ORDIN nr. 22 din 2 februarie 2005
pentru aprobarea Normei sanitare veterinare cu privire la dezvoltarea unui sistem computerizat veterinar integrat
EMITENT
 • AUTORITATEA NAŢIONALA SANITARĂ VETERINARA ŞI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 134 din 14 februarie 2005  În temeiul art. 10 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,
  vazand Referatul de aprobare nr. 50.147 din 27 ianuarie 2005, întocmit de Direcţia generală inspecţie, control, inspecţie la frontiera şi coordonarea institutelor veterinare din structura Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,
  preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Norma sanitară veterinara cu privire la dezvoltarea unui sistem computerizat veterinar integrat, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Autoritatea Naţionala Sanitară Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor, institutele veterinare centrale şi direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene şi a municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul 3

  Prezentul ordin constituie transpunerea oficială a Deciziei Comisiei 2003/24/CE privind dezvoltarea unui sistem computerizat veterinar integrat, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 8 din 14 ianuarie 2003, p. 44.


  Articolul 4

  Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va intra în vigoare la 5 zile de la publicare.
  Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare
  şi pentru Siguranţa Alimentelor,
  Razvan Ţiru
  Bucureşti, 2 februarie 2005.
  Nr. 22.


  Anexă

  NORMA 02/02/2005