ORDIN nr. 1.323 din 18 octombrie 2010
privind aprobarea ghidurilor de practică medicală pentru specialitatea urologie
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 794 din 26 noiembrie 2010  Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei asistenţă medicală nr. Cs.A. 9.404 din 6 septembrie 2010,
  având în vedere prevederile art. 16 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 7 lit. c) din anexa nr. 1A "Regulament de organizare şi funcţionare al comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătăţii" la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 326/2009 privind înfiinţarea comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătăţii şi a Comisiei naţionale de transparenţă, cu modificările şi completările ulterioare,
  în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,
  ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă ghidurile de practică medicală pentru specialitatea urologie, prevăzute în anexele nr. 1-24, după cum urmează:
  a) Ghid minimal investigaţional al pacientului chirurgical urologic - anexa nr. 1;
  b) Ghid de diagnostic, tratament şi urmărire în tuberculoza urogenitală - anexa nr. 2;
  c) Ghid de diagnostic, tratament şi urmărire în litiaza urinară - anexa nr. 3;
  d) Ghid de diagnostic şi tratament pentru infecţiile urinare - anexa nr. 4;
  e) Ghid de diagnostic, tratament şi urmărire în malformaţiile aparatului urogenital - anexa nr. 5;
  f) Ghid de diagnostic, tratament şi urmărire în traumatismele urogenitale - anexa nr. 6;
  g) Ghid de diagnostic şi tratament pentru tumorile glandelor suprarenale - anexa nr. 7;
  h) Ghid de diagnostic, tratament şi urmărire pentru tumorile renale parenchimatoase - anexa nr. 8;
  i) Ghid de diagnostic, tratament şi urmărire în tumorile de uroteliu înalt - anexa nr. 9;
  j) Ghid pentru tumorile vezicale nonmusculoinvazive anexa nr. 10;
  k) Ghid de diagnostic, tratament şi urmărire în tumorile vezicale uroteliale infiltrative - anexa nr. 11;
  l) Ghid pentru tumorile uretrale la bărbat - anexa nr. 12;
  m) Ghid de diagnostic şi tratament în adenomul de prostată - anexa nr. 13;
  n) Ghid de diagnostic, tratament şi urmărire în cancerul de prostată - anexa nr. 14;
  o) Ghid de diagnostic, tratament şi urmărire pentru tumorile retroperitoneale primitive - anexa nr. 15;
  p) Ghid de diagnostic şi tratament în tumorile testiculare anexa nr. 16;
  q) Ghid de diagnostic, tratament şi urmărire în stricturile uretrale - anexa nr. 17;
  r) Ghid de diagnostic, tratament şi urmărire în tumorile peniene - anexa nr. 18;
  s) Ghid de diagnostic şi tratament pentru încurbarea peniană (boala Peyronie şi încurbarea peniană congenitală) - anexa nr. 19;
  t) Ghid de diagnostic şi tratament pentru disfuncţia erectilă - anexa nr. 20;
  u) Ghid de diagnostic şi tratament pentru infertilitatea masculină - anexa nr. 21;
  v) Ghid de diagnostic şi tratament pentru vezica neurogenă - anexa nr. 22;
  w) Ghid de diagnostic şi tratament pentru incontinenţa urinară de efort - anexa nr. 23;
  x) Ghid de diagnostic şi tratament al varicocelului - anexa nr. 24.


  Articolul 2

  Anexele vor putea fi accesate pe site-ul Ministerului Sănătăţii, la adresa www.ms.ro, rubrica "Ghiduri clinice".


  Articolul 3

  Anexele nr. 1-24*) fac parte integrantă din prezentul ordin.
  _________ Notă *) Anexele nr. 1-24 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 794 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.


  Articolul 4

  Direcţiile de specialitate ale Ministerului Sănătăţii, direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, membrii comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătăţii, unităţile sanitare publice şi private, precum şi personalul medical implicat în furnizarea de servicii medicale din specialităţile implicate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul 5

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul sănătăţii,
  Cseke Attila
  Bucureşti, 18 octombrie 2010.
  Nr. 1.323.


