ORDIN nr. 339 din 7 iunie 2019privind modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 1.210/2018 pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigații aparținând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare și situată pe teritoriul unor organizații ale utilizatorilor de apă pentru irigații din județul Ialomița, în proprietatea acestor organizații
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 469 din 10 iunie 2019
  Luând în considerare Referatul de aprobare nr. 302.786/2019 al Direcției îmbunătățiri funciare și fond funciar,
  în baza prevederilor art. 27 alin. (1) și (4) din Legea îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
  în temeiul art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor, cu modificările și completările ulterioare,
  ministrul agriculturii și dezvoltării rurale emite următorul ordin:

  Articolul I

  Anexa la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 1.210/2018 pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigații aparținând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare și situată pe teritoriul unor organizații ale utilizatorilor de apă pentru irigații din județul Ialomița, în proprietatea acestor organizații, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 544 din 29 iunie 2018, se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul II

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Petre Daea

  București, 7 iunie 2019.
  Nr. 339.

  ANEXĂ

  (Anexa la Ordinul nr. 1.210/2018)
  DATELE DE IDENTIFICARE
  ale bunurilor din infrastructura secundară de irigații,
  aflate în domeniul privat al statului și în administrarea Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare,
  care se transmit în proprietatea unor organizații ale utilizatorilor de apă pentru irigații din județul Ialomița


  Nr. crt.

  Codul de clasificare și nr. MFP alocat prin Ordinul ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014, cu modificările și completările ulterioare

  Persoana juridică de la care se transmite imobilul

  Persoana juridică la care se transmite imobilul

  Denumirea bunului

  Descrierea tehnică

  Adresa imobilului

  Valoarea de inventar
  (lei)

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  1

  1.8.12/6500309

  Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare
  CIF 29275212

  Organizația utilizatorilor de apă pentru irigații Amara
  Sediul: localitatea Amara, județul Ialomița
  Înregistrată în Registrul național al organizațiilor de îmbunătățiri funciare cu nr. 334/2007
  CIF 23109253

  Stație SPP 59

  Clădire stație de pompare Suprafața construită -
  29 mp
  Regim înălțime - parter
  Agregate de pompare -
  55 mp
  Bazin hidrofor - 13 mp
  Transformator - 10 mp
  Construcții anexe - 11 mp
  Nr. cadastral: 23836

  UAT Amara, județul Ialomița

  969.423

  2

  1.8.12/6500687

  Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare
  CIF 29275212

  Organizația utilizatorilor de apă pentru irigații Bordușani - Balta Ialomiței
  Sediul: comuna Bordușani, județul Ialomița
  Înregistrată în Registrul național al organizațiilor de îmbunătățiri funciare cu nr. 394/2008
  CIF 24033455

  Stație SPP Bordușani

  Clădire stație de pompare, agregate de pompare, construcții anexe și post trafo
  Suprafața desfășurată -
  60 mp
  Suprafața construită -
  60 mp
  Regim înălțime - parter

  UAT Bordușani, județul Ialomița

  13.753

  1.8.12/6500691

  Stație SPP 1 Făcăeni

  Clădire stație de pompare
  Suprafața construită -
  156 mp
  Regim înălțime - parter
  Post trafo - 9 mp
  Nr. cadastral: 22780

  UAT Făcăeni, județul Ialomița

  32.324

  1.8.12/6500695

  Stație SPP 2 Făcăeni

  Clădire stație de pompare agregate de pompare, construcții anexe și post trafo
  Suprafața desfășurată -
  192 mp
  Suprafața construită -
  192 mp
  Regim înălțime - parter

  UAT Făcăeni, județul Ialomița

  25.437

  1.8.12/6500699

  Stație SPP Stelnica

  Clădire stație de pompare, agregate de pompare, construcții anexe și post trafo
  Suprafața desfășurată -
  203 mp
  Suprafața construită -
  203 mp
  Regim înălțime - parter

  UAT Stelnica, județul Ialomița

  11.318

  3

  1.8.12/6500607

  Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare
  CIF 29275212

  Organizația utilizatorilor de apă pentru irigații Platonești SPP 6
  Sediul: localitatea Săveni, județul Ialomița
  Înregistrată în Registrul național al organizațiilor de îmbunătățiri funciare cu nr. 350/2008
  CIF 23159421

  Stație SPP 6 (Movila)

  Clădire stație de pompare și post trafo
  Suprafața desfășurată -
  580 mp
  Suprafața construită -
  580 mp
  Regimul de înălțime - parter

  UAT Platonești, județul Ialomița

  29.800

  1.8.6./6500609

  Rețea aferentă SPP 6 CP10

  Conductă principală: CP10 = 5.706 m
  Conductă principală: CP8 + CP9 = 4.878 m

  UAT Platonești, județul Ialomița

  52.352

  4

  9/26449066

  Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare
  CIF 29275212

  Organizația utilizatorilor de apă pentru irigații Gheorghe Doja
  Sediul: localitatea Gheorghe Doja, Str. Răsăritului nr. 2A, în incinta SA PRO-AGRO SRL, județul Ialomița
  Înregistrată în Registrul național al organizațiilor de îmbunătățiri funciare
  cu nr. 634/2019
  CIF RO 41100694

