LEGE nr. 7 din 6 martie 2000
privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 47/1999 pentru ratificarea Acordului de asistenţa financiară nerambursabilă dintre România şi Banca Internationala pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare din fondurile Facilitatii globale de mediu (FGM) pentru finanţarea Proiectului "Managementul conservării biodiversitatii", în valoare de 5,5 milioane dolari S.U.A. echivalent, semnat la Washington la 17 iunie 1999
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 100 din 7 martie 2000  Parlamentul României adopta prezenta lege.

  Articolul UNIC

  Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 47 din 19 august 1999 pentru ratificarea Acordului de asistenţa financiară nerambursabilă dintre România şi Banca Internationala pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare din fondurile Facilitatii globale de mediu (FGM) pentru finanţarea Proiectului "Managementul conservării biodiversitatii", în valoare de 5,5 milioane dolari S.U.A. echivalent, semnat la Washington la 17 iunie 1999, emisă în temeiul art. 1 lit. C pct. 22 din Legea nr. 140/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 407 din 26 august 1999, cu următoarea modificare:
  - Articolul 3 va avea următorul cuprins:
  "Art. 3. - Contribuţia părţii române la finanţarea Proiectului <<Managementul conservării biodiversitatii>>, precizat la art. 1, se asigura în limita echivalentului în lei al sumei de 3,3 milioane dolari S.U.A., din care 2,4 milioane dolari S.U.A. prin includerea în bugetul anual al Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului pe perioada derulării Proiectului şi 0,9 milioane dolari S.U.A. din fondurile Regiei Naţionale a Pădurilor, de asemenea pe perioada derulării Proiectului."
  Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 8 noiembrie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
  p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
  DORU IOAN TARACILA
  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 7 februarie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
  p. PREŞEDINTELE CAMEREI
  DEPUTAŢILOR,
  BOGDAN NICULESCU-DUVAZ
  -----------