HOTĂRÂRE nr. 834 din 31 iulie 2002
privind transmiterea unor imobile, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării, pentru Universitatea din Oradea
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 609 din 16 august 2002  În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 12 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu completările ulterioare,
  Guvernul României adopta prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă transmiterea unor imobile, proprietate publică a statului, situate în municipiul Oradea, judeţul Bihor, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării, pentru Universitatea din Oradea.


  Articolul 2

  Predarea-preluarea imobilelor transmise potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  ---------------
  p. Ministrul educaţiei şi cercetării,
  Radu Damian,
  secretar de stat
  p. Ministrul apărării naţionale,
  George Cristian Maior,
  secretar de stat
  p. Ministrul finanţelor publice,
  Gheorghe Gherghina,
  secretar de stat
  Bucureşti, 31 iulie 2002.
  Nr. 834.


  Anexa 1
  DATELE DE IDENTIFICARE
  a imobilelor care se transmit din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării pentru Universitatea din Oradea
           
    DATELE DE IDENTIFICARE  a imobilelor care se transmit din administrarea Ministerului Apărării Naţionale  în administrarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării pentru Universitatea din Oradea
    Locul unde este situat imobilul care se transmitePersoana juridică de la care se transmite imobilulPersoana juridică la care se transmite imobilulCaracteristicile tehnice ale imobilului
    Municipiul Oradea, str. Armata Română nr. 5, judeţul BihorMinisterul Apărării NaţionaleMinisterul Educaţiei şi Cercetării, pentru Universitatea din OradeaSuprafaţa construită = 2.311,52 m2
    Suprafaţa desfăşurată = 2.311,52 m2
    Suprafaţa totală a terenului, inclusiv construcţiile = 4,3565 ha
    Municipiul Oradea, str. Armata Română nr. 30, judeţul BihorMinisterul Apărării NaţionaleMinisterul Educaţiei şi Cercetării, pentru Universitatea din OradeaSuprafaţa construită = 2.313 m2
    Suprafaţa desfăşurată = 5.157 m2
    Suprafaţa totală a terenului, inclusiv construcţiile = 1,2386 ha

  Imobilul 2.311 din municipiul Oradea, str. Armata Română nr. 5, este înregistrat în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului, existent la Ministerul Finanţelor Publice, la nr. de cod 8.29.09 - nr. MFP 106.721.
  Imobilul 425 - parţial, din municipiul Oradea, str. Armata Română nr. 30, este înregistrat în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului, existent la Ministerul Finanţelor Publice, la nr. de cod 8.29.09 - nr. MFP 106.714.
  ---------