LEGE Nr. 28 din 31 martie 1992
pentru modificarea articolului 39 din Legea nr. 40/1991 cu privire la salarizarea Preşedintelui şi Guvernului României, precum şi a personalului Presedentiei, Guvernului şi a celorlalte organe ale puterii executive
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 57 din 3 aprilie 1992  Parlamentul României adopta prezenta lege.

  Articolul UNIC

  Articolul 39 din Legea nr. 40/1991 cu privire la salarizarea Preşedintelui şi Guvernului României, precum şi a personalului Presedentiei, Guvernului şi a celorlalte organe ale puterii executive, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 126 din 7 iunie 1991, se modifica şi va avea următorul cuprins:
  "ART. 39. - Guvernul României este abilitat sa stabilească salariile funcţiilor de specialitate specifice Ministerului Apărării Naţionale, Direcţiei Generale a Penitenciarelor din cadrul Ministerului Justiţiei, Ministerului de Interne, Serviciului de Informaţii Externe, Serviciului Roman de Informaţii şi Serviciului de Protecţie şi Paza."
  Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 25 martie 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  academician ALEXANDRU BÎRLĂDEANU
  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 30 martie 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  MARŢIAN DAN
  -----------------------------