NORME METODOLOGICE din 12 decembrie 2013 (*actualizate*)
privind recoltarea, depozitarea şi transportul mostrelor biologice în vederea probaţiunii judiciare prin stabilirea alcoolemiei sau a prezenţei în organism a substanţelor psihoactive în cazul persoanelor implicate în evenimente sau împrejurări în legătură cu traficul rutier
(actualizate la data de 18 martie 2015*)
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • ----------
  **) Titlul normelor a fost modificat de pct. 1 şi 2 ale art. I din ORDINUL nr. 1.192 din 15 octombrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 769 din 23 octombrie 2014, prin înlocuirea unor sintagme.

  Articolul 1

  (1) Recoltarea mostrelor biologice de la persoanele implicate în evenimente sau împrejurări în legătură cu traficul rutier, în vederea determinării alcoolemiei sau a prezenţei în organism a substanţelor psihoactive, din dispoziţia organelor abilitate, se poate face în cadrul oricărei unităţi de asistenţă medicală autorizate sau în instituţii medico-legale de către personalul medical care are aviz valabil de liberă practică.
  ---------
  Alin. (1) al art. 1 din anexă a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 1.192 din 15 octombrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 769 din 23 octombrie 2014, prin înlocuirea unei sintagme.
  (2) Recoltarea mostrelor biologice în condiţiile alin. (1) se face după completarea de către poliţistul rutier a formularului de cerere de analiză toxicologică a mostrelor biologice, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice.
  ---------
  Alin. (2) al art. 1 din anexă a fost modificat de pct. 2 şi 3 al art. I din ORDINUL nr. 1.192 din 15 octombrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 769 din 23 octombrie 2014, prin înlocuirea unor sintagme.


  Articolul 2

  (1) Recoltarea mostrelor biologice în condiţiile art. 1 se face de către personalul medical, în prezenţa poliţistului rutier.
  (2) Poliţistul rutier completează şi semnează procesul-verbal al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice, documentul fiind semnat şi de personalul medical care a efectuat recoltarea, precum şi de către persoana supusă recoltării.
  ---------
  Art. 2 din anexă a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 1.192 din 15 octombrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 769 din 23 octombrie 2014.


  Articolul 3

  (1) Recoltarea mostrelor biologice de la persoanele implicate în evenimente sau împrejurări în legătură cu traficul rutier, în vederea determinării alcoolemiei sau a prezenţei în organism a substanţelor psihoactive, denumită în continuare recoltarea mostrelor biologice, este asimilată urgenţelor medicale şi nu poate fi refuzată de către personalul medical.
  (2) Refuzul nejustificat de a recolta mostre biologice sau nerespectarea procedurilor prevăzute în prezentul ordin atrage răspunderea personalului medical, conform legii, cu excepţia situaţiilor în care prin prelevare se pune în pericol iminent viaţa conducătorului auto devenit victimă.
  ---------
  Art. 3 din anexă a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 1.192 din 15 octombrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 769 din 23 octombrie 2014, prin înlocuirea unor sintagme.


  Articolul 4

  (1) Identificarea persoanei de la care sunt recoltate mostrele biologice se realizează în baza următoarelor documente:
  a) carte de identitate, buletin de identitate, carte de identitate provizorie, paşaport sau permis de conducere auto, în cazul cetăţenilor români;
  b) paşaport, carte de identitate, permis de şedere, titlu de călătorie sau permis de conducere auto, în cazul cetăţenilor străini.
  ---------
  Alin. (1) al art. 4 din anexă a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 1.192 din 15 octombrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 769 din 23 octombrie 2014, prin înlocuirea unor sintagme.
  (2) În situaţia în care persoana respectivă nu posedă niciunul dintre documentele menţionate la alin. (1) identificarea se poate face în baza unui proces-verbal întocmit de către poliţistul rutier ca urmare a stabilirii identităţii persoanei în cauză prin metode şi mijloace specifice poliţiei.


  Articolul 5

  (1) Determinarea, în vederea probaţiunii judiciare, a alcoolemiei sau a prezenţei în organismul unei persoane a produselor sau substanţelor stupefiante ori a medicamentelor cu efecte similare acestora, denumite în continuare substanţe psihoactive, se realizează numai în laboratoarele de toxicologie din cadrul instituţiilor medico-legale, potrivit competenţei teritoriale.
  ---------
  Alin. (1) al art. 5 din anexă a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 1.192 din 15 octombrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 769 din 23 octombrie 2014, prin înlocuirea unei sintagme.
  (2) Determinarea alcoolemiei se efectuează în conformitate cu Normele procedurale privind efectuarea expertizelor, a constatărilor şi a altor lucrări medico-legale, aprobate prin Ordinul ministrului de stat, ministrul justiţiei, şi al ministrului de stat, ministrul sănătăţii, nr. 255/1134C/2000 şi cu metodologia elaborată de către Consiliul superior de medicină legală.
  (3) Rezultatele obţinute în urma determinărilor de laborator efectuate asupra mostrelor biologice în condiţiile alin. (1) şi (2) vor fi înscrise în buletinul de analiză toxicologică, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 3 la prezentele norme metodologice.
  ---------
  Alin. (3) al art. 5 din anexă a fost modificat de pct. 2 şi 3 al art. I din ORDINUL nr. 1.192 din 15 octombrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 769 din 23 octombrie 2014, prin înlocuirea unor sintagme.