  Anexa 1
  GHID MINIMAL INVESTIGAŢIONAL AL PACIENTULUI CHIRURGICAL UROLOGIC
  1. Hemoleucogramă completă, hemoglobină, hematocrit
  2. Numărătoare eritrocite, numărătoare leucocite, numărătoare trombocite, formula leucocitară, indici eritrocitari
  3. Timpul Quick, activitate de protrombină
  4. INR (International Normalised Ratio)
  5. APTT
  6. Fibrinogen
  7. Grupă sangvină, Rh
  8. Uree serică
  9. Creatinină serică
  10. Glicemie
  11. Examen complet de urină (sumar + sediment)
  12. Determinare proteine urinare
  13. Determinare glucoză urinară
  14. Urocultură + antibiogramă


  Anexa 2
  GHID DE DIAGNOSTIC, TRATAMENT ŞI URMĂRIRE ÎN TUBERCULOZA UROGENITALĂ
  Protocol de diagnostic obligatoriu:
  1. Examen obiectiv + anamneză
  2. Protocol minimal de investigaţii bioumorale al pacientului chirurgical urologic
  3. Ecografie aparat uro-genital
  4. RRVS + UIV
  5. Proba Addis
  6. B. Koch în urină (coloraţie Ziehl-Nielsen + 3-5 determinări în culturi cu mediu special+ antibiogramă)
  7. Radiografie pulmonară
  Protocol de diagnostic opţional:
  1. Anticorpi specifici antituberculoşi (în ser)
  2. UPR (în cazul rinichiului mut)
  3. Uretrocistoscopie (eventual cu biopsie)
  4. TC / RMN (diagnostic diferenţial în formele tumorale)
  5. Drenajul abcesului - aspiraţie + frotiu + culturi
  6. Însămânţare la cobai
  Protocol de tratament:
  A. Medical (HIN, Rifampicină, Ethambutol, Pirazinamidă, etc.):
  - Schema de atac (2-3 luni) 3 sau 4 tuberculostatice (7/7)
  - Schema de întreţinere (6-9 luni) HIN + Rifampicină (2-3/7)
  B. Chirurgical:
  - Nefrectomie parţială
  - Stenting ureteral
  - Nefrostomie
  - Nefrectomie
  - Orhidectomie
  - Epididimectomie
  Tratament chirurgical reconstructiv:
  - Uretero-calicostomie
  - Reimplantare uretero-vezicală
  - Cistoplastie de mărire pentru vezica mică
  - Derivaţii urinare cutanate: ureterostomie cutanată (USC), tip Bricker, U trans U
  Protocol de urmărire:
  (periodic la 3, 6 şi 12 luni de la începerea tratamentului)
  1. Examen obiectiv + anamneză
  2. Ecografie aparat uro-genital
  3. Baciloscopie (5 probe)
  4. Creatinină serică
  5. Proba Addis
  6. RRVS + UIV
  7. Facultativ: PCR-RT (din ser sau ţesut) pentru B. Koch


  Anexa 3
  GHID DE DIAGNOSTIC, TRATAMENT ŞI URMĂRIRE ÎN LITIAZA URINARĂ
  1. Protocol de diagnostic:
  Obligatoriu:
  1.1. Anamneză + examen clinic
  1.2. Ecografia aparatului urinar
  1.3. RRVS + urografie intravenoasă
  1.4. Protocol investigational al pacientului chirurgical urologic (trunchi comun de analize, EKG, radiografie pulmonară)
  1.5. Analize sanguine: acid uric, calcemie, fosfatemie
  1.7. Analiza chimică a calculului
  Opţional:
  1.6. pH sangvin
  1.7. Biochimie urinară (urina în 24 ore): calciurie, fosfaturie, uricozurie, oxalurie, cistinurie
  1.8. Scintigramă renală
  1.9. Renogramă izotopică
  1.10. Ureteropielografie retrogradă
  1.11. Examen TC spiral nativ "low-dose" al abdomenului
  2. Protocol terapeutic:
  2.1. Protocol terapeutic în litiaza renală şi ureterală:
  2.1.1. Tratament conservator:
  - tratament multimodal, monoterapie sau combinat; spitalizare continuă (cu excepţia unor proceduri de litotriţie extracorporeală - ESWL); anestezie generală cu IOT sau rahianestezie (cu excepţia procedurilor ESWL care necesită sedanalgezie i.v.)
