DECRET nr. 297 din 16 martie 2017privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României
EMITENT
 • PREŞEDINTELE ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 191 din 17 martie 2017
  În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale art. 4 alin. (3), ale art. 6 lit. A din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, republicată, precum şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/1998 pentru reinstituirea Ordinului Naţional Steaua României, republicată, cu modificările ulterioare,
  cu prilejul aniversării unui secol de viaţă, în semn de înaltă apreciere pentru contribuţia remarcabilă la consolidarea unei vieţi politice democratice în România, pentru dăruirea de care a dat dovadă de-a lungul întregii sale cariere politice, precum şi pentru exemplul de conduită civică,
  Preşedintele României d e c r e t e a z ă:

  ARTICOL UNIC

  Se conferă Ordinul Naţional Steaua României în grad de Ofiţer domnului Mircea Ionescu-Quintus.

  PREŞEDINTELE ROMÂNIEI
  KLAUS-WERNER IOHANNIS

  În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României, republicată, contrasemnăm acest decret.
  PRIM-MINISTRU
  SORIN MIHAI GRINDEANU


  Bucureşti, 16 martie 2017.
  Nr. 297.
  ----