  Articolul 6

  (1) Prestaţia medico-legală reprezentată de determinarea alcoolemiei sau a prezenţei substanţelor psihoactive în organismul unei persoane se realizează contra cost.
  ---------
  Alin. (1) al art. 6 din anexă a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 1.192 din 15 octombrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 769 din 23 octombrie 2014, prin înlocuirea unei sintagme.
  (2) Costul prestaţiei medico-legale menţionate la alin. (1), incluzând şi preţul trusei standard, se achită potrivit legii.


  Articolul 7

  (1) Mostrele biologice ce pot fi recoltate de la persoanele implicate în evenimente sau împrejurări în legătură cu traficul rutier, în vederea determinării alcoolemiei sau a prezenţei în organism a substanţelor psihoactive, sunt reprezentate prin:
  ---------
  Alin. (1) al art. 7 din anexă a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 1.192 din 15 octombrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 769 din 23 octombrie 2014, prin înlocuirea unor sintagme.
  a) sânge, pentru determinarea alcoolemiei;
  b) sânge şi urină, pentru determinarea prezenţei în organism a substanţelor psihoactive.
  ---------
  Lit. b) a alin. (1) al art. 7 din anexă a fost modificată de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 1.192 din 15 octombrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 769 din 23 octombrie 2014, prin înlocuirea unei sintagme.
  (2) Mostrele biologice menţionate la alin. (1) se recoltează cu trusa standard, ce trebuie să conţină toate elementele prevăzute în anexa nr. 4 la prezentele norme metodologice, în vederea determinării alcoolemiei, sau cele prevăzute în anexa nr. 5 la prezentele norme metodologice, în vederea determinării prezenţei substanţelor psihoactive în organism.
  ---------
  Alin. (2) al art. 7 din anexă a fost modificat de pct. 1 şi 3 ale art. I din ORDINUL nr. 1.192 din 15 octombrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 769 din 23 octombrie 2014, prin înlocuirea unor sintagme.
  (3) Instituţia medico-legală va refuza, în vederea efectuării determinărilor toxicologice, primirea mostrelor biologice recoltate în orice alte recipiente decât cele aflate în trusa standard, securizată în conformitate cu prevederile art. 19.
  ---------
  Alin. (3) al art. 7 din anexă a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 1.192 din 15 octombrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 769 din 23 octombrie 2014, prin înlocuirea unor sintagme.


  Articolul 8

  (1) Trusele standard destinate recoltării, depozitării şi transportării în condiţii de securitate a mostrelor biologice, denumite în continuare truse standard, se asigură de către instituţiile medico-legale, costul acestora fiind suportat iniţial din bugetul propriu al instituţiei medico-legale.
  ---------
  Alin. (1) al art. 8 din anexă a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 1.192 din 15 octombrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 769 din 23 octombrie 2014, prin înlocuirea unei sintagme.
  (2) Trusele standard pot fi utilizate în cadrul instituţiei medico-legale sau pot fi puse, la cerere, la dispoziţia unităţilor de asistenţă medicală autorizate sau a organelor de poliţie rutieră în vederea recoltării de mostre biologice.
  ---------
  Alin. (2) al art. 8 din anexă a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 1.192 din 15 octombrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 769 din 23 octombrie 2014, prin înlocuirea unor sintagme.
  (3) Evidenţa truselor standard este consemnată într-un registru special în care vor fi menţionate şi trusele standard deteriorate sau cele desigilate şi neutilizate, situaţii în care se va preciza motivul.
  (4) Trusele standard pot fi utilizate în vederea recoltării, depozitării şi transportului mostrelor biologice dacă:
  ---------
  Partea introductivă a alin. (4) al art. 8 din anexă a fost modificată de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 1.192 din 15 octombrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 769 din 23 octombrie 2014, prin înlocuirea unor sintagme.
  a) prototipul prezentat de producător a obţinut avizul Consiliului superior de medicină legală;
  b) conţin, în stare nedeteriorată, toate elementele menţionate în anexa nr. 4 la prezentele norme metodologice, pentru determinarea alcoolemiei, sau, după caz, în anexa nr. 5 la prezentele norme metodologice, pentru determinarea prezenţei substanţelor psihoactive în organism.
  ---------
  Lit. b) a alin. (4) al art. 8 din anexă a fost modificată de pct. 1 şi 3 ale art. I din ORDINUL nr. 1.192 din 15 octombrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 769 din 23 octombrie 2014, prin înlocuirea unor sintagme.
  (5) Instituţia medico-legală va refuza primirea mostrelor biologice recoltate, depozitate sau transportate în truse standard al căror prototip nu a obţinut avizul Consiliului superior de medicină legală.
  ---------
  Alin. (5) al art. 8 din anexă a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 1.192 din 15 octombrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 769 din 23 octombrie 2014, prin înlocuirea unor sintagme.


