HOTĂRÂRE nr. 253 din 31 martie 2005
privind trecerea localităţii turistice Arieşeni, judeţul Alba, din etapa a II-a în etapa I a Programului naţional de dezvoltare a turismului montan "Superschi în Carpaţi"
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 288 din 6 aprilie 2005  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 2 alin. (2) şi al art. 9 din Legea nr. 526/2003 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare a turismului montan "Superschi în Carpaţi", cu modificările şi completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul UNIC

  Se aprobă trecerea localităţii turistice Arieşeni, judeţul Alba, din etapa a II-a în etapa I a Programului naţional de dezvoltare a turismului montan "Superschi în Carpaţi".
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul administraţiei şi internelor,
  Vasile Blaga
  Ministrul transporturilor,
  construcţiilor şi turismului,
  Gheorghe Dobre
  p. Ministrul finanţelor publice,
  Sebastian Bodu,
  secretar de stat
  Bucureşti, 31 martie 2005.
  Nr. 253.
  -----------