  2.1.1.1. Litotriţia extracorporeală cu unde de şoc sub sedanalgezie i.v. (spitalizare de zi sau continuă)
  2.1.1.2. Litotriţia/litolopaxia endoscopică sub rahianestezie (spitalizare continuă):
  2.1.1.2. 1. Nefrolitotomie/paxie percutanată
  2.1.1.2.2. Litotriţie/paxie prin ureterorenoscopie retrogradă
  2.1.1.2.3. Litotritie/paxie prin ureterorenoscopie anterogradă
  2.1.1.2.4. Rezecţia parţială a ureterocelului secundar şi fragmentare/extragerea calculului din ureterocel
  2.1.1.3. Chirurgie deschisă sub anestezie generală cu IOT sau radianestezie (spitalizare continuă):
  2.1.1.3.1. Pielolitotomie
  2.1.1.3.2. Calicopielolitotomie
  2.1.1.3.3. Calicopielocalicolitotomie
  2.1.1.3.4. Nefrolitotomie nereglată
  2.1.1.3.5. Nefrolitotomie reglată
  2.1.1.3.6. Nefrolitotomie anatrofică cu clampare pedicul renal şi refrigeraţie locală
  2.1.1.3.7. Pielo- şi nefrolitotomie
  2.1.1.3.8. Nefrectomie parţială
  2.1.1.3.9. Ureterolitotomie lombară
  2.1.1.3.10. Ureterolitotomie iliacă
  2.1.1.3.11. Ureterolitotomie pelvină
  Proceduri auxiliare:
  2.1.1 3.12. Drenaj ureteral intern (sondă autostatică dublu J)
  2.1.3.13. Drenaj renal extern (nefrostomie chirurgicală sau percutanată)
  2.1.1.3.14. Drenaj ureteral extern (ureterostomie în situ)
  2.1.1.3.15. Manipulări ureterale retrograde sub control fluoroscopic (push back sau bypassare de calcul)
  2.1.2. Tratament radical:
  2.1.2.1. Nefrectomie lombară
  2.1.2.2. Nefrectomie transperitoneală
  2.2. Protocol terapeutic în litiaza vezicală:
  Spitalizare continuă; Proceduri sub rahianestezie
  2.2.1. Cistolitotomie
  2.2.2. Cistolitotriţie transuretrală
  2.2.3. Cistolitotriţie percutanată
  Proceduri auxiliare:
  2.2.3. Cistostomie
  2.2.4. Drenajul vezicii urinare cu sondă uretrovezicală
  2.2.5. Chirurgie prostatică (adenomectomie, rezecţie transuretrală a prostatei)
  2.2.6. Chirurgie uretrală
  2.3. Protocol terapeutic în litiaza uretrală
  Spitalizare continuă; Proceduri sub rahianestezie
  2.3.1. Litotomie prin uretrotomie externă
  2.3.2. Litotomie transvezicală
  2.3.3. Extragerea calculului prin uretroscopie
  2.3.4. Uretroscopie cu dislocare retrogradă în vezică a calculului uretral şi litotriţie endoscopică
  Proceduri auxiliare:
  2.3.5. Cistostomie minimă prin trocardizare
  2.3.6. Drenaj cu sondă uretrovezicală
  2.3.7. Cistostomie chirurgicală
  2.3.8. Chirurgia leziunii uretrale asociate
  3. Protocol de urmărire:
  - La trei luni (în litiazele tratate operator sau intervenţional - primul control la o lună)
  Obligatoriu:
  3.1. Anamneză + examen clinic
  3.2. RRVS
  3.3. Ecografie aparat urinar
  3.4. Examen sumar de urină
  3.5. Urocultură cu antibiogramă
  Opţional:
  3.6. Urografie intravenoasă
  3.7. Uretrografie retrogradă
  3.8. Examen TC spiral "low-dose" al abdomenului


  Anexa 4
  GHID DE DIAGNOSTIC ŞI TRATAMENT PENTRU INFECŢIILE URINARE
  Protocol de diagnostic obligatoriu:
  1. Anamneză + examen clinic general
  2. Protocol investigaţional al pacientului chirurgical urologic
  3. Examen sumar de urină
  4. Urocultură + antibiogramă
  5. Frotiu direct pentru bacteriurie
  6. Ecografie de aparat urinar şi genital
  7. RRVS
  Protocol de diagnostic opţional:
  1. Secreţie uretrală cu însămânţare pe medii de cultură şi antibiogramă (în context clinic)
  2. Secreţie prostatică cu însămânţare pe medii de cultură şi antibiogramă (în context clinic)
  3. Hemocultură
  4. Proteină C reactivă
  5. Probe de funcţie hepatică (ALT / AST),
  6. Procalcitonina A (în caz de suspiciune de urosepsis)
  7. Urografie intravenoasă
  8. Tomografie computerizată nativă şi cu substanţă de contrast intravenoasă
