LISTA din 30 iunie 2015denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare a medicamentelor OTC care se acordă bolnavilor cuprinși în cadrul programelor naționale de sănătate corespunzătoare denumirilor comune internaționale (DCI)(Anexa nr. 3)
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 480 bis din 1 iulie 2015 Notă
  Conținută de Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 815/468/2015, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 480 din 1 iulie 2015.


  Secţiunea C2

  Lista denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale OTC-urilor care se acordă bolnavilor incluși în cadrul programelor naționale de sănătate, în tratamentul ambulatoriu și spitalicesc, conform denumirilor comune internaționale cuprinse în secțiunea C2 a sublistei C din HG nr. 720/2008, cu modificările și completările ulterioare, elaborată în temeiul Ordinului MS/CNAS nr. 1605/875/2014, cu modificările și completările ulterioare, VALABILĂ ÎNCEPÂND CU 01 MARTIE 2017


  P6: PROGRAMUL NAȚIONAL DE DIAGNOSTIC ȘI TRATAMENT PENTRU BOLI RARE ȘI SEPSIS SEVER
  P6.4: MUCOVISCIDOZĂ

  Nr.
  crt.
   
   
   

  Cod CIM
   
   
   
   

  Grupa
  terape-
  utică
   
   

  Denumire
  generică
   
   
   

  Denumire
  comercială
   
   
   

  Forma
  farmaceutică
   
   
   

  Concen-
  trație/
  U.T.
   
   

  Firma
   
   
   
   

  Țara
   
   
   
   

  Ambalaj
   
   
   
   

  Pres-
  crip-
  ție
   
   

  cant
  /am-
  ba-
  laj
   

  Preț cu
  ridicata
  maximal de
  decontare/
  U.T.

  Preț de
  decontare/
  U.T.
   
   

  Contribuție
  maximă
  asigurat/U.T.
  - farmacii
  comunitare

  1
   
   

  W58656002
   
   

  A09AA02
   
   

  PANCREA-
  TINUM**
   

  KREON
  10000
   

  CAPS.
  GASTROREZ.
   

  150 mg
   
   

  ABBOTT
  LABORATORIES
  GMBH

  GERMANIA
   
   

  FLACON DIN PEID
  CU 20 CAPS.
  GASTROREZ.

  OTC
   
   

  20
   
   

  0,446000
   
   

  0,603000
   
   

  0,000000
   
   

  2
   
   
   

  W62199001
   
   
   

  A09AA02
   
   
   

  PANCREA-
  TINUM**
   
   

  KREON
  10000
   
   

  CAPS.
  GASTROREZ.
   
   

  150 mg
   
   
   

  MYLAN
  HEALTHCARE
  GMBH
   

  GERMANIA
   
   
   

  CUTIE CU 2 BLIST
  DIN AL-AL A CÂTE
  10 CAPS.
  GASTROREZ.

  OTC
   
   
   

  20
   
   
   

  0,460000
   
   
   

  0,621500
   
   
   

  0,000000
   
   
   

  3
   
   

  W62199002
   
   

  A09AA02
   
   

  PANCREA-
  TINUM**
   

  KREON
  10000
   

  CAPS.
  GASTROREZ.
   

  150 mg
   
   

  MYLAN
  HEALTHCARE
  GMBH

  GERMANIA
   
   

  CUTIE CU 1 FLAC.
  DIN PEID X 20
  CAPS. GASTROREZ.

  OTC
   
   

  20
   
   

  0,460000
   
   

  0,621500
   
   

  0,000000
   
   

  4
   
   

  W59801002
   
   

  A09AA02
   
   

  PANCREA-
  TINUM**
   

  KREON
  25000
   

  CAPS.
  GASTROREZ.
   

  300 mg
   
   

  ABBOTT
  LABORATORIES
  GMBH

  GERMANIA
   
   

  FLACON DIN PEID
  CU 20 CAPS.
  GASTROREZ.

  OTC
   
   

  20
   
   

  0,906500
   
   

  1,225500
   
   

  0,000000
   
   

  5
   
   
   

  W62200001
   
   
   

  A09AA02
   
   
   

  PANCREA-
  TINUM**
   
   

  KREON
  25000
   
   

  CAPS.
  GASTROREZ.
   
   

  300 mg
   
   
   

  MYLAN
  HEALTHCARE
  GMBH
   

  GERMANIA
   
   
   

  CUTIE CU 2 BLIST
  DIN AL-AL A CÂTE
  10 CAPS.
  GASTROREZ.

  OTC
   
   
   

  20
   
   
   

  1,029500
   
   
   

  1,391500
   
   
   

  0,000000
   
   
   

  6
   
   

  W62200002
   
   

  A09AA02
   
   

  PANCREA-
  TINUM**
   

  KREON
  25000
   

  CAPS.
  GASTROREZ.
   

  300 mg
   
   

  MYLAN
  HEALTHCARE
  GMBH

  GERMANIA
   
   

  CUTIE CU 1 FLAC.
  DIN PEID X 20
  CAPS. GASTROREZ.

  OTC
   
   

  20
   
   

  1,029500
   
   

  1,3915000
   
   

  0,000000
   
   


  NOTĂ:– Tratamentul cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu (**) se efectuează pe baza protocoalelor terapeutice elaborate de comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătății.

  ----