HOTĂRÂRE nr. 726 din 4 iulie 2007 (*actualizată*)
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 72/2007 privind stimularea încadrarii în munca a elevilor şi studenţilor
(actualizată până la data de 30 aprilie 2009*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ----------------
  *) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 477 din 17 iulie 2007. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 30 aprilie 2009, cu modificările şi completările aduse de HOTĂRÂREA nr. 449 din 15 aprilie 2009.
  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 6 din Legea nr. 72/2007 privind stimularea încadrarii în munca a elevilor şi studenţilor,
  Guvernul României adopta prezenta hotărâre.

  Articolul UNIC

  Se aprobă Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 72/2007 privind stimularea încadrarii în munca a elevilor şi studenţilor, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  ───────────────
  Ministrul muncii,
  familiei şi egalităţii de şanse,
  Paul Pacuraru
  Ministrul educaţiei,
  cercetării şi tineretului,
  Cristian Mihai Adomniţei
  Ministrul economiei şi finanţelor,
  Varujan Vosganian
  Bucureşti, 4 iulie 2007.
  Nr. 726.

  Anexă

  NORMA 04/07/2007