HOTĂRÂRE nr. 1.297 din 20 septembrie 2006
privind declararea utilităţii publice pentru lucrarea de interes naţional "Amenajarea hidroenergetică a râului Jiu pe sectorul Livezeni-Bumbeşti"
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 808 din 26 septembrie 2006  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 7 alin. 1 din Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se declară de utilitate publică lucrarea de interes naţional "Amenajarea hidroenergetică a râului Jiu pe sectorul Livezeni-Bumbeşti".


  Articolul 2

  Expropriatorul este statul român, prin Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice "Hidroelectrica" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei şi Comerţului.


  Articolul 3

  Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică şi prin afişare la sediul Consiliului Local al Oraşului Aninoasa, judeţul Hunedoara, şi la sediul Consiliului Local al Oraşului Bumbeşti-Jiu, judeţul Gorj.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  ---------------
  p. Ministrul transporturilor,
  construcţiilor şi turismului,
  Constantin Dascălu,
  secretar de stat
  Ministrul delegat pentru lucrări
  publice şi amenajarea teritoriului,
  Laszlo Borbely
  Ministrul economiei şi comerţului,
  Codruţ Ioan Şereş
  p. Ministrul administraţiei
  şi internelor,
  Mircea Nicu Toader,
  secretar de stat
  p. Ministrul finanţelor publice,
  Doina-Elena Dascălu,
  secretar de stat
  Bucureşti, 20 septembrie 2006.
  Nr. 1.297.
  -----------