ORDIN nr. 299 din 28 noiembrie 2018privind publicarea Listei unităților sanitare cu paturi încadrate în categoriile de acreditare în data de 21 noiembrie 2018
EMITENT
 • AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII ÎN SĂNĂTATE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1034 din 5 decembrie 2018
  Având în vedere:– Referatul Serviciului juridic și relații externe aprobat cu nr. 866/C.V. din 28.11.2018;– dispozițiile art. 2 lit. e) și h), art. 6 lit. e), art. 9 alin. (2) și art. 13 alin. (5) lit. c) din Legea nr. 185/2017 privind asigurarea calității în sistemul de sănătate;– prevederile Ordinului președintelui Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate nr. 10/2018 privind aprobarea categoriilor de acreditare a unităților sanitare cu paturi aferente celui de al II-lea ciclu de acreditare, cu modificările și completările ulterioare,
  în temeiul art. 13 alin. (6) din Legea nr. 185/2017,
  președintele Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate emite prezentul ordin.

  ARTICOL UNIC

  Se dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Listei unităților sanitare cu paturi încadrate în categoriile de acreditare în data de 21 noiembrie 2018, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

  Președintele Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate,
  Vasile Cepoi

  București, 28 noiembrie 2018.
  Nr. 299.

  ANEXĂ

  Lista unităților sanitare cu paturi încadrate în categoriile de acreditare în data de 21 noiembrie 2018

  Nr. crt.

  Denumirea unității sanitare cu paturi

  Județul

  Codul de înregistrare fiscală

  Hotărârea Colegiului director pentru aprobarea raportului de acreditare

  Ordinul de încadrare în categoria de acreditare

  Categoria de acreditare

  Situația criteriilor și condițiilor cumulative utilizate pentru încadrarea în categoria de acreditare

  Perioada
  de încadrare în categoria de acreditare

  Categoria la momentul evaluării, conform Ordinului ministrului sănătății nr. 1.408/2010 privind aprobarea criteriilor de clasificare a spitalelor în funcție de competență

  Punctaj total (%)

  Indicatori punctați cu (–10) (%)

  Plan de conformare la autorizația sanitară de funcționare

  Număr de standarde îndeplinite sub 51%

  1

  INSTITUTUL INIMII DE URGENȚĂ PENTRU BOLI CARDIOVASCULARE „NICULAE STĂNCIOIU“

  Cluj

  4617719

  19/15.11.2018

  263/21.11.2018

  a V-a

  70.25

  21.74

  DA peste 24 de luni

  3

  maximum 12 luni de la primirea de către unitatea sanitară a raportului de acreditare

  I M

  2

  MED LIFE - S.A.

  București

  8422035

  19/15.11.2018

  264/21.11.2018

  a II-a acreditat cu recomandări

  82.67

  2.17

  NU

  0

  21.11.2018-20.11.2023

  III

  3

  SPITALUL ORĂȘENESC BUMBEȘTI-JIU

  Gorj

  4448199

  19/15.11.2018

  265/21.11.2018

  a V-a

  71,4

  5.92

  DA 12 luni

  4

  maximum 12 luni de la primirea de către unitatea sanitară a raportului de acreditare

  IV

  4

  SPITALUL ORĂȘENESC ȘTEI

  Bihor

  5120377

  19/15.11.2018

  266/21.11.2018

  a V-a

  71.91

  14.15

  NU

  5

  maximum 12 luni de la primirea de către unitatea sanitară a raportului de acreditare

  V

  5

  POLICLINICA CENTRALĂ DR. VLĂESCU - S.R.L.

  Dolj

  14488670

  19/15.11.2018

  267/21.11.2018

  a V-a

  73.25

  12.0

  NU

  2

  maximum 12 luni de la primirea de către unitatea sanitară a raportului de acreditare

  Neclasificat

  6

  SPITALUL DE BOLI CRONICE CĂLINEȘTI CU AMBULATORIU INTEGRAT

  Argeș

  31184060

  19/15.11.2018

  268/21.11.2018

  a VI-a neacreditat

  41.84

  31.51

  NU

  14

  -

  Neclasificat

  7

  CLINICA SANOVIL - S.R.L.

  Bistrița-Năsăud

  26411301

  19/15.11.2018

  269/21.11.2018

  a II-a acreditat cu recomandări

  88.83

  6.94

  NU

  0

  21.11.2018-20.11.2023

  IV

  8

  SPITALUL OBSTETRICĂ-GINECOLOGIE „EUCLID“ - S.R.L.

