HOTĂRÂRE nr. 13 din 20 ianuarie 2021pentru aprobarea publicării Tabloului Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România în anul 2021
EMITENT
 • ASOCIAȚIA NAȚIONALĂ A EVALUATORILOR AUTORIZAȚI DIN ROMÂNIA
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 76 din 25 ianuarie 2021
  În temeiul art. 12 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 99/2013, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 11 alin. (1) și (8) din Regulamentul de organizare și funcționare a Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 353/2012,
  Consiliul director al Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă publicarea Tabloului Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România în anul 2021, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  *) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 76 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial“, București, șos. Panduri nr. 1.


  Articolul 2

  În conformitate cu prevederile art. 11 alin. (7) din Regulamentul de organizare și funcționare a Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 353/2012, modificările în structura Tabloului Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România, care apar pe parcursul anului, se pot consulta pe pagina web a acesteia.


  Articolul 3

  Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Președintele Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România,
  Sorin Adrian Petre


  București, 20 ianuarie 2021.
  Nr. 13.
  ----