HOTĂRÂRE nr. 1.441 din 28 noiembrie 2007
privind modificarea şi completarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 839 din 7 decembrie 2007  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 2 alin. (1) şi (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul UNIC

  Anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează la poziţiile MF nr. 33843, 33853, 33864, 33871, 33876,150258, 33894, 150260, 33911, 33914, 150262, 150264, 33929, 33931, 143655, 151659, 33854, 33858, 33862, 33867, 33870, 33872, 33877, 33892, 33893, 33895, 33901, 33903, 33928, 151637, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul transporturilor,
  Ludovic Orban
  Ministrul economiei şi finanţelor,
  Varujan Vosganian
  Bucureşti, 28 noiembrie 2007.
  Nr. 1.441.


  Anexa
  Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului
  1. Ordonator principal de credite 13633330 MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI
  2. Ordonator secundar de credite
  3. Ordonator terţiar de credite
  4. Regii autonome şi companii/ societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului princi- pal; instituţii naţionale, comer- ciale cu capital majoritar de atât care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat 11776466 CN ADMINISTRAŢIA PORTURILOR DUNĂRII MARITIME SA GALAŢI
  *Font 7*
   

  ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────┬────────┬──────┐
   │ Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului) │ Situaţia juridică:│Situaţia│ │
   │ │ │juridică│ │
   ├──────┬───────┬────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┬────────┬─────────┼───────────┬───────┼────────┤Tip/ │
   │ │ │ │ Date de identificare │ Anul │ Valoare │ Baza │în │conce- │Bun │
   ├──────┼───────┼────────┼────────────────────┬────────────────────┬───────────────┤dobândi-│ de │ legală │admi- │siune │ │
   │ Nr. │Cod de │Denumire│ Descriere │ Vecinătăţi │ Adresa │rii/ │inventar │ │nistra-│închiri-│ │
   │ M.F. │Clasi- │ │ tehnică │ (după caz, │ │dării în│ (lei) │ │re/ │at/dat │ │
   │ │ficare │ │ (pe scurt) │ pe scurt) │ │folosin-│ │ │conce- │cu titlu│ │
   │ │ │ │ │ │ │ţă │ │ │sionare│gratuit │ │
   ├──────┼───────┼────────┼────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼──────┤
   │33843 │8.22.01│teren │teren portuar - Port│N - Sidex Galaţi │Ţara: România │ 1970 │13144100 │Lg 219/1998│conce- │ │imobil│
   │ │ │ │Mineralier │S - Inspec. Silvic │Judeţ: Galaţi │ │ │Hg 518/98; │sionare│ │ │
   │ │ │ │Sp = 204404 mp │E - Dunărea │Mun. Galaţi │ │ │Hg 740/2003│ │ │ │
   │ │ │ │Intabulare nr. 9620/│V - Sidex Galaţi │Port Mineralier│ │ │ │ │ │ │
   │ │ │ │4.10.2001 │ │ │ │ │ │ │ │ │
   ├──────┼───────┼────────┼────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼──────┤
   │33853 │8.22.01│teren │teren portuar - Port│N - Str. Portului │Ţara: România │ 1880 │3353900 │Lg 219/1998│conce- │ │imobil│
   │ │ │ │Comercial │S - Fluviul Dunărea │Judeţ: Galaţi │ │ │Hg 518/98; │sionare│ │ │
   │ │ │ │Sp = 50506 mp │E - Pescogal S.A. │Mun. Galaţi │ │ │Hg 740/2003│ │ │ │
   │ │ │ │Intabulare nr. │V - Dom.pub.local │ │ │ │ │ │ │ │
   │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
   ├──────┼───────┼────────┼────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼──────┤