  Articolul 9

  (1) Recoltarea mostrelor biologice în vederea stabilirii alcoolemiei sau a prezenţei în organism a substanţelor psihoactive se va face în cel mai scurt timp posibil de la producerea evenimentului rutier sau a împrejurării care impune recoltarea acestora.
  (2) Data şi ora prezentării persoanei pentru recoltarea mostrelor biologice se înscriu de către personalul medical în registrul existent la unitatea de asistenţă medicală autorizată sau la instituţia medico-legală unde se efectuează recoltarea mostrelor biologice.
  ---------
  Art. 9 din anexă a fost modificat de pct. 1 şi 2 ale art. I din ORDINUL nr. 1.192 din 15 octombrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 769 din 23 octombrie 2014, prin înlocuirea unor sintagme.


  Articolul 10

  (1) Pentru determinarea alcoolemiei se recoltează două mostre de sânge la interval de o oră una faţă de cealaltă, fiecare mostră fiind reprezentată de o cantitate de 10 ml.
  (2) Atunci când rezultatul testării cu un mijloc tehnic certificat nu indică prezenţa alcoolului în aerul expirat, recoltarea celei de-a doua mostre de sânge nu mai este necesară, putând fi efectuată numai la cererea persoanei implicate în evenimente sau împrejurări în legătură cu traficul rutier.
  (3) Imediat după recoltare mostra de sânge se distribuie în mod egal, în cantităţi de câte 5 ml, în două tuburi speciale de recoltare vidate, care conţin o substanţă anticoagulantă.
  (4) Imediat după introducerea cantităţii de sânge în tubul special de recoltare vidat, personalul medical care a efectuat recoltarea agită conţinutul tuburilor respective în vederea omogenizării.
  (5) Mostrele de sânge recoltate în conformitate cu prevederile alin. (1), (2) şi (3) se introduc în containerul trusei standard adecvate, care ulterior se va securiza.
  ----------
  Art. 10 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 277 din 11 martie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 185 din 18 martie 2015.


  Articolul 10^1

  Supravegherea persoanei implicate în evenimente sau împrejurări în legătură cu traficul rutier în intervalul de timp de o oră dintre cele două recoltări de sânge revine poliţistului rutier.
  ----------
  Art. 10^1 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 277 din 11 martie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 185 din 18 martie 2015.


  Articolul 10^2

  În cazul în care nu au fost recoltate două mostre de sânge, la un interval de o oră una faţă de cealaltă, nu se va putea efectua estimarea retroactivă a alcoolemiei.
  ----------
  Art. 10^2 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 277 din 11 martie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 185 din 18 martie 2015.


  Articolul 11

  Abrogat.
  ---------
  Art. 11 din anexă a fost abrogat de pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 1.192 din 15 octombrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 769 din 23 octombrie 2014.


  Articolul 12

  Abrogat.
  ---------
  Art. 12 din anexă a fost abrogat de pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 1.192 din 15 octombrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 769 din 23 octombrie 2014.


  Articolul 13

  (1) Pentru determinarea prezenţei în organism a substanţelor psihoactive se recoltează:
  a) o mostră de sânge în cantitate de 15 ml;
  b) o mostră de urină în cantitate de cel puţin 20 ml.
  (2) Mostra de sânge recoltată va fi imediat distribuită în mod egal în cantităţi de câte 5 ml în 3 tuburi speciale de recoltare vidate, un tub special vidat care nu conţine substanţe anticoagulante şi două tuburi speciale vidate ce conţin o substanţă anticoagulantă.
  (3) Mostra de urină care, de regulă, se recoltează după mostra de sânge, chiar şi după un oarecare interval de timp necesar acumulării urinei, va fi recoltată în flaconul special din trusa standard.
  (4) Supravegherea persoanei implicate în evenimente sau împrejurări în legătură cu traficul rutier până la recoltarea mostrei de urină sau, după caz, a celei de sânge revine poliţistului rutier.
  (5) Recoltarea mostrei de urină se realizează de către persoana în cauză într-un spaţiu adecvat în care să i se poată asigura intimitatea, fără a se permite prezenţa altor persoane sau animale în incinta respectivă.
  (6) Înainte de a recolta mostra de urină, persoana în cauză va fi verificată de către poliţistul rutier în vederea depistării şi îndepărtării unor substanţe care pot fi introduse în urina recoltată.
  (7) În cazuri excepţionale recoltarea mostrei de urină se poate face şi prin sondaj vezical, în condiţiile respectării dispoziţiilor legale în vigoare privind integritatea corporală şi sănătatea persoanei.
  (8) Mostrele biologice recoltate în conformitate cu prevederile alin. (1), (2) şi (3) se introduc în containerele trusei standard adecvate, care ulterior va fi securizată.
  ----------
  Art. 13 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 1.621 din 29 decembrie 2014 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 10 din 7 ianuarie 2015.


