HOTĂRÂRE nr. 974 din 15 iunie 2004
pentru aprobarea Normelor de supraveghere, inspecţie sanitară şi monitorizare a calităţii apei potabile şi a Procedurii de autorizare sanitară a producţiei şi distribuţiei apei potabile
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 669 din 26 iulie 2004  În temeiul art. 108 din Constituţie, republicată, şi al art. 7 alin. (2), al art. 8 alin. (5) şi al art. 10 alin. (3) din Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă Normele de supraveghere, inspecţie sanitară şi monitorizare a calităţii apei potabile, prevăzute în anexa nr. 1.


  Articolul 2

  Se aprobă Procedura de autorizare sanitară a producţiei şi distribuţiei apei potabile, prevăzută în anexa nr. 2.


  Articolul 3

  Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NĂSTASE
  Contrasemnează:
  Ministrul sănătăţii,
  Ovidiu Brînzan
  Ministru de stat, ministrul administraţiei şi internelor,
  Marian Florian Săniuţă
  Ministrul delegat pentru administraţia publică,
  Gabriel Oprea
  p. Ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale,
  Petre Daea,
  secretar de stat
  Ministrul mediului şi gospodăririi apelor,
  Speranţa Maria Ianculescu
  Ministrul finanţelor publice,
  Mihai Nicolae Tănăsescu
  Bucureşti, 15 iunie 2004.
  Nr. 974.


  Anexa 1

  NORMA 15/06/2004


  Anexa 2

  PROCEDURA 15/06/2004