HOTĂRÎREA NR. 209 din 17 mai 1993
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 812/1992 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Învăţământului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL Nr. 101 din 20 mai 1993  Guvernul României hotărăşte:

  Articolul UNIC

  Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 812 din 28 decembrie 1992 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Învăţământului se modifica după cum urmează:
  1. Casa Universitarilor Timişoara şi Casa Oamenilor de Ştiinţa Timişoara se unifica sub denumirea Casa Universitarilor din Timişoara.
  Unitatea nou-creata preia personalul, baza materială, precum şi activul şi pasivul deţinute de unităţile fuzionate.
  Personalul se considera transferat.
  La litera A punctul 6 liniuţa a 4-a, se înlocuieşte denumirea Casa Universitarilor Timişoara cu denumirea Casa Universitarilor din Timişoara.
  Litera A punctul 15 se elimina.
  2. La litera A punctul 1 liniuţa a 19-a, denumirea Institutul Politehnic "Gheorghe Asachi" Iaşi se înlocuieşte cu denumirea Universitatea Tehnica "Gheorghe Asachi" Iaşi. 3. La litera A punctul 1 liniuţa a 20-a, denumirea Institutul Agronomic "Ion Ionescu de la Brad" Iaşi se înlocuieşte cu denumirea Universitatea Agronomica "Ion Ionescu de la Brad" Iaşi.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE VACAROIU
  Contrasemnează:
  --------------
  Ministrul învăţământului,
  Liviu Maior
  ---------