  9. IRM abdomino-pelvin
  10. Ureteropielografie retrogradă
  11. Uretrografie
  12. Uretrocistoscopie
  13. Puncţie exploratorie (ecoghidată sau tomoghidată)
  Protocol de tratament:
  Tratament profilactic al infecţiei urinare perioperator
  1. Antibiotice în funcţie de afecţiune (după antibiogramă)
  2. Dezobstrucţia căilor urinare:
  a. Drenaj intern cu sondă Cook
  b. Nefrostomie percutană
  c. Cistostomie minimă
  d. Cistostomie chirurgicală
  e. Sonda uretro-vezicală
  3. Drenajul colecţiilor purulente şi evacuarea lor:
  a. Prin puncţie şi drenaj percutanat
  b. Prin puncţie şi drenaj transrectal
  c. Nefrostomie chirurgicală
  d. Drenajul chirurgical al abceselor
  e. Nefrectomie
  4. Tratamentul patologiei primare
  Protocol de urmărire: - la 30 zile şi la 3 luni postoperator
  Obligatoriu:
  1. Examen clinic
  2. Sumar şi sediment urinar
  3. Urocultura cu antibiogramă
  4. Probe de funcţie renală
  5. Control ecografic
  Opţional:
  1. RRVS
  2. Urografie intravenoasă
  3. Proba Addis


  Anexa 5
  GHID DE DIAGNOSTIC, TRATAMENT ŞI URMĂRIRE ÎN MALFORMAŢIILE APARATULUI UROGENITAL
  HIDRONEFROZA CONGENITALĂ
  Protocol de diagnostic obligatoriu:
  1. Examen clinic + anamneză
  2. Protocolul de investigaţii bioumorale al pacientului chirurgical urologic
  3. Ecografie reno-vezicală
  4. RRVS + UIV
  Protocol de diagnostic opţional:
  1. UIV cu Furosemid
  2. Renogramă izotopică cu Furosemid
  3. Cistoscopie + UPR
  4. Uro-IRM
  Protocol de tratament:
  1. Urmărire, tratament simptomatic
  2. Pieloplastie
  3. Endopielotomie anterogradă sau retrogradă
  4. Endoprotezare JJ
  5. Nefrostomie percutanată
  6. Nefrectomie
  Protocol de urmărire (la 3 luni de la operaţie, ulterior anual):
  1. Examen clinic + anamneză
  2. Examen de sânge ( probe renale) + urină (urocultură)
  3. Ecografia aparatului urinar
  Protocol de urmărire opţional:
  1. RRVS + UIV
  RINICHIUL ECTOPIC (lombar inferior, iliac, pelvin), ECTOPIA ÎNCRUCIŞATĂ, FUZIONAT (în potcoavă, în plăcintă, inelar, etc.)
  Protocol de diagnostic obligatoriu:
  1. Examen clinic + anamneză
  2. Protocolul investigaţional al pacientului chirurgical urologic
  3. Ecografie aparat urinar + ecografie abdominală
  4. RRVS + UIV cu clişeu micţional şi post-micţional
  Protocol de diagnostic opţional:
  1. Tomografie computerizată abdomino-pelvină cu contrast
  2. IRM
  3. Scintigrafia renală + renograma izotopică
  4. Uretrocistoscopie + UPR
  Protocol de tratament:
  1. Urmărire clinică
  2. Chirurgie conservatoare, în funcţie de patologia asociată
  2. Drenaj intern JJ
  3. Nefrectomie
  Protocol de urmărire: în funcţie de patologia asociată
  BIFIDITATE, DUPLICITATE PIELOURETERALĂ
  Protocol de diagnostic obligatoriu:
  1. Examen clinic
  2. Protocol investigaţional al pacientului chirurgical urologic
  3. Ecografie de aparat urinar
  4. RRVS + UIV cu clişeu micţional şi postmicţional
  Protocol de diagnostic opţional:
  1. Uretrocistoscopie
  2. UPR
  3. Ureteroscopie retrogradă
  4. Uro-IRM
  5. CT abdomino-pelvin cu contrast
  6. Scintigramă/nefrogramă izotopică
  Protocol de tratament:
  1. Urmărire clinică
  2. Chirurgie conservatoare în funcţie de patologia diagnosticată
  3. Operaţii urologice de reconstrucţie: în funcţie de patologia asociată
  4. Operaţii urologice de exereză - nefrectomie parţială sau totală
  Protocol de urmărire: (la 3 luni de la operaţie, ulterior anual)
  1. Examen clinic
  2. Examen de urină
  3. Urocultură cu antibiogramă
  4. Probe de funcţie renală (creatinină)
  5. Ecografie de aparat urinar
  Opţional:
  1. RRVS + UIV cu clişeu micţional şi postmicţional
  2. CT abdomino-pelvină cu contrast