  Bihor

  6577491

  19/15.11.2018

  270/21.11.2018

  a II-a acreditat cu recomandări

  83.13

  6.00

  NU

  0

  21.11.2018-20.11.2023

  V

  9

  SPITALUL ORĂȘENESC CISNĂDIE

  Sibiu

  4406100

  19/15.11.2018

  271/21.11.2018

  a V-a

  75.68

  18.02

  DA peste 24 de luni

  3

  maximum 12 luni de la primirea de către unitatea sanitară a raportului de acreditare

  IV

  10

  SPITALUL MUNICIPAL CÂMPINA

  Prahova

  2845818

  19/15.11.2018

  272/21.11.2018

  a V-a

  83.97

  9.05

  DA peste 24 de luni

  1

  maximum 12 luni de la primirea de către unitatea sanitară a raportului de acreditare

  IV

  11

  SPITALUL MILITAR DE URGENȚĂ „DR. CONSTANTIN PAPILIAN“ CLUJ-NAPOCA

  Cluj

  5399442

  19/15.11.2018

  273/21.11.2018

  a V-a

  72.92

  12.28

  NU

  2

  maximum 12 luni de la primirea de către unitatea sanitară a raportului de acreditare

  III

  12

  SPITALUL ORĂȘENESC SEGARCEA

  Dolj

  4332231

  19/15.11.2018

  274/21.11.2018

  a V-a

  81.69

  5.48

  NU

  2

  maximum 12 luni de la primirea de către unitatea sanitară a raportului de acreditare

  IV

  13

  Societatea LABORATOR MEDICAL BIOCONSULTING - S.R.L.

  Bihor

  28352856

  19/15.11.2018

  275/21.11.2018

  a V-a

  61.97

  17.65

  NU

  7

  maximum 12 luni de la primirea de către unitatea sanitară a raportului de acreditare

  Neclasificat

  14

  CLINICA MEDICALĂ HIPOCRAT 2000 - SPITALUL DE RECUPERARE MEDICALĂ (SEDIU STR. FÂNTÂNICA)

  București

  8272361

  19/15.11.2018

  276/21.11.2018

  a V-a

  78.37

  1.47

  NU

  1

  maximum 12 luni de la primirea de către unitatea sanitară a raportului de acreditare

  Neclasificat

  15

  Societatea ASCLEPIOS - S.R.L.

  Constanța

  1864633

  19/15.11.2018

  277/21.11.2018

  a V-a

  71.08

  12.50

  NU

  5

  maximum 12 luni de la primirea de către unitatea sanitară a raportului de acreditare

  V

  16

  FEDERAȚIA CARITAS A DIECEZEI TIMIȘOARA

  Timiș

  5016482

  19/15.11.2018

  278/21.11.2018

  a V-a

  79.61

  5.97

  NU

  1

  maximum 12 luni de la primirea de către unitatea sanitară a raportului de acreditare

  V

  17

  ONCO CARD - S.R.L. - CENTRUL DE DIAGNOSTIC ȘI TRATAMENT ONCOLOGIC

  Brașov

  6620974

  19/15.11.2018

  279/21.11.2018

  a V-a

  87.69

  4.90

  NU

  1

  maximum 12 luni de la primirea de către unitatea sanitară a raportului de acreditare

  V

  18

  SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENȚĂ MILITAR CENTRAL „DR. CAROL DAVILA“

  București

  4364594

  19/15.11.2018

  280/21.11.2018

  a II-a acreditat cu recomandări

  81.98

  9,19

  DA 12 luni

  0

  21.11.2018-20.11.2023

  I

  19

  CLINICA SOMEȘAN - S.R.L.

  Maramureș

  30157091

  19/15.11.2018

  281/21.11.2018

  a V-a

  73.31

  5.6

  NU

  3

  maximum 12 luni de la primirea de către unitatea sanitară a raportului de acreditare

  V

  20

  MEDICAL CENTER SPITAL - S.R.L.

  Tulcea

  32628594

  19/15.11.2018

  282/21.11.2018

  a V-a

  80.65

  8.70

  NU

  2

  maximum 12 luni de la primirea de către unitatea sanitară a raportului de acreditare

  V

  21

  ROCOMEDICOR - S.R.L.

  Constanța

  26380779

  19/15.11.2018

  283/21.11.2018

  a V-a

  54.30

  13.83

  NU

  9

  maximum 12 luni de la primirea de către unitatea sanitară a raportului de acreditare

  V

  22

  TOP MED BUNA VESTIRE - S.R.L.

  Dolj

  9684948

  19/15.11.2018

  284821.11.2018

  a V-a

  76.49

  3.17

  NU

  1

  maximum 12 luni de la primirea de către unitatea sanitară a raportului de acreditare

  V

  23

  SPITAL LOTUS - S.R.L.

  Prahova

  16481164

  19/15.11.2018

  285/21.11.2018

  a V-a

  59.65

  14.41

  NU

  4

  maximum 12 luni de la primirea de către unitatea sanitară a raportului de acreditare

  V

  LEGENDĂ:
  criteriul sau condiția care a condus la încadrarea în categoria de acreditare

  -----