HOTĂRÂRE nr. 1.412 din 2 septembrie 2004 (*actualizată*)
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004**)
(actualizată până la data de 24 februarie 2015*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ---------- Notă

  ──────────

  **) Titlul hotărârii a fost modificat de pct. 1 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 99 din 10 februarie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 24 februarie 2015.

  ──────────

  În temeiul art. 108 din Constituţie, republicată, şi al art. 16 din Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 2

  Pentru anul 2004 drepturile care se acordă în baza prevederilor Legii nr. 341/2004 se plătesc din creditele bugetare aprobate în bugetele aceloraşi ordonatori principali de credite care au plătit şi drepturile conferite de Legea nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri şi acordarea unor drepturi urmaşilor acestora, răniţilor, precum şi luptătorilor pentru victoria Revoluţiei din Decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NĂSTASE
  Contrasemnează:
  --------------
  Secretariatul de Stat pentru Problemele
  Revoluţionarilor din Decembrie 1989
  Emilian Vasile Cutean,
  secretar de stat
  p. Ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,
  Răzvan Ionuţ Cirică,
  secretar de stat
  p. Ministrul finanţelor publice,
  Maria Manolescu,
  secretar de stat
  p. Ministrul apărării naţionale,
  Gheorghe Matache,
  secretar de stat
  Ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului,
  Miron Tudor Mitrea
  p. Ministrul de stat, ministrul administraţiei şi internelor,
  Toma Zaharia,
  secretar de stat
  Ministrul delegat pentru administraţia publică,
  Gheorghe Emacu
  Ministrul sănătăţii,
  Ovidiu Brînzan
  Bucureşti, 2 septembrie 2004.
  Nr. 1.412.

  Anexă

  NORMA 02/09/2004