  Teren aferent SPP 69

  Suprafața totală - 720 mp

  UAT Gheorghe Doja, județul Ialomița

  720

  9/26449067

  Teren aferent SPP 70/1

  Suprafața totală - 768 mp

  UAT
  Gheorghe Doja, județul Ialomița

  768

  9/26449068

  Teren aferent SPP 71

  Suprafața totală - 783 mp

  UAT
  Gheorghe Doja, județul Ialomița

  783

  9/26449070

  Teren aferent SPP 70/2

  Suprafața totală - 406 mp

  UAT
  Gheorghe Doja, județul Ialomița

  406

  9/26449071

  Teren aferent SPP 107

  Suprafața totală - 910 mp

  UAT Gheorghe Doja, județul Ialomița

  910

  5

  9/6500177

  Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare
  CIF RO 29275212

  Organizația utilizatorilor de apă pentru irigații Gheorghe Lazăr
  Sediul: localitatea Gheorghe Lazăr, str. Mihai Viteazu nr. 65, județul Ialomița
  Înregistrată în Registrul național al organizațiilor de îmbunătățiri funciare cu nr. 628/2019
  CIF RO 41081290

  Teren aferent
  1 RDN +
  1 CERNA 37/4

  Suprafața totală - 44 mp

  UAT
  Gheorghe Lazăr,
  județul Ialomița

  44

  1.8.12/6500179

  1 RDN +
  1 CERNA 37/4

  Platformă beton pe care sunt amplasate agregate pompare RDN și CERNA
  Suprafața desfășurată -
  7 mp
  Suprafața construită - 7 mp

  UAT
  Gheorghe Lazăr,
  județul Ialomița

  101

  9/6500181

  Teren aferent
  1 RDN - AE7/2

  Suprafața totală - 84 mp

  UAT
  Gheorghe Lazăr,
  județul Ialomița

  84

  1.8.12/6500183

  1 RDN - AE7/2

  Platformă beton pe care este amplasat agregat pompare RDN
  Suprafața desfășurată -
  33 mp
  Suprafața construită -
  33 mp

  UAT
  Gheorghe Lazăr,
  județul Ialomița

  108

  9/6500185

  Teren aferent 1 RDN - AE7/3

  Suprafața totală - 35 mp

  UAT
  Gheorghe Lazăr,
  județul Ialomița

  35

  1.8.12/6500187

  1 RDN - AE7/3

  Platformă beton pe care este amplasat agregat pompare RDN
  Suprafața desfășurată - 12,5 mp
  Suprafața construită -
  12,5 mp

  UAT
  Gheorghe Lazăr,
  județul Ialomița

  43

  9/6500189

  Teren aferent
  1 RDN +
  1 CERNA 39/1

  Suprafața totală - 18 mp

  UAT
  Gheorghe Lazăr,
  județul Ialomița

  18

  1.8.12/6500191

  1 RDN +
  1 CERNA 39/1

  Platformă beton pe care sunt amplasate agregate pompare RDN și CERNA
  Suprafața desfășurată -
  7,2 mp
  Suprafața construită -
  7,2 mp

  UAT
  Gheorghe Lazăr,
  județul Ialomița

  162

  9/6500193

  Teren aferent
  1 RDN +
  1 CERNA 39/2

  Suprafața totală - 32 mp

  UAT
  Gheorghe Lazăr,
  județul Ialomița

  32

  1.8.12/6500195

  1 RDN +
  1 CERNA 39/2

  Platformă beton pe care sunt amplasate agregate pompare RDN și CERNA
  Suprafața desfășurată -
  7,2 mp
  Suprafața construită -
  7,2 mp

  UAT
  Gheorghe Lazăr,
  județul Ialomița

  150

  9/6500197

  Teren aferent
  3 RDN + 1 CERNA PLOT 39/3

  Suprafața totală - 21 mp

  UAT
  Gheorghe Lazăr,
  județul Ialomița

  21

  1.8.12/6500199

  3 RDN +
  1 CERNA PLOT 39/3

  Platformă beton pe care sunt amplasate agregate pompare RDN și CERNA
  Suprafața desfășurată -
  7,2 mp
  Suprafața construită -
  7,2 mp

  UAT
  Gheorghe Lazăr,
  județul Ialomița

  312

  9/6500201

  Teren aferent
  1 CERNA - 39/4

  Suprafața totală - 18 mp

  UAT
  Gheorghe Lazăr,
  județul Ialomița

  18

  1.8.12/6500203

  1 CERNA - 39/4

  Platformă beton pe care este amplasat agregat pompare CERNA
  Suprafața desfășurată -
  2,4 mp
  Suprafața construită - 2,4 mp

  UAT
  Gheorghe Lazăr,
  județul Ialomița

  88

  9/6500213

  Teren aferent
  1 RDN +
  1 CERNA 37/5

  Suprafața totală - 34 mp

  UAT
  Gheorghe Lazăr,
  județul Ialomița

  34

  1.8.12/6500215

  1 RDN +
  1 CERNA 37/5

  Platformă beton pe care sunt amplasate agregate pompare RDN și CERNA
  Suprafața desfășurată -
  7 mp
  Suprafața construită - 7 mp

