ORDIN nr. 132 din 3 februarie 2006
pentru completarea Regulamentului privind atestarea conformităţii produselor pentru construcţii, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.558/2004, cu modificările şi completările ulterioare
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 154 din 17 februarie 2006  Având în vedere Decizia Comisiei Europene nr. 2005/484/EC referitoare la atestarea conformităţii produselor pentru construcţii,
  în conformitate cu prevederile art. 15 şi ale art. 21 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 622/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a produselor pentru construcţii, cu modificările şi completările ulterioare,
  în temeiul prevederilor art. 2 pct. 45 şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, cu modificările şi completările ulterioare,
  ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului emite următorul ordin:

  Articolul I

  Regulamentul privind atestarea conformităţii produselor pentru construcţii, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.558/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.211 şi 1.211 bis din 16 decembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:
  1. Asteriscul (*) de la articolul 11 se completează cu "2005/484/EC".
  2. În anexa II la regulament, după poziţia (2.116) "Seturi de mijloace de protecţie contra căderilor de stânci: pentru lucrări de inginerie civilă" se introduce o poziţie nouă, poziţia (2.117), cu următorul cuprins:
  "(2.117) Seturi de clădiri pentru depozite frigorifice şi seturi de anvelope de clădiri pentru depozite frigorifice: pentru lucrări de construcţii."
  3. În anexa III la regulament, după tabelul 3.80.1 "Produs generic: Seturi de mijloace de protecţie contra căderilor de stânci (1/1)" se introduce un nou tabel, tabelul 3.81.1, cu următorul cuprins:
  "Tabel 3.81.1 Familia de produse: Seturi de clădiri pentru depozite frigorifice şi seturi de anvelope de clădiri pentru depozite frigorifice (1/1)
  Pentru produsul(ele) şi utilizările preconizate indicate mai jos, următoarele sisteme de atestare a conformităţii sunt specificate în Ghiduri pentru agremente tehnice europene relevante, elaborate de organismele membre EOTA:
  Produs(e) Utilizare(ări) preconizată(e) Nivel(uri) sau clasă(e) (reacţie la foc) Sistem(e) de atestare a conformi- tăţii
  Seturi de clădiri pentru depozite frigorifice şi seturi de anvelope de clădiri pentru depozite frigorifice Pentru lucrări de construcţii - 1"


  Articolul II

  Consiliul tehnic permanent pentru construcţii va urmări punerea în aplicare a prevederilor prezentului ordin.


  Articolul III

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul transporturilor,
  construcţiilor şi turismului,
  Gheorghe Dobre
  Bucureşti, 3 februarie 2006.
  Nr. 132.
  ___________