ORDIN nr. 2.810 din 26 august 2019pentru aprobarea procedurii de aplicare a măsurilor de restructurare a obligațiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 în cazul debitorilor care au datorii principale în cuantum mai mare sau egal cu suma de un milion lei
EMITENT
 • MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 711 din 29 august 2019
  În temeiul art. 37 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale și al art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare,
  ministrul finanțelor publice emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă procedura de aplicare a măsurilor de restructurare a obligațiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 în cazul debitorilor care au datorii principale în cuantum mai mare sau egal cu suma de un milion lei, prevăzute la cap. I din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici

  București, 26 august 2019.
  Nr. 2.810.

  ANEXĂ

  PROCEDURA
  de aplicare a măsurilor de restructurare a obligațiilor bugetare restante la 31 decembrie
  2018 în cazul debitorilor care au datorii principale în cuantum mai mare sau egal cu suma
  de un milion lei