HOTĂRÂRE nr. 1.022 din 30 decembrie 2015
pentru suplimentarea numărului maxim de posturi ale Direcţiei Naţionale Anticorupţie
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 5 din 5 ianuarie 2016  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 27 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcţia Naţională Anticorupţie, aprobată cu modificări prin Legea nr. 503/2002, cu modificările şi completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul UNIC

  Numărul maxim de posturi de specialist şi personal economic şi administrativ, prevăzut la art. 27 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcţia Naţională Anticorupţie, aprobată cu modificări prin Legea nr. 503/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se suplimentează cu 10 posturi de specialist şi 35 de posturi de personal economic şi administrativ.


  PRIM-MINISTRU

  DACIAN JULIEN CIOLOŞ

  Contrasemnează:

  ---------------

  Ministrul justiţiei,

  Raluca Alexandra Prună

  Ministrul finanţelor publice,

  Anca Dana Dragu

  Bucureşti, 30 decembrie 2015.
  Nr. 1.022.
  -------