  3. IRM abdomino-pelvin
  URETEROCEL ± LITIAZĂ SECUNDARĂ
  Protocol de diagnostic obligatoriu:
  1. Examen clinic + anamneză
  2. Protocol investigaţional pentru pacientul chirurgical urologic
  3. Ecografie de aparat urinar
  4. RRVS + UIV cu clişeu micţional şi postmicţional
  5. Cistoscopie
  Protocol de tratament:
  1. Urmărire clinică
  2. Rezecţie endoscopică
  - extragere calcul
  - cistolitotomie
  3. Rezecţie transvezicală - cistolitotomie
  4. Reimplantare uretero-vezicală
  5. Nefroureterectomie:
  - totală (2 incizii)
  - subtotală
  Protocol de urmărire (la 3 luni după operaţie)
  1. Examen clinic
  2. Examen de urină
  3. Urocultura cu antibiogramă
  4. Ecografie de aparat urinar
  5. RRVS + UIV cu clişeu micţional şi postmicţional
  IMPLANTAREA ECTOPICĂ DE URETER
  Protocol de diagnostic obligatoriu:
  1. Examen clinic + anamneză
  2. Protocol investigaţional pentru pacientul chirurgical urologic
  3. Ecografie de aparat urinar
  4. RRVS + UIV
  5. Uretrocistoscopie + UPR
  6. Examen clinic cu valve vaginale
  Protocol de diagnostic opţional:
  1. CT abdomino-pelvin cu contrast
  2. IRM abdomino-pelvin
  Protocol de tratament:
  1. Urmărire clinică
  2. Reimplantare uretero-vezicală
  3. Nefroureterectomie totală
  Protocol de urmărire (la 3 luni de la operaţie)
  1. Examen clinic
  2. Examen de urină
  3. Urocultură cu antibiogramă
  4. Ecografie de aparat urinar
  5. RRVS + UIV
  Opţional:
  1. CT abdomino-pelvin cu contrast
  2. IRM abdomino-pelvin
  MEGAURETERUL OBSTRUCTIV
  Protocol de diagnostic obligatoriu:
  1. Examen clinic + anamneză
  2. Protocolul investigaţional al pacientului urologic
  3. Ecografie de aparat urinar
  4. RRVS + UIV cu clişeu micţional şi postmicţional
  5. Cistoscopie
  Protocol de diagnostic opţional:
  1. Scintigrafie renală + Renogramă izotopică
  2. Ureteropielografie retrogradă sau anterogradă
  Protocol de tratament:
  1. Urmărire clinică
  2. Reimplantare U-V:
  - unilaterală (± tailoring)
  - bilaterală (± tailoring)
  3. Nefrectomie parţială
  4. Nefroureterectomie totală
  5. Nefrostomie percutanată
  6. Derivaţie urinară temporară sau definitivă:
  - USC directă
  - U trans U
  - Bricker
  Protocol de urmărire: (la 3 luni de la operaţie, ulterior anual)
  1. Examen clinic
  2. Examen de urină
  3. Urocultură cu antibiogramă
  4. Ecografie de aparat urinar
  4. RRVS + UIV cu clişeu micţional
  6. Probe bioumorale de funcţie renală
  Opţional:
  1. CT abdomino-pelvin cu contrast
  2. IRM abdomino-pelvin
  REFLUX VEZICO-URETERAL
  Protocol de diagnostic obligatoriu:
  1. Examen clinic
  2. Protocol investigaţional al pacientului chirurgical urologic
  3. Ecografie de aparat urinar
  4. RRVS + UIV cu clişeu micţional şi postmicţional
  5. Uretrocistografie de umplere
  6. Uretrocistoscopie
  Protocol de diagnostic opţional:
  1. Scintigrafie renală + Renogramă izotopică
  2. Pielografie descendentă sau ascendentă
  3 .Teste urodinamice (de aparat urinar superior şi inferior)
  Protocol de tratament:
  1. Urmărire clinică
  2. Reimplantare U-V:
  - unilaterală
  - unilaterală tailoring
  - bilaterală
  - bilaterală cu tailoring bilateral
  3. Nefroureterectomie:
  - parţială
  - totală
  4. Injectare endoscopică de colagen
  5. Nefrostomie percutanată
  6. Derivaţie urinară temporară sau definitivă:
  - USC
  - U trans U
  - Bricker
  Protocol de urmărire: (la 3 luni de la operaţie, ulterior anual)
  1. Examen clinic
  2. Examen de urină
  3. Urocultură cu antibiogramă
  4. Ecografie de aparat urinar
  5. RRVS + UIV cu clişeu micţional şi postmicţional
  6. Cistografie de umplere şi mictională
