ORDIN nr. 1.055 din 14 septembrie 2016
privind modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse nr. 1.256/443/2008 pentru aprobarea componenţei şi atribuţiilor Comisiei de experţi de medicina muncii acreditaţi de Ministerul Sănătăţii şi de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • Nr. 1.055 din 14 septembrie 2016
 • MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE
 • Nr. 2.076 din 24 octombrie 2016
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 868 din 31 octombrie 2016  Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei generale de asistenţă medicală şi sănătate publică nr. VVV 3.699 din 14 septembrie 2016,
  având în vedere prevederile art. 155 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.425/2006, cu modificările şi completările ulterioare,
  în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 18 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 344/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, precum şi pentru modificarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare,
  ministrul sănătăţii şi ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice emit următorul ordin:

  Articolul I

  Anexa la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse nr. 1.256/443/2008 pentru aprobarea componenţei şi atribuţiilor Comisiei de experţi de medicina muncii acreditaţi de Ministerul Sănătăţii şi de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 531 din 15 iulie 2008, cu modificările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul II

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Ministrul sănătăţii,

  Vlad Vasile Voiculescu

  Ministrul muncii, familiei, protecţiei

  sociale şi persoanelor vârstnice,

  Dragoş-Nicolae Pîslaru


  Anexă

  (Anexa la Ordinul nr. 1.256/443/2008)
  COMPONENŢA
  Comisiei de experţi de medicina muncii acreditaţi de
  Ministerul Sănătăţii şi de Ministerul Muncii, Familiei,
  Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice
  1. Prof. univ. dr. Eugenia Naghi - UMF Bucureşti - Clinica de boli profesionale - Spitalul Clinic Colentina - Ministerul Sănătăţii
  2. Dr. Felicia Steliana Popescu - Institutul Naţional de Sănătate Publică - Ministerul Sănătăţii
  3. Dr. Liliana Rapaş - Direcţia de Sănătate Publică Bucureşti - Ministerul Sănătăţii
  4. Şef de lucrări dr. Moldovan Horaţiu - Centrul Regional de Sănătate Publică Târgu Mureş - Ministerul Sănătăţii
  5. Prof. univ. dr. Elena Ana Păuncu - Centrul Regional de Sănătate Publică Timişoara - Ministerul Sănătăţii
  6. Dr. Carmen Artenie - Institutul Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă Bucureşti - Casa Naţională de Pensii Publice
  7. Consilier Emil Chiriac - Direcţia generală accidente de muncă şi boli profesionale - Casa Naţională de Pensii Publice
  8. Consilier superior George Voicu - Direcţia asigurări sociale - Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice
  9. Dantes Nicolae Bratu - Inspecţia Muncii

  ------