  UAT
  Gheorghe Lazăr,
  județul Ialomița

  101

  9/6500217

  Teren aferent
  1 RDN +
  1 CERNA 37/6

  Suprafața totală - 38 mp

  UAT
  Gheorghe Lazăr,
  județul Ialomița

  38

  1.8.12/6500219

  1 RDN +
  1 CERNA 37/6

  Platformă beton pe care sunt amplasate agregate pompare RDN și CERNA
  Suprafața desfășurată -
  7 mp
  Suprafața construită - 7 mp

  UAT
  Gheorghe Lazăr,
  județul Ialomița

  101

  9/6500221

  Teren aferent
  1 RDN - AE7/1

  Suprafața totală - 37 mp

  UAT
  Gheorghe Lazăr,
  județul Ialomița

  37

  1.8.12/6500223

  1 RDN - AE7/1

  Platformă beton pe care este amplasat agregat pompare RDN
  Suprafața desfășurată - 12,5 mp
  Suprafața construită -
  12,5 mp

  UAT
  Gheorghe Lazăr,
  județul Ialomița

  87

  9/6500297

  Teren aferent stației
  SPP 38/CD4D
  km 4 + 960

  Suprafața totală - 775 mp

  UAT
  Gheorghe Lazăr,
  județul Ialomița

  775

  1.8.12/6500299

  SPP 38/CD4D km 4 + 960

  Clădire stație de pompare
  Suprafața desfășurată - 141,75 mp
  Suprafața construită - 141,75 mp
  Regimul de înălțime - parter

  UAT
  Gheorghe Lazăr,
  județul Ialomița

  11.757

  1.8.6/6500301

  Conductă principală plot 38 Gheorghe Lazăr

  Lungimea totală - 3.060 m

  UAT
  Gheorghe Lazăr,
  județul Ialomița

  648

  9/6500397

  Teren aferent
  2 RDN - 39/5

  Suprafața totală - 24 mp

  UAT
  Gheorghe Lazăr,
  județul Ialomița

  24

  6

  9/6500165

  Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare
  CIF 29275212

  Organizația utilizatorilor de apă pentru irigații Valea Ciorii Nord
  Sediul: localitatea Țăndărei, DN 21, km 15, imobilul C4,
  județul Ialomița
  Înregistrată în Registrul național al organizațiilor de îmbunătățiri funciare cu nr. 630/2019
  CIF RO 41081320

  Teren aferent 1 RDN - AE5/1

  Suprafața totală - 46 mp

  UAT Valea Ciorii, județul Ialomița

  46

  1.8.12/6500167

  1 RDN - AE5/1

  Platformă beton pe care este amplasat agregat pompare RDN
  Suprafața desfășurată - 4,2 mp
  Suprafața construită - 4,2 mp

  UAT Valea Ciorii, județul Ialomița

  14

  9/6500169

  Teren aferent 1 RDN - AE5/2

  Suprafața totală - 46 mp

  UAT Valea Ciorii, județul Ialomița

  46

  1.8.12/6500171

  1 RDN - AE5/2

  Platformă beton pe care este amplasat agregat pompare RDN
  Suprafața desfășurată -
  4,6 mp
  Suprafața construită - 4,6 mp

  UAT Valea Ciorii, județul Ialomița

  11

  9/6500173

  Teren aferent 1 RDN - AE5/3

  Suprafața totală - 46 mp

  UAT Valea Ciorii, județul Ialomița

  46

  1.8.12/6500175

  1 RDN - AE5/3

  Platformă beton pe care este amplasat agregat pompare RDN
  Suprafața desfășurată -
  5,6 mp
  Suprafața construită -
  5,6 mp

  UAT Valea Ciorii, județul Ialomița

  5

  7

  9/6500205

  Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare
  CIF 29275212

  Organizația utilizatorilor de apă pentru irigații Valea Ciorii Sud
  Sediul: comuna Valea Ciorii, satul Murgeanca, incinta S.C. Moara Murgeanca - S.R.L., corp C1, județul Ialomița
  Înregistrată în Registrul național al organizațiilor de îmbunătățiri funciare cu nr. 629/2019
  CUI 41082555

  Teren aferent 5 CERNA - 110

  Suprafața totală - 230 mp

  UAT Valea Ciorii, județul Ialomița

  230

  1.8.12/6500207

  5 CERNA - 110

  5 platforme de beton x 2,4 mp/buc. pe care sunt amplasate agregate pompare CERNA
  Suprafața desfășurată -
  12 mp
  Suprafața construită -
  12 mp

  UAT Valea Ciorii, județul Ialomița

  36

  9/6500291

  Teren aferent stație
  SPP 105-CD4 A1 km 6 + 800

  Suprafața totală - 725 mp

  UAT Valea Ciorii, județul Ialomița

  725

  1.8.6/6500293

  Conductă principală
  plot 105
  Valea Ciorii

  Lungimea totală - 5.134 m

  UAT Valea Ciorii, județul Ialomița

  36.045

  ------