  DIVERTICULII VEZICALI CONGENITALI
  Protocol de diagnostic obligatoriu:
  1. Examen clinic
  2. Protocol investigational al pacientului chirurgical urologic
  3. Ecografie de aparat urinar
  4. RRVS + UIV cu clişeu micţional şi post-micţional, expunere de profil
  5. Uretrocistoscopie
  Protocol de diagnostic opţional:
  1. Uretrocistografie de umplere
  2. CT pelvin cu contrast
  Protocol de tratament:
  1. Urmărire clinică
  2. Cura chirurgicală a diverticulului
  Protocol de urmărire (la 3 luni de la operaţie):
  1. Examen clinic
  2. Examen de urină
  3. Urocultură cu antibiogramă
  4. Ecografie de aparat urinar
  Opţional:
  1. RRVS + UIV cu clişeu micţional şi postmicţional
  VALVELE URETRALE
  Protocol de diagnostic obligatoriu:
  1. Examen clinic
  2. Protocol investigational al pacientului chirurgical urologic
  3. Ecografie de aparat urinar
  4. RRVS + UIV cu clişeu micţional şi post-mictional (clişee de profil)
  5. Uretrocistoscopie
  Protocol de diagnostic opţional:
  1. Evaluare urodinamică
  Protocol de tratament:
  1. Ablaţia endoscopică a valvei
  2. Cistostomie minimă
  3. Tratamentul complicaţiilor (a se vedea capitolul distinct)
  Protocol de urmărire:
  1. Examen clinic
  2. Examen de urină
  3. Urocultură cu antibiogramă
  4. Probe de funcţie renală
  5. Ecografie de aparat urinar
  6. Debitmetrie
  7. RRVS + UIV cu clişeu micţional şi post-mictional
  Opţional:
  1. Uretrocistoscopie
  EXTROFIA VEZICALĂ
  Protocol de diagnostic obligatoriu:
  1. Examen clinic
  2. Protocol investigaţional al pacientului chirurgical urologic
  3. Ecografie de aparat urinar
  4. RRVS + UIV
  5. Biopsie mucoasă vezicală ţintită sau randomizată
  Protocol de tratament:
  1. Rezecţia plăcii extrofice şi derivaţie urinară supravezicală
  2. Operaţii plastice ale uretrei şi ale peretelui abdominal
  3. Închiderea vezicii, eventual cu operaţii ortopedice, operaţie seriate pe uretra, sfincter artificial
  Protocol de urmărire: (la 3 luni postoperator):
  1. Examen clinic
  2. Examen de urină
  3. Urocultură cu antibiogramă
  4. Probe de funcţie renală + ionograma serică
  5. Ecografie de aparat urinar
  6. RRVS + UIV cu clişeu micţional şi postmicţional
  Opţional:
  1. Explorări urodinamice
  HIPOSPADIAS, EPISPADIAS
  Protocol de diagnostic obligatoriu:
  1. Examen clinic
  2. Protocol investigaţional al pacientului chirurgical urologic
  3. Ecografie aparat urinar
  4. RRVS + UIV cu clişeu micţional
  5. Uretrocistografia retrogradă
  Protocol de tratament:
  1. Cistostomie minimă
  2. Cistostomie chirurgicală
  3. Operaţii plastice şi reconstructive uretrale
  Protocol de urmărire:
  1. Examen clinic
  2. Examen de urină
  3. Urocultură cu antibiogramă
  4. Ecografie de aparat urinar
  5. Debitmetrie
  6. RRVS + UIV cu clişeu micţional şi postmicţional
  Opţional:
  5. Uretrografie retrogradă
  6. Uretrocistoscopie
  CRIPTORHIDIA, ECTOPIA TESTICULARĂ
  Protocol de diagnostic obligatoriu:
  1. Examen clinic
  2. Protocol investigaţional al pacientului chirurgical urologic
  3. Ecografie abdominală
  4. TC abdomino-pelvin şi inghinal
  Protocol de diagnostic opţional:
  1. Diagnostic laparoscopic
  2. Dozări hormonale specifice
  3. IRM abdomino-pelvin şi scrotal
  Protocol de tratament:
  1. Urmărire clinică
  2. Orhidopexie (+ biopsie testiculară):
  - chirurgicală: - inghinală
  - abdominală
  - laparoscopică
  - microchirurgicală
  3. Orhidectomie: - inghinală
  - abdominală
  4. Proteză testiculară
  Protocol de urmărire: (la 3 luni de la operaţie, apoi anual):
  1. Examen clinic
  2. Ecografie testiculară
  3. Dozări hormonale
  4. Markeri tumorali testiculari
