HOTĂRÂRE nr. 886 din 16 august 2002
privind aprobarea Acordului petrolier de concesiune a activităţii de exploatare a rezervoarelor, conductelor de transport al ţiţeiului şi produselor petroliere, a instalaţiilor de pompare şi a celorlalte instalaţii şi echipamente aferente acestora, încheiat între Agenţia Naţionala pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială "Oil Terminal" - S.A. Constanta
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 641 din 29 august 2002  În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României, precum şi ale art. 13 alin. 4 şi ale art. 43 alin. 3 din Legea petrolului nr. 134/1995, cu modificările şi completările ulterioare,
  Guvernul României adopta prezenta hotărâre.

  Articolul UNIC

  Se aprobă Acordul petrolier de concesiune a activităţii de exploatare a rezervoarelor, conductelor de transport al ţiţeiului şi produselor petroliere, a instalaţiilor de pompare şi a celorlalte instalaţii şi echipamente aferente acestora, încheiat între Agenţia Naţionala pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, şi Societatea Comercială "Oil Terminal" - S.A. Constanta, în calitate de concesionar, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  ---------- Notă *) Anexa se comunică Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul industriei şi resurselor,
  Dan Ioan Popescu
  Ministrul finanţelor publice,
  Mihai Nicolae Tanasescu
  Preşedintele Agenţiei Naţionale
  pentru Resurse Minerale,
  Maria Iuliana Stratulat
  Bucureşti, 16 august 2002.
  Nr. 886.
  --------