  Articolul 14

  (1) În cazul în care persoana de la care sunt recoltate mostrele biologice solicită şi recoltarea contraprobelor biologice se vor utiliza concomitent două truse standard, costurile aferente fiind suportate de solicitant.
  ---------
  Alin. (1) al art. 14 din anexă a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 1.192 din 15 octombrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 769 din 23 octombrie 2014, prin înlocuirea unor sintagme.
  (2) În situaţia prevăzută la alin. (1) se recoltează cantităţi duble de mostre biologice care se repartizează în cele două truse standard, prevederile art. 10-13 fiind aplicate corespunzător.
  ----------
  Alin. (2) al art. 14 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 277 din 11 martie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 185 din 18 martie 2015.
  (3) Valoare de contraprobă poate avea şi mostra biologică rămasă, în cantitate suficientă pentru efectuarea unei alte analize, după determinarea toxicologică realizată în cadrul instituţiei medico-legale, caz în care preţul trusei standard nu va fi inclus în contravaloarea prestaţiei medico-legale de analiză a contraprobei, ce urmează a fi suportată de către solicitantul contraprobelor.
  ---------
  Alin. (3) al art. 14 din anexă a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 1.192 din 15 octombrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 769 din 23 octombrie 2014, prin înlocuirea unor sintagme.
  (4) Analiza contraprobei se poate realiza la orice institut de medicină legală, cu respectarea prevederilor art. 20 şi 21.
  ---------
  Alin. (4) al art. 14 din anexă a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDINUL nr. 1.192 din 15 octombrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 769 din 23 octombrie 2014.


  Articolul 15

  (1) Dezinfecţia tegumentului în vederea recoltării mostrelor biologice de sânge se realizează cu tamponul de unică folosinţă, impregnat cu dezinfectant nonalcoolic, existent în trusa standard.
  ---------
  Alin. (1) al art. 15 din anexă a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 1.192 din 15 octombrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 769 din 23 octombrie 2014, prin înlocuirea unor sintagme.
  (2) În cazul în care tamponul impregnat cu dezinfectant nonalcoolic, aflat în trusa standard, nu poate fi utilizat, se va folosi un tampon impregnat cu clorură de benzalconiu sau cu soluţie apoasă de clorură de mercur.


  Articolul 16

  (1) Examenul medical în vederea interpretării stării clinice induse de consumul recent de băuturi alcoolice sau de substanţe psihoactive a persoanei supuse recoltării mostrelor biologice se efectuează numai la solicitarea poliţistului rutier, dacă persoana în cauză a fost implicată într-un accident de circulaţie rutieră în urma căruia a survenit decesul sau vătămarea integrităţii corporale ori a sănătăţii uneia sau mai multor persoane.
  (2) În situaţia prevăzută la alin. (1) medicul care a efectuat examinarea clinică va completa formularul al cărui model este prevăzut în anexa nr. 6 la prezentele norme metodologice.
  ---------
  Art. 16 din anexă a fost modificat de pct. 9 al art. I din ORDINUL nr. 1.192 din 15 octombrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 769 din 23 octombrie 2014.


  Articolul 17

  (1) Consimţământul persoanei cu privire la recoltarea mostrelor biologice în vederea determinării alcoolemiei sau a prezenţei substanţelor psihoactive în organism este prezumat.
  ---------
  Alin. (1) al art. 17 din anexă a fost modificat de pct. 1 şi 2 ale art. I din ORDINUL nr. 1.192 din 15 octombrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 769 din 23 octombrie 2014, prin înlocuirea unor sintagme.
  (2) Refuzul persoanei implicate în evenimente sau împrejurări în legătură cu traficul rutier de a accepta recoltarea mostrelor biologice sau prezentarea la sediul unităţii de asistenţă medicală autorizată ori al instituţiei medico-legale, în vederea recoltării mostrelor biologice, se pedepseşte conform legii, în condiţiile Codului de procedură penală.
  ---------
  Alin. (2) al art. 17 din anexă a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 1.192 din 15 octombrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 769 din 23 octombrie 2014, prin înlocuirea unor sintagme.
  (3) Confirmarea refuzului persoanei implicate în evenimente sau împrejurări în legătură cu traficul rutier de a accepta deplasarea la sediul unităţii de asistenţă medicală autorizate sau al instituţiei medico-legale în vederea recoltării mostrelor biologice se face de către poliţistul rutier prin întocmirea procesului-verbal de constatare a infracţiunii.
  ---------
  Alin. (3) al art. 17 din anexă a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 1.192 din 15 octombrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 769 din 23 octombrie 2014, prin înlocuirea unor sintagme.
  (4) Dispoziţiile alin. (3) se aplică în mod corespunzător în situaţia în care persoana în cauză, aflată la sediul unităţii de asistenţă medicală autorizată sau al instituţiei medico-legale, refuză să accepte recoltarea mostrelor biologice înainte de desigilarea trusei standard.
  ---------
  Alin. (4) al art. 17 din anexă a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 1.192 din 15 octombrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 769 din 23 octombrie 2014, prin înlocuirea unor sintagme.
  (5) În situaţia în care, după desigilarea trusei standard, persoana în cauză refuză recoltarea mostrelor biologice, se vor completa în mod corespunzător rubricile respective din procesul-verbal de recoltare a mostrelor biologice, aflat în trusa standard, ce va fi semnat de către poliţistul rutier şi personalul medical, precum şi de către persoana respectivă dacă aceasta nu refuză să semneze procesul-verbal.
  ---------
  Alin. (5) al art. 17 din anexă a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 1.192 din 15 octombrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 769 din 23 octombrie 2014, prin înlocuirea unor sintagme.
  (6) În situaţia prevăzută la alin. (5) persoana în cauză este obligată să achite contravaloarea trusei standard care a fost desfăcută.