  5. Spermogramă
  URETERUL RETROCAV
  Protocol de diagnostic obligatoriu:
  1. Examen clinic + anamneză
  2. Protocol investigaţional al pacientului chirurgical urologic
  3. TC abdomino-pelvin cu contrast
  Opţional:
  1. Cateterism ureteral + RRVS de profil
  2. Uro-IRM
  Protocol de tratament:
  1. Urmărire
  2. Decrucişare ureterocavă + pieloplastie
  3. Decrucişare ureterocavă + ureterorafie T-T
  4. Nefrectomie
  Protocol de urmărire: (la 3 luni de la operaţie):
  1. Examen clinic
  2. Examen de urină
  3. Urocultură
  4. Ecografia de aparat urinar
  5. RRVS + UIV
  CHISTUL RENAL ESENŢIAL
  Protocol de diagnostic obligatoriu:
  1. Examen clinic
  2. Protocol investigaţional al pacientului chirurgical urologic
  3. RRVS + UIV
  4. Ecografie
  Protocol de diagnostic opţional:
  1. TC abdominal cu contrast
  2. IRM abdominal
  Protocol de tratament:
  1. Urmărire clinică
  2. Rezecţie chirurgicală Lagrot
  3. Rezecţie laparoscopică
  Protocol de urmărire (la 3 luni de la operaţie):
  1. Examen clinic
  2. Urocultură
  3. Ecografie de aparat urinar
  BOALA POLICHISTICĂ HEPATORENALĂ (ADPKD)
  Protocol de diagnostic obligatoriu:
  1. Examen clinic
  2. Protocol investigaţional al pacientului chirurgical urologic
  3. Ecografie
  4. RRVS + UIV
  5. CT abdominal cu contrast
  Protocol de diagnostic opţional:
  1. IRM
  Protocol de tratament:
  1. Urmărire clinică
  2. Rezecţie chirurgicală a chiştilor (deschis)
  3. Rezecţie laparoscopică
  4. Nefrectomie
  5. Metode de substituţie a funcţiei renale (dializă; transplant renal)
  Protocol de urmărire: (la 3 luni de la operaţie, ulterior la 6 luni permanent):
  1. Examen clinic
  2. Examen de urină - urocultură; probe de funcţie renală
  4. Ecografie abdominală
  Opţional:
  1. TC / IRM abdominal


  Anexa 6
  GHID DE DIAGNOSTIC, TRATAMENT ŞI URMĂRIRE ÎN TRAUMATISMELE UROGENITALE
  PROTOCOL DE DIAGNOSTIC, TRATAMENT ŞI URMĂRIRE ÎN TRAUMATISMELE RENALE
  Protocol de diagnostic obligatoriu:
  1. Anamneză şi examen clinic
  2. Protocolul de investigaţii bioumorale al pacientului chirurgical urologic
  3. EKG; Rx pulmonară
  4. Ecografie reno-vezicală
  5. CT abdomino-pelvin cu contrast
  6. UIV pe masă la pacienţii instabili hemodinamic
  Protocol de diagnostic opţional:
  1. Angiografie renală
  2. CT torace
  Protocol terapeutic:
  1. Tratament conservator
  2. Nefrorafie
  3. Nefrectomie parţială
  4. Nefrectomie totală
  5. Embolizare selectivă
  6. Tratamentul chirurgical al leziunilor asociate
  PROTOCOL DE DIAGNOSTIC, TRATAMENT ŞI URMĂRIRE ÎN TRAUMATISMELE URETERALE
  Protocol de diagnostic obligatoriu:
  1. Examen clinic
  2. Protocolul de investigaţii bioumorale al pacientului chirurgical urologic
  3. EKG; Rx pulmonară
  4. Ecografie reno-vezicală
  5. CT abdomino- pelvin cu contrast
  6. UPR şi/sau pielografie anterogradă
  Protocol de diagnostic opţional:
  1. Urografie intravenoasă
  2. Uro - IRM
  Protocol terapeutic:
  1. Endoprotezare ureterală
  2. Nefrostomie percutanată
  3. Uretero-ureterostomie termino-terminală
  4. Reimplantare ureterovezicală
  5. Psoas bladder hitch şi reimplantare ureterovezicală
  6. Boari flap şi reimplantare ureterovezicală
  7. Nefrectomie
  8. Autotransplant
  9. Derivaţii urinare supravezicale
  PROTOCOL DE DIAGNOSTIC, TRATAMENT ŞI URMĂRIRE ÎN TRAUMATISMELE VEZICALE
  Protocol de diagnostic obligatoriu:
  1. Examen clinic
  2. Protocolul de investigaţii bioumorale al pacientului chirurgical urologic
  3. EKG; Rx pulmonară
  4. Ecografie abdominală şi reno-vezicală
  5. CT abdomino-pelvin cu contrast
  Protocol de diagnostic opţional:
  1. UIV
  2. Uro-IRM
  3. Cistografie retrogradă