   │33864 │8.22.01│teren │teren portuar - Port│N - ADMET Galaţi │Ţara: România │ 1886 │14174100 │Lg 219/1998│conce- │ │imobil│
   │ │ │ │Docuri │S - Fluviul Dunărea │Judeţ: Galaţi │ │ │Hg 518/98; │sionare│ │ │
   │ │ │ │Sp = 205636 mp │E - S.N.G.: Dunărea │Municipiu │ │ │Hg 740/2003│ │ │ │
   │ │ │ │Intabulare nr. 9619/│V - Întreprinderea │Galaţi │ │ │ │ │ │ │
   │ │ │ │4.10.2001 │Textila Fusul Galaţi│Port Docuri │ │ │ │ │ │ │
   │ │ │ │ │PESCOGAL S.A. │ │ │ │ │ │ │ │
   ├──────┼───────┼────────┼────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼──────┤
   │33876 │8.22.01│teren │teren portuar - Port│N - Str. Basarabiei,│Ţara: România │ 1901 │28130200 │Lg 219/1998│conce- │ │imobil│
   │ │ │ │Bazinul Nou │Dom.pub.local; │Judeţ: Galaţi │ │ │Hg 518/98; │sionare│ │ │
   │ │ │ │Sp = 408110 mp │Sort.minereu, AZL │Municipiul │ │ │Hg 740/2003│ │ │ │
   │ │ │ │Intabulare nr. 9622/│S - Fluviul Dunărea │Galaţi │ │ │ │ │ │ │
   │ │ │ │4.10.2001 │E - A.Z.L. Galaţi │Port Bazinul │ │ │ │ │ │ │
   │ │ │ │ │V - S.N.G. │Nou │ │ │ │ │ │ │
   ├──────┼───────┼────────┼────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼──────┤
   │151659│8.22.01│teren │teren portuar - Port│N - Domeniul public │Ţara: România; │ 1890 │28147264 │Lg 219/1998│conce- │ │imobil│
   │ │ │ │Brăila │de interes local │Judeţ: Brăila; │ │ │Hg 518/1998│sionare│ │ │
   │ │ │ │Sp = 398630,13 mp │S - S.C. PAL S.A. │Municipiul: │ │ │Hg 758/2005│ │ │ │
   │ │ │ │conform Anexei la │Brăila │Brăila; │ │ │ │ │ │ │
   │ │ │ │HGR 758/2005 │V - A.Z.L. Brăila, │ │ │ │Hg 1892/ │ │ │ │
   │ │ │ │parţial P2 =8.125 mp│Triaj CFR, Domeniul │ │ │ │2006 │ │ │ │
   │ │ │ │şi │public de interes │ │ │ │ │ │ │ │
   │ │ │ │integral P3, P4, P5,│loc. │ │ │ │ │ │ │ │
   │ │ │ │P6, P8, P9 │E - Fluviul Dunărea │ │ │ │ │ │ │ │
   │ │ │ │Intabulare nr.10906/│ │ │ │ │ │ │ │ │
   │ │ │ │29.05.2006 │ │ │ │ │ │ │ │ │
   ├──────┼───────┼────────┼────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼──────┤
   │33895 │8.22.01│Debarca-│Cheu pereat │ │Ţara: România; │ / │529965,76│Lg 219/1998│conce- │ │imobil│
   │ │ │der şi │Lungime 120 ml │ │Judeţ: Tulcea │ 1972 │ │Hg 518/98; │sionare│ │ │
   │ │ │rampă │ │ │Port Smârdan │ │ │Hg 748/03 │ │ │ │
   │ │ │acostare│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
   │ │ │Smârdan │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
   ├──────┼───────┼────────┼────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼──────┤
   │33901 │8.22.01│Pereu │Lungime 320 ml │ │Ţara: România; │ / │690981,72│Lg 219/1998│conce- │ │imobil│
   │ │ │port co-│Cheu pereat │ │Judeţ: Tulcea │ 1972 │ │Hg 518/98 │sionare│ │ │
   │ │ │mercial │ │ │Mun. Tulcea; │ │ │Hg 748/03 │ │ │ │
   │ │ │ │ │ │Faleza Tulcea │ │ │ │ │ │ │
   ├──────┼───────┼────────┼────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼──────┤
   │33903 │8.22.01│Pereu în│Lungime 156 ml │ │Ţara: România; │ / │5,822 │Lg 219/1998│conce- │ │imobil│
   │ │ │dreptul │Cheu pereat │ │Judeţ: Tulcea │ 1894 │ │Hg 518/98 │sionare│ │ │
   │ │ │Gării │ │ │Mun. Tulcea; │ │ │Hg 748/03 │ │ │ │
   │ │ │Fluviale│ │ │Faleza Tulcea │ │ │ │ │ │ │
   ├──────┼───────┼────────┼────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼──────┤
   │33928 │8.22.01│Pereu │Cheu pereat │ │Ţara: România; │ / │4869,47 │Lg 219/1998│conce- │ │imobil│
