HOTĂRÂRE nr. 2.104 din 24 noiembrie 2004 (*actualizata*)
pentru aprobarea Metodologiei privind criteriile de dimensionare a numarului de functii din aparatul serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor, constituirea patrimoniului şi managementul resurselor umane, financiare şi materiale
(actualizata până la data de 24 octombrie 2005*)
EMITENT
 • GUVERNUL




 • ---------------
  *) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1.146 din 3 decembrie 2004. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 24 octombrie 2005, cu modificările şi completările aduse de: HOTĂRÂREA nr. 108 din 24 februarie 2005; HOTĂRÂREA nr. 1.228 din 13 octombrie. 2005
  În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, şi al art. 10 din Ordonanţa Guvernului nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi functionarea serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 372/2002, cu modificările şi completările ulterioare,
  Guvernul României adopta prezenta hotărâre.

  Articolul UNIC

  Se aprobă Metodologia privind criteriile de dimensionare a numarului de functii din aparatul serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor, constituirea patrimoniului şi managementul resurselor umane, financiare şi materiale, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  -------------
  p. Ministrul de stat, ministrul administraţiei şi internelor,
  Toma Zaharia,
  secretar de stat
  Ministrul delegat pentru administratia publică,
  Gheorghe Emacu
  Ministrul muncii, solidaritatii sociale şi familiei,
  Dan Mircea Popescu
  p. Ministrul finanţelor publice,
  Maria Manolescu,
  secretar de stat
  Bucureşti, 24 noiembrie 2004.
  Nr. 2.104.


  Anexă

  METODOLOGIE 24/11/2004