HOTĂRÂRE nr. 9 din 11 ianuarie 2012
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 13 ianuarie 2012  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 14 din Legea nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul UNIC

  Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul mediului şi pădurilor,
  Laszlo Borbely
  Ministrul administraţiei şi internelor,
  Constantin-Traian Igaş
  Ministrul transporturilor şi infrastructurii,
  Anca Daniela Boagiu
  Ministrul afacerilor europene,
  Leonard Orban
  Ministrul finanţelor publice,
  Gheorghe Ialomiţianu
  Bucureşti, 11 ianuarie 2012.
  Nr. 9.


  Anexă

  NORMA 11/01/2012