HOTĂRÂRE nr. 1.159 din 29 septembrie 2005
privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului - ICIM Bucureşti în administrarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 901 din 7 octombrie 2005  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 12 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, teren fără construcţii, identificat potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului - ICIM Bucureşti în administrarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, pentru construirea sediului administrativ.


  Articolul 2

  Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit art. 1 se va face pe bază de protocol încheiat între părţi, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  --------------
  Ministrul mediului şi gospodăririi apelor,
  Sulfina Barbu
  Ministrul finanţelor publice,
  Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu
  Bucureşti, 29 septembrie 2005.
  Nr. 1.159.


  Anexa
  DATELE DE IDENTIFICARE
  a imobilului care se transmite din
  administrarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare
  pentru Protecţia Mediului - ICIM Bucureşti în
  administrarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului
    Locul unde este situat imobilulPersoana juridică de la care se transmite imobilulPersoana juridică la care se transmite imobilulCaracteristicile tehnice ale imobiluluiNumărul atribuit de Ministerul Finanţelor Publice şi codul de clasificare a imobilului
    Municipiul Bucureşti, Spl. Independenţei Nr. 294, sectorul 6Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului - ICIM BucureştiAgenţia Naţională pentru Protecţia MediuluiCota-parte suprafaţă de teren 2.500 M2nr. m.F.P. 149.641
    cod 8.29.06


  ---------