   │ │ │debarca-│ │ │Judeţ: Tulcea │ 1949 │ │Hg 518/98 │sionare│ │ │
   │ │ │der │ │ │Oraş Măcin; │ │ │Hg 748/03 │ │ │ │
   │ │ │ │ │ │Port Măcin │ │ │ │ │ │ │
   ├──────┼───────┼────────┼────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼──────┤
   │151637│8.22.01│Bazin │Sp = 103381 mp │Se învecinează cu: │*Port Brăila │ / │429492,01│Lg 219/1998│conce- │ │imobil│
   │ │ │apă │Construit prin spăr-│*Cap de mol │ │ 1889 │ │Hg 518/98 │sionare│ │ │
   │ │ │ │tură în pământ la │*Dana 40 │ │ │ │Hg 758/2005│ │ │ │
   │ │ │ │cota -7; │ │ │ │ │ │ │ │ │
   │ │ │ │etaj local │ │ │ │ │ │ │ │ │
   ├──────┼───────┼────────┼────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼──────┤
   │150264│8.22.01│teren │teren portuar - Port│N - Dom. pub. local │Tara: România; │ 1975 │992100 │Lg 219/1998│conce- │ │imobil│
   │ │ │ │Măcin │S - Dom. pub. local │Jud: Tulcea │ │ │Hg 518/98 │sionare│ │ │
   │ │ │ │Sp = 62009,9 mp │E - Dom. pub. local │Oraş Măcin; │ │ │Hg 740/03 │ │ │ │
   │ │ │ │Intabulare nr. 107/ │V - Fluviul Dunărea │Port Măcin │ │ │ │ │ │ │
   │ │ │ │28.02.2003 │ │ │ │ │ │ │ │ │
   ├──────┼───────┼────────┼────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼──────┤
   │33929 │8.22.01│teren │punct încărcare Gura│N - Dom. pub. local │Tara: România; │ / │995500 │Lg 219/1998│conce- │ │imobil│
   │ │ │ │Arman -teren portuar│S - Dom. pub. local │Jud: Tulcea │PIF 1975│ │Hg 518/98 │sionare│ │ │
   │ │ │ │Sp = 102168 mp │E - Dom. pub. local │Comuna Turcoaia│ │ │Hg 740/03 │ │ │ │
   │ │ │ │ │V - Fluviul Dunărea │ │ │ │ │ │ │ │
   ├──────┼───────┼────────┼────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼──────┤
   │33931 │8.22.01│teren │punct de încărcare │N - S.C. SITORMAN │Tara: România; │ / │6000 │Lg 219/1998│conce- │ │imobil│
   │ │ │ │Turcoaia - teren │S - S.C.M.C. │Jud: Tulcea │PIF 1975│ │Hg 518/98 │sionare│ │ │
   │ │ │ │portuar │SITROMAN C-ţa │Comuna Turcoaia│ │ │Hg 740/03 │ │ │ │
   │ │ │ │Sp = 616,58 mp │E - Fluviul Dunărea │ │ │ │ │ │ │ │
   │ │ │ │ │V - S.C.M.C. │ │ │ │ │ │ │ │
   │ │ │ │ │SITROMAN C-ţa │ │ │ │ │ │ │ │
   ├──────┼───────┼────────┼────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼──────┤
   │143655│8.22.01│teren │S = 2,5 ha distribu-│N - Dunărea │Tara: România; │ / │524500 │Hg 1316/ │conce- │ │imobil│
   │ │ │ │ită pe suprafaţa │S - dig de apărare │Jud: Tulcea │ 2003 │ │2003 │sionare│ │ │
   │ │ │ │judeţului Tulcea │E - Dana de acostare│Mm 37-38 │ │ │ │ │ │ │
   │ │ │ │Intabulare nr. 898/ │şi Penitenciarul TI │Zona Industri- │ │ │ │ │ │ │
   │ │ │ │18.01.2007 │V - ROMSILVA │ală Est │ │ │ │ │ │ │
   ├──────┼───────┼────────┼────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼──────┤
   │33871 │8.22.01│estacada│lungime L = 410 ml │Cap mol │Tara: România; │ 1964 │2713480 │Lg 219/1998│conce- │ │imobil│
   │ │ │bazin │ │Dana D 29 │Jud: Galaţi │ │ │Hg 518/98; │sionare│ │ │
   │ │ │docuri │ │ │Municipiul │ │ │Hg 740/03 │ │ │ │
   │ │ │D26- D28│ │ │Galaţi │ │ │ │ │ │ │
   │ │ │ │ │ │Port Docuri │ │ │ │ │ │ │
   ├──────┼───────┼────────┼────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼──────┤
   │33854 │8.22.01│Pereu la│Cheu operativ │dana 8 │Tara: România; │ / │12,72 │Lg 219/1998│conce- │ │imobil│
   │ │ │Dunăre │Lungime 70 ml │Dana 10 │Jud: Galaţi │ 1899 │ │Hg 518/98; │sionare│ │ │
