ORDIN nr. 83 din 23 februarie 2018pentru aprobarea Procedurii privind scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a terenurilor situate în extravilanul localităților, precum și pentru aprobarea Procedurii privind restituirea tarifului achitat la Fondul de ameliorare a fondului funciar
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 184 din 28 februarie 2018
  În baza Referatului de aprobare nr. 289.901/2017 al Direcției îmbunătățiri funciare și fond funciar,
  având în vedere prevederile art. 90-92, art. 93 alin. (1) și (2), art. 93^1, 94, 96 și art. 101 alin. (2) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
  în temeiul prevederilor art. III alin. (3) din Legea nr. 186/2017 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor, cu modificările ulterioare,
  ministrul agriculturii și dezvoltării rurale emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Procedura privind scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a terenurilor situate în extravilanul localităților, prevăzută în anexa nr. 1.


  Articolul 2

  Se aprobă Procedura privind restituirea tarifului achitat la Fondul de ameliorare a fondului funciar, prevăzută în anexa nr. 2.


  Articolul 3

  Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 4

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Petre Daea


  București, 23 februarie 2018.
  Nr. 83.

  Anexa nr. 1

  PROCEDURA
  privind scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a terenurilor situate
  în extravilanul localităților


  Anexa nr. 2

  PROCEDURA
  privind restituirea tarifului achitat la Fondul de ameliorare a fondului funciar