  Articolul 18

  (1) În vederea recoltării mostrelor biologice trusa standard se deschide în prezenţa poliţistului rutier şi a persoanei în cauză.
  (2) Mostrele biologice recoltate se introduc în containerele trusei standard imediat după recoltare, în prezenţa poliţistului rutier şi a persoanei în cauză.
  (3) După introducerea containerelor ce conţin mostrele biologice recoltate, precum şi a componentelor nefolosite din trusa standard respectivă şi a formularelor completate şi semnate, trusa standard va fi securizată în prezenţa poliţistului rutier şi a persoanei în cauză.
  ---------
  Art. 18 din anexă a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 1.192 din 15 octombrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 769 din 23 octombrie 2014, prin înlocuirea unor sintagme.


  Articolul 19

  (1) Securizarea trusei standard, după introducerea elementelor menţionate la art. 18 alin. (3), se realizează prin aplicarea cumulativă a elementelor de siguranţă existente în trusa standard:
  a) banderola autocolantă, pe containerul în care se introduc recipientele ce conţin mostrele biologice;
  ---------
  Lit. a) a art. 19 din anexă a fost modificată de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 1.192 din 15 octombrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 769 din 23 octombrie 2014, prin înlocuirea unor sintagme.
  b) sigiliul de unică folosinţă, înseriat, ce împiedică desfacerea cutiei trusei standard.
  (2) După sigilarea trusei standard, personalul medical care a efectuat recoltarea va completa rubricile înscripţionate pe capacul cutiei trusei standard şi va aplica ştampila instituţiei unde a fost realizată recoltarea.


  Articolul 20

  (1) După securizare, trusa standard va fi preluată de către poliţistul rutier sau, după caz, va fi reţinută la instituţia medico-legală în vederea înaintării către laboratorul de toxicologie unde se va efectua analiza mostrelor biologice.
  ---------
  Alin. (1) al art. 20 din anexă a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 1.192 din 15 octombrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 769 din 23 octombrie 2014, prin înlocuirea unor sintagme.
  (2) Trusa standard preluată de către poliţistul rutier va fi înaintată în cel mai scurt timp instituţiei medico-legale, unde urmează să se efectueze analiza toxicologică a mostrelor biologice.
  ---------
  Alin. (2) al art. 20 din anexă a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 1.192 din 15 octombrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 769 din 23 octombrie 2014, prin înlocuirea unor sintagme.
  (3) În cazul în care poliţistul rutier nu are posibilitatea de a transporta imediat după preluare trusa standard la sediul instituţiei medico-legale, aceasta va fi păstrată cu respectarea condiţiilor prevăzute la art. 21, fără însă a se depăşi un interval de cel mult 7 zile din momentul recoltării mostrelor biologice.
  ---------
  Alin. (3) al art. 20 din anexă a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 1.192 din 15 octombrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 769 din 23 octombrie 2014, prin înlocuirea unor sintagme.
  (4) Primirea trusei standard la instituţia medico-legală în care urmează să se efectueze analiza toxicologică a mostrelor biologice este confirmată prin semnarea formularului prevăzut în anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice, numai pe exemplarul care va fi preluat de poliţistul rutier, de către persoana care primeşte şi înregistrează trusa standard.
  ---------
  Alin. (4) al art. 20 din anexă a fost introdus de pct. 10 al art. I din ORDINUL nr. 1.192 din 15 octombrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 769 din 23 octombrie 2014.
  (5) Celelalte rubrici inscripţionate pe capacul cutiei trusei standard, referitoare la succesiunea custodiei trusei, sunt completate în mod corespunzător de către poliţistul rutier care preia trusa.
  ---------
  Alin. (5) al art. 20 din anexă a fost introdus de pct. 10 al art. I din ORDINUL nr. 1.192 din 15 octombrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 769 din 23 octombrie 2014.