   │ │ │D9 │ │ │Mun. Galaţi │ │ │Hg 740/03 │ │ │ │
   ├──────┼───────┼────────┼────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼──────┤
   │33858 │8.22.01│Pereu la│Cheu neoperativ │dana D14 │Tara: România; │ / │19,21 │Lg 219/1998│conce- │ │imobil│
   │ │ │Dunăre │Lungime 200 ml │dana D17 │Jud: Galaţi │ 1894 │ │Hg 518/98; │sionare│ │ │
   │ │ │D15-D16 │ │ │Mun. Galaţi │ │ │Hg 740/03 │ │ │ │
   ├──────┼───────┼────────┼────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼──────┤
   │33862 │8.22.01│Pereu la│Cheu neoperativ │dana D15 │Tara: România; │ / │14,35 │Lg 219/1998│conce- │ │imobil│
   │ │ │Dunăre │Lungime 200 ml │dana D17 │Jud: Galaţi │ 1899 │ │Hg 518/98; │sionare│ │ │
   │ │ │D16 │ │ │Mun. Galaţi │ │ │Hg 740/03 │ │ │ │
   ├──────┼───────┼────────┼────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼──────┤
   │33867 │8.22.01│Mol │Lungime 52 ml │dana D25 │Tara: România; │ / │37,93 │Lg 219/1998│conce- │ │imobil│
   │ │ │bazin │ │dana D26 │Jud: Galaţi │ 1888 │ │Hg 518/98; │sionare│ │ │
   │ │ │docuri │ │ │Port: Docuri │ │ │Hg 740/03 │ │ │ │
   ├──────┼───────┼────────┼────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼──────┤
   │33870 │8.22.01│Pereu la│Lungime 140 ml │dana D28 │Tara: România; │ / │14,479 │Lg 219/1998│conce- │ │imobil│
   │ │ │Dunăre │ │dana D30 │Jud: Galaţi │ 1899 │ │Hg 518/98; │sionare│ │ │
   │ │ │ │ │ │Port: Docuri │ │ │Hg 740/03 │ │ │ │
   ├──────┼───────┼────────┼────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼──────┤
   │33872 │8.22.01│Cheu │Cheu operativ │dana D30 │Tara: România; │ / │81327,2 │Lg 219/1998│conce- │ │imobil│
   │ │ │vertical│Lungime 390 ml │dana D33 │Jud: Galaţi │ 1890 │ │Hg 518/98; │sionare│ │ │
   │ │ │D31-33 │ │ │Port: Docuri │ │ │Hg 740/03 │ │ │ │
   ├──────┼───────┼────────┼────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼──────┤
   │33877 │8.22.01│Pereu la│Cheu neoperativ │dana D35 │Tara: România; │ / │285924,52│Lg 219/1998│conce- │ │imobil│
   │ │ │Dunăre │Lungime 75 ml │dana D37 │Jud: Galaţi │ 1958 │ │Hg 518/98; │sionare│ │ │
   │ │ │D36 │ │ │Port: Bazinul │ │ │Hg 740/03 │ │ │ │
   │ │ │ │ │ │Nou │ │ │ │ │ │ │
   ├──────┼───────┼────────┼────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼──────┤
   │33892 │8.22.01│Pereu la│Lungime 239 ml │ │Tara: România; │ / │3185,43 │Lg 219/1998│conce- │ │imobil│
   │ │ │Dunăre │ │ │Jud: Constanţa │ 1908 │ │Hg 518/98; │sionare│ │ │
   │ │ │în aval │ │ │Oraş: Hârşova; │ │ │Hg 740/03 │ │ │ │
   │ │ │şi │ │ │Port Hârşova │ │ │ │ │ │ │
   │ │ │amonte │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
   ├──────┼───────┼────────┼────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼──────┤
   │33893 │8.22.01│Pereu la│Lungime 21 ml │ │Tara: România; │ / │95,556 │Lg 219/1998│conce- │ │imobil│
   │ │ │Dunăre │ │ │Jud: Constanţa │ 1959 │ │Hg 518/98; │sionare│ │ │
   │ │ │ │ │ │Oraş: Hârşova; │ │ │Hg 740/03 │ │ │ │
   │ │ │ │ │ │Port Hârşova │ │ │ │ │ │ │
   ├──────┼───────┼────────┼────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼──────┤
   │150258│8.22.01│teren │teren portuar - Port│N - Dom.public local│Tara: România; │ / │301000 │Lg 219/1998│conce- │ │imobil│
   │ │ │ │Hârşova │S - Dunărea │Jud: Constanţa │ 1908 │ │Hg 518/98; │sionare│ │ │
