DECRET nr. 797 din 7 noiembrie 2019pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 113/2018 pentru modificarea și completarea art. 38 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene
EMITENT
 • PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 903 din 8 noiembrie 2019
  În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) și ale art. 100 alin. (1) din Constituția României, republicată,
  Președintele României d e c r e t e a z ă:

  ARTICOL UNIC

  Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 113/2018 pentru modificarea și completarea art. 38 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene și se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
  KLAUS-WERNER IOHANNIS

  București, 7 noiembrie 2019.
  Nr. 797.
  -----