  Protocol terapeutic:
  1. Drenaj uretrovezical
  2. Cistografie
  3. Cistostomie
  4. Tratamentul chirurgical al leziunilor asociate
  PROTOCOL DE DIAGNOSTIC, TRATAMENT ŞI URMĂRIRE ÎN TRAUMATISMELE URETRALE
  Protocol de diagnostic obligatoriu:
  1. Examen clinic
  2. Protocolul de investigaţii bioumorale al pacientului chirurgical urologic
  3. EKG; Rx pulmonară
  4. RRVS
  5. Ecografie reno-vezicală
  6. Uretrografia retrogradă
  Protocol de diagnostic opţional:
  1. Tomografie abdomino-pelvină cu contrast sau IRM
  Protocol terapeutic:
  1. Cateterism uretral modelant pentru traumatismele uretrei anterioare
  2. Cistostomia suprapubiană ± pansament compresiv în perineu
  3. Uretroplastia termino-terminală
  4. Uretroplastie cu grefă
  5. Tratamentul chirurgical al leziunilor asociate
  PROTOCOL DE DIAGNOSTIC, TRATAMENT ŞI URMĂRIRE ÎN TRAUMATISMELE SCROTALE
  Protocol de diagnostic obligatoriu:
  1. Anamneză şi examen clinic
  2. Protocolul de investigaţii bioumorale al pacientului chirurgical urologic
  3. EKG; Rx pulmonară
  4. Ecografie scrotală
  5. Ecografie de aparat urinar
  Protocol terapeutic:
  1. Tratament nechirurgical
  2. Explorarea chirurgicală scrot ± sutura albugineei
  3. Orhiectomie
  4. Tratamentul chirurgical al leziunilor asociate
  PROTOCOL DE DIAGNOSTIC, TRATAMENT ŞI URMĂRIRE ÎN TRAUMATISMELE PENIENE
  Protocol de diagnostic obligatoriu:
  1. Examen clinic
  2. Protocolul de investigaţii bioumorale al pacientului chirurgical urologic
  3. EKG; Rx pulmonară
  Protocol de diagnostic opţional:
  1. Ecografie peniană
  2. Ecografie de aparat urinar
  3. IRM penian
  Protocol terapeutic:
  1. Tratament conservator
  2. Explorare chirurgicală + sutura albugineei
  3. Amputaţie parţială sau totală peniană
  4. Reconstrucţie peniană
  5. Tratamentul chirurgical al leziunilor asociate


  Anexa 7
  GHID DE DIAGNOSTIC ŞI TRATAMENT PENTRU TUMORILE GLANDELOR SUPRARENALE
  Protocol de diagnostic obligatoriu:
  1. Anamneză
  2. Examen clinic + 3 determinări TA
  3. Protocol de investigaţii bioumorale al pacientului chirurgical urologic
  - Ionogramă serică
  4. EKG
  5. Radiografie pulmonară
  6. Consult endocrinologic
  7. Consult cardiologic
  8. Ecografie abdominală
  9. TC/IRM abdominal
  Protocol de diagnostic opţional:
  1. TC/IRM toracic
  2. Ecografie Doppler VCI
  Feocromocitom
  1. Teste de laborator:
  - dozări sangvine de: a. vanil-mandelic, metanefrine şi normetanefrine
  - dozări în urină pe 24 ore de: a. vanil-mandelic, metanefrine şi normetanefrine
  Explorări opţionale:
  1. Testul de supresie la clonidină
  2. Scintigrafia cu MIBG (meta-iodo-benzil-guanidină) pentru feocromocitomul ectopic, particular în feocromocitomul vezicii urinare - cistoscopia cu biopsie
  Sindromul Cushing
  1. Teste de laborator:
  - cortizol liber în urină din 24 de ore
  - testul la dexametazonă
  - supresia cu doze mari de dexametazonă
  - testul la metapyron
  2. Explorări imagistice:
  - scintigrafia suprarenaliană cu colesterol marcat sau iod radioactiv
  - arteriografie (masa retroperitoneală incertă)
  - venografie de venă centrală a suprarenalei
  - evaluare hipofizară
  Sindromul Conn
  1. Teste de laborator:
  - ionogramă serică
  - ionogramă urinară
  - raport aldosteron/renină
  - testul de postură
  - testul de încărcare cu Na
  - dozare 17-hidroxi-cortizol plasmatic şi urinar
  - dozare de aldosteron în vena centrală a suprarenalei
  Carcinoamele suprarenaliene
  1. Teste de laborator:
  - 17 cetosteroizi plasmatici
  - DHEA plasmatic
  - glucocorticoizi plasmatici
  2. Investigaţii imagistice:
  - scintigramă osoasă
  Protocol de tratