ORDIN nr. 157 din 21 februarie 2018pentru aprobarea Procedurilor și condițiilor privind autorizarea organizării și desfășurării pe teritoriul României a campionatelor mondiale, europene și regionale și a participării reprezentativelor naționale la campionatele mondiale, europene și regionale organizate în străinătate
EMITENT
 • MINISTERUL TINERETULUI ȘI SPORTULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 221 din 12 martie 2018
  Având în vedere :– Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare;– Hotărârea Guvernului nr. 11/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Tineretului și Sportului, cu modificările și completările ulterioare;– Hotărârea Guvernului nr. 884/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispozițiilor Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000;– Hotărârea Guvernului nr. 1.447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, cu modificările și completările ulterioare;– Hotărârea Guvernului nr. 311/2003 privind aprobarea înființării pe lângă Ministerul Tineretului și Sportului a unei activități finanțate integral din venituri proprii, cu modificările și completările ulterioare;– Referatul Direcției sinteză și evaluare activitate sportivă nr. 341 din 2 februarie 2018,
  în temeiul art. 8 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 11/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Tineretului și Sportului, cu modificările și completările ulterioare,
  ministrul tineretului și sportului emite prezentul ordin.

  Articolul 1

  Se aprobă Procedurile și condițiile privind autorizarea organizării și desfășurării pe teritoriul României a campionatelor mondiale, europene și regionale și a participării reprezentativelor naționale la campionatele mondiale, europene și regionale organizate în străinătate, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului tineretului și sportului nr. 673/2015 privind aprobarea Procedurilor și condițiilor de autorizare a participării și organizării de către federațiile sportive naționale a competițiilor sportive internaționale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 782 din 21 octombrie 2015.


  Articolul 3

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul tineretului și sportului,
  Ioana Bran

  București, 21 februarie 2018.
  Nr. 157.

  ANEXĂ

  PROCEDURILE SI CONDITIILE
  privind autorizarea organizării și desfășurării pe teritoriul României a campionatelor
  mondiale, europene și regionale și a participării reprezentativelor naționale la campionatele
  mondiale, europene și regionale organizate în străinătate