   │ │ │ │Sp = 14.401 mp │E - Dom.public local│Or: Hârşova │ │ │Hg 740/03 │ │ │ │
   │ │ │ │Intabulare nr. 2439/│v - Dom.public local│Port Hârşova │ │ │ │ │ │ │
   │ │ │ │12.07.2001 │ │ │ │ │ │ │ │ │
   ├──────┼───────┼────────┼────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼──────┤
   │33894 │8.22.01│teren │teren portuar - Port│N - Domeniul public │Tara: România; │ 1972 │94600 │Lg 219/1998│conce- │ │imobil│
   │ │ │ │Smârdan │de interes local │Judeţ: Tulcea; │ │ │Hg 518/98; │sionare│ │ │
   │ │ │ │Sp = 4367,05 mp │S - " - │Com. Smârdan; │ │ │Hg 740/03 │ │ │ │
   │ │ │ │Intabulare nr. 106/ │E - " - │Port Smârdan │ │ │ │ │ │ │
   │ │ │ │28.02.2003 │V - " - │ │ │ │ │ │ │ │
   ├──────┼───────┼────────┼────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼──────┤
   │150260│8.22.01│teren │teren portuar - Port│N -În lungul Dunării│Tara: România; │ 1974 │3967000 │Lg 219/1998│conce- │1500 mp │imobil│
   │ │ │ │Tulcea │între M38 - M40 │Judeţ: Tulcea; │ │ │Hg 518/98; │sionare│sunt │ │
   │ │ │ │Sp = 82762,04 mp │S - Dom.public local│Mun: Tulcea │ │ │Hg 740/03 │ │daţi cu │ │
   │ │ │ │Intabulare nr. 3781/│ │ │ │ │ │ │titlu │ │
   │ │ │ │3.07.2001 │ │ │ │ │ │ │gratuit │ │
   │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │la DGV │ │
   │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │pentru │ │
   │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │"Sediu │ │
   │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Vama │ │
   │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Tulcea" │ │
   ├──────┼───────┼────────┼────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼──────┤
   │33911 │8.22.01│teren │teren portuar - Port│N - Fluviul Dunărea │Tara: România; │ / │518700 │Lg 219/1998│conce- │ │imobil│
   │ │ │ │Chilia Veche │S - Domeniul public │Judeţ: Tulcea │PIF 1994│ │Hg 518/98; │sionare│ │ │
   │ │ │ │Sp = 20989,99 mp │de interes local │Com. Chilia │ │ │Hg 740/03 │ │ │ │
   │ │ │ │Intabulare nr. 3780/│E - " - │Veche; │ │ │ │ │ │ │
   │ │ │ │3.07.2001 │V - " - │Port Pasageri │ │ │ │ │ │ │
   ├──────┼───────┼────────┼────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼──────┤
   │33914 │8.22.01│teren │teren portuar - Port│N - Dunărea (Braţul │Tara: România; │ 1970 │1341600 │Lg 219/1998│conce- │ │imobil│
   │ │ │ │Mahmudia │Sf. Gheorghe) │Judeţ: Tulcea │ │ │Hg 518/98; │sionare│ │ │
   │ │ │ │Sp = 50667 mp │S - DOBROMIN S.A. │Com: Mahmudia │ │ │Hg 740/03 │ │ │ │
   │ │ │ │ │C-TA │ │ │ │ │ │ │ │
   │ │ │ │ │Dom. pub. local │ │ │ │ │ │ │ │
   │ │ │ │ │E - Ocol Silvic │ │ │ │ │ │ │ │
   │ │ │ │ │V - Dom. pub. local │ │ │ │ │ │ │ │
   ├──────┼───────┼────────┼────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼──────┤
   │150262│8.22.01│teren │teren portuar - Port│N - Fluviul Dunărea │Tara: România; │ 1958 │919100 │Lg 219/1998│conce- │ │imobil│
   │ │ │ │Isaccea │S - I.C.A.P.P.A. │Judeţ: Tulcea │ │ │Hg 518/98; │sionare│ │ │
   │ │ │ │Sp = 48813,02 mp │E - I.C.A.P.P.A. │Or. Isaccea; │ │ │Hg 740/03 │ │ │ │
   │ │ │ │Intabulare nr. 6684/│V - ROMSILVA S.A. │Port Isaccea │ │ │ │ │ │ │
   │ │ │ │27.11.2000 │ │ │ │ │ │ │ │ │
   └──────┴───────┴────────┴────────────────────┴────────────────────┴───────────────┴────────┴─────────┴───────────┴───────┴────────┴──────┘

  ----