  Articolul 21

  (1) Trusa standard securizată va fi menţinută la frigider la o temperatură de până la 4°C până la efectuarea transportului către laboratorul de toxicologie al instituţiei medico-legale.
  (2) Transportul trusei standard către laboratorul de toxicologie al instituţiei medico-legale fără respectarea condiţiilor de temperatură prevăzute la alin. (1) se va efectua într-un interval de timp cât mai scurt, dar care să nu depăşească 3 ore de la recoltare.


  Articolul 22

  Mostrele biologice rămase după efectuarea determinărilor toxicologice vor fi păstrate în cadrul instituţiei medico-legale, pe o perioadă de 6 luni de zile, la congelator, la o temperatură maximă de -18°C.
  ---------
  Art. 22 din anexă a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 1.192 din 15 octombrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 769 din 23 octombrie 2014, prin înlocuirea unor sintagme.


  Articolul 23

  Buletinul de analiză toxicologică întocmit după efectuarea determinărilor toxicologice conform art. 5 va fi înaintat imediat organului judiciar competent.


  Articolul 24

  Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.


  Anexa 1
  la normele metodologice
  MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
  INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI
  .................................
  Nr. .......... din ..............
  CERERE DE ANALIZĂ
  Către ................. Nr. de înregistrare .................
  Vă rugăm să analizaţi mostrele biologice, aflate în trusa standard pe care o înaintăm odată cu prezenta, recoltate de la numitul/numita .............. CNP |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| în vederea determinării alcoolemiei şi/sau a prezenţei în organism a substanţelor psihoactive.
  Observaţii (împrejurarea care a determinat recoltarea mostrelor biologice): ..................
  Testarea sus-numitului/sus-numitei cu un mijloc tehnic certificat efectuată la data: .........
  Etilotest: ora: ......... valoarea: ............ mg alcool/L aer expirat
  Test substanţe psihoactive: ora: ........ negativ/pozitiv la .................
  Menţionăm că a fost/nu a fost solicitată şi efectuarea examenului clinic medical.
  Anexăm procesul-verbal de recoltare a mostrelor biologice.
  Identitate solicitant (gradul, numele) ......................
  Semnătura şi ştampila,
  ......................
  ......................
  Am primit (se completează numai pe exemplarul ce va fi preluat de către poliţistul rutier).
  Anul ......... luna ........ ziua ...... ora ........ min. .............
  Instituţia medico-legală ...............................................
  Numele persoanei care preia trusa ......................................
  Semnătura persoanei care a preluat trusa ...............................
  ---------
  Anexa 1 la normele metodologice a fost înlocuită cu anexa 1 din ORDINUL nr. 1.192 din 15 octombrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 769 din 23 octombrie 2014, potrivit pct. 11 al art. I din acelaşi act normativ.


  Anexa 2
  la normele metodologice
  PROCES-VERBAL
  de recoltare mostre biologice
  La data de: ......... la: ....(unitatea sanitară/instituţia medico-legală).... au fost recoltate mostrele biologice (sânge/urină) de la numitul/numita ......... CNP |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| posesor/posesoare al/a: BI/CI/paşaport/permis de conducere seria ...... nr. ......
   ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
   │Sânge recoltat în vederea determinării alcoolemiei: │
   │Recoltare mostra de sânge I: anul ..... luna .... ziua ... ora ... min. ....│
   │Recoltare mostra de sânge II: anul .... luna .... ziua ... ora ... min. ....│
   └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

  Menţiuni (se vor preciza motivele pentru care nu s-au putut respecta prevederile legale)
  ...............................................................
  ...............................................................
  Persoana refuză să confirme prin semnătură neacceptarea recoltării.
  Poliţist rutier ...(semnătura).... Personal medical ...(semnătura)....
   ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
   │Mostre biologice recoltate în vederea determinării prezenţei în organism a │
   │substanţelor psihoactive │
   │Recoltare sânge: anul .... luna ......... ziua ...... ora ...... min. ......│
   │Recoltare urină: anul .... luna ......... ziua ...... ora ...... min. ......│
   └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

  Menţiuni (se vor preciza motivele pentru care nu s-au putut respecta prevederile legale)
  ................................................................
  ................................................................
  Persoana refuză să confirme prin semnătură neacceptarea recoltării.
  Poliţist rutier ...(semnătura).... Personal medical ...(semnătura).....
   ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
   │Parametrii antropometrici: Greutatea (kg) ........ Înălţimea (cm) .........│
   └───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
   ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
   │Menţiuni formulate de persoana supusă recoltării mostrelor biologice în │
   │legătură cu consumul de alcool şi/sau de substanţe psihoactive, alimente, │
   │antecedente patologice │
   │1. Neagă consumul │
   │2. Confirmă consumul de ...................................................│
   │2.1. Tip şi cantitate de băutură/substanţe psihoactive etc. ...............│
   │2.2. Intervalul de consum .................................................│
   │2.3. Consum alimente (tip, cantitate, fel, interval de timp) ..............│
   │2.4. Boli declarate .......................................................│
   └───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

