat în vederea achiziţionării în coproprietate a unui tractor nou şi/sau a unei maşini agricole autopropulsate noi, pentru desfăşurarea unor activităţi agricole specifice. În această situaţie fiecare beneficiază de o primă în sumă de cel mult 17.000 de lei, cu condiţia ca asociaţii să achiziţioneze în coproprietate un tractor nou şi/sau o maşină agricolă autopropulsată nouă, iar cuantumul cumulat al primelor să nu depăşească 40% din valoarea noii achiziţii, fără TVA."
  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU
  Bucureşti, 24 octombrie 2013.
  Nr. 275.
  __________