  Recoltarea mostrelor biologice a fost efectuată cu respectarea dispoziţiilor Ordinului ministrului sănătăţii nr. .......
  Trusa standard a fost securizată cu sigiliul nr. .................
   ┌────────────────────┬──────────────────────────┬────────────────────────────┐
   │Semnătura persoanei │ Poliţist rutier │ Personal medical │
   │ │(gradul, numele, unitatea)│(numele, gradul profesional,│
   │ │ │ unitatea) │
   ├────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┤
   │ │ │ │
   │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────┤
   │ │Semnătura │Semnătura/parafa │
   └────────────────────┴──────────────────────────┴────────────────────────────┘

  ----------
  Anexa 2 la normele metodologice a fost înlocuită cu anexa 1 din ORDINUL nr. 277 din 11 martie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 185 din 18 martie 2015, potrivit pct. 4 al art. I din acelaşi act normativ.


  Anexa 3
  la normele metodologice
  Nr. de înregistrare .......
  Unitatea emitentă .......
  Laborator de toxicologie
  Către ...................
  BULETIN DE ANALIZĂ TOXICOLOGICĂ Nr. ........
  Materialul trimis: ............. adus de: ......................
  Identitatea persoanei ..........................................
  CNP |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| posesor al: BI/CI/paşaport/permis de conducere seria ....... nr. ......
  Data recoltării mostrelor biologice: anul ....... luna ......... ziua ......
  Data primirii mostrelor biologice în laborator: anul ....... luna ...... ziua ......
  Data prelucrării mostrelor biologice: anul ...... luna ........ ziua ......
  Numele înscris pe flacon .......................................
  Seria trusei standard ..........................................
  Starea sigiliului/cutiei .......................................
  REZULTATUL
  1. Cantitatea de alcool exprimată în g la 1.000 ml sânge:
  1.1. Proba I: ora recoltării ........... alcoolemie: .............
  1.2. Proba II: ora recoltării .......... alcoolemie: .............
  Metoda folosită ..................................................
  Alte menţiuni: ...................................................
  2. Prezenţa/Absenţa în organism a substanţelor psihoactive:
  2.1. Mostra de sânge .......... metoda utilizată .................
  2.2. Mostra de urină .......... metoda utilizată .................
  Alte menţiuni: ...................................................
  Lucrat de:
  1. ........(farmacist, chimist, biolog etc.)..........
  2. .........(asistent laborator)......................
  Şef de laborator .....................................
  ----------
  Anexa 3 la normele metodologice a fost înlocuită cu anexa 2 din ORDINUL nr. 277 din 11 martie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 185 din 18 martie 2015, potrivit pct. 4 al art. I din acelaşi act normativ.


  Anexa 4
  la normele metodologice
  COMPONENTELE
  trusei standard de prelevare a mostrelor
  biologice pentru determinarea alcoolemiei
  1. Cutie de carton, împachetată antiefracţie şi inscripţionată, pentru introducerea componentelor necesare prelevării mostrelor biologice
  2. Container de plastic pentru cele patru tuburi speciale de recoltare vidate
  3. Container de plastic pentru materialele consumabile necesare recoltării
  4. Patru tuburi speciale de recoltare vidate cu capacitatea de câte 6 ml, cu substanţă anticoagulantă, respectiv fluorură de sodiu şi fie oxalat de potasiu, fie citrat de sodiu, cu etichete diferit colorate, inscripţionate cu numărul mostrei, seria sigiliului şi casetă liberă pentru consemnarea numelui persoanei supuse recoltării, datei şi orei recoltării mostrei biologice
  5. Mănuşi de latex
  6. Holder şi două ace de puncţie venoasă
  7. Două tampoane de unică folosinţă cu dezinfectant tegumentar nonalcoolic (clorură de benzalconiu)
  8. Două benzi adezive (plasture)
  9. Formulare înseriate pe hârtie autocopiativă, care trebuie completate cu ocazia recoltării
  10. Sigiliu autocolant pentru containerul cu tuburile speciale de recoltare vidate
  11. Sigiliu de unică folosinţă, înseriat, cu grad de securitate sporit, cu fir de plastic şi inel metalic, cu părţile componente lipite
  ----------
  Anexa 4 la normele metodologice a fost înlocuită cu anexa 3 din ORDINUL nr. 277 din 11 martie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 185 din 18 martie 2015, potrivit pct. 4 al art. I din acelaşi act normativ.


  Anexa 5
  la normele metodologice
  COMPONENTELE
  trusei standard de prelevare a mostrelor biologice pentru
  determinarea prezenţei în organism a substanţelor psihoactive
  1. Cutie din carton, împachetată antiefracţie şi inscripţionată, pentru introducerea componentelor necesare prelevării mostrelor biologice
  2. Container de plastic pentru cele trei tuburi speciale de recoltare vidate şi recipientul de urină
  3. Container de plastic pentru materialele consumabile necesare recoltării
  4. Un tub special de recoltare vidat cu capacitate de 6 ml, fără substanţă anticoagulantă, cu activator de coagulare cu microparticule de silicat, inscripţionat cu seria sigiliului şi casetă liberă pentru consemnarea numelui persoanei supuse recoltării, datei şi orei recoltării mostrei biologice
  ----------
  Pct. 4 al anexei 5 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 1.621 din 29 decembrie 2014 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 10 din 7 ianuarie 2015.
  5. Două tuburi speciale de recoltare, vidate, cu capacitate de câte 6 ml cu substanţă anticoagulantă, respectiv fluorură de sodiu şi fie oxalat de potasiu, fie citrat de sodiu, inscripţionate cu seria sigiliului şi casetă liberă pentru consemnarea numelui persoanei supuse recoltării, datei şi orei recoltării mostrei biologice
  ----------
  Pct. 5 al anexei 5 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 1.621 din 29 decembrie 2014 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 10 din 7 ianuarie 2015.
  6. Un recipient din plastic cu capacitatea de 60 ml, pentru urină, cu capac etanş, inscripţionat cu seria sigiliului şi casetă liberă pentru consemnarea numelui persoanei supuse recoltării, datei şi orei recoltării mostrei biologice
  ----------
  Pct. 6 al anexei 5 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 1.621 din 29 decembrie 2014 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 10 din 7 ianuarie 2015.
  7. Mănuşi latex
  8. Holder şi ac de puncţie venoasă
  9. Tampon de unică folosinţă impregnat cu dezinfectant tegumentar nonalcoolic (clorură de benzalconiu)
  10. O bandă adezivă (plasture)
  11. Formulare înseriate pe hârtie autocopiativă ce trebuie completate cu ocazia recoltării
  12. Sigiliu autocolant pentru containerul cu vacuette şi recipientul de urină
  13. Sigiliu de unică folosinţă, înseriat, cu grad de securitate sporit, cu fir de plastic şi inel metalic, cu părţile componente lipite
  ---------
  Anexa 5 la normele metodologice a fost înlocuită cu anexa 5 din ORDINUL nr. 1.192 din 15 octombrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 769 din 23 octombrie 2014, potrivit pct. 11 al art. I din acelaşi act normativ.


  Anexa 6
  la normele metodologice
  EXAMEN CLINIC
  La data de: ....... ora ......., la solicitarea poliţiei rutiere, la: .....(unitatea sanitară) ......., medic ......(numele, gradul profesional) ........ am examinat pe numitul/numita ........... CNP |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|, constatând:
  1. Ţinută: ordonată/dezordonată ............................
  2. Atitudine:
  2.1. adecvată/neadecvată situaţional;
  2.2. cooperant/necooperant.
  3. Comportament:
  3.1. liniştit/neliniştit/agitat
  ............................................................
  3.2. ostil/revendicativ/agresiv (verbal/fizic; auto/hetero)/expansiv
  ............................................................
  4. Comunicare verbală: coerentă/incoerentă.
  5. Orientare:
  5.1. temporală: orientat/dezorientat;
  5.2. spaţială: orientat/dezorientat;
  5.3. alopsihică: orientat/dezorientat;
  5.4. autopsihică: orientat/dezorientat.
  6. Tulburări emoţional-instinctuale (râs/plâns/dezinhibiţie): prezente/absente ..................
  7. Tulburări de echilibru:
  7.1. static (proba Romberg, proba braţelor întinse): prezente/absente;
  7.2. dinamic (mers cu ochii deschişi/închişi): prezente/absente.
  8. Incoordonare motorie:
  8.1. tremor: prezent/absent;
  8.2. imprecizie în mişcări (proba: indice-nas, indice-ureche, indice-indice): prezentă/absentă.
  9. Facies: necaracteristic/palid/hiperemic.
  10. Halenă alcoolică: prezentă/absentă.
  11. Examen ocular:
  11.1. pupilă: normală/midriază/mioză/inegalitate pupilară (O.D. >; =; < O.S.);
  11.2. nistagmus: prezent/absent;
  11.3. secuse pupilare (hippus): prezent/absent;
  11.4. reflex fotomotor: prezent/absent/diminuat;
  11.5. reflex de acomodare - convergentă: prezent/absent/diminuat;
  11.6. îngustarea fantei palpebrale: prezentă/absentă.
  12. Alte aspecte (boli declarate, medicamente administrate etc.):
  ......................................................................
  În urma efectuării examinării medicale, solicitată de poliţia rutieră, s-au constatat/nu s-au constatat elemente clinice sugestive consecutive consumului recent de băuturi alcoolice sau de substanţe psihoactive.
             Ştampila unităţii sanitare Medic examinator,
             .......................... .....................
                                         ( semnătură/parafă)

  Sus-numitul/Sus-numita refuză efectuarea examenului clinic solicitat de poliţistul rutier.
                   Poliţist rutier, Medic,
                 ....................... .................

  ---------
  Anexa 6 la normele metodologice a fost înlocuită cu anexa 6 din ORDINUL nr. 1.192 din 15 octombrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 769 din 23 octombrie 2014, potrivit pct. 11 al art. I din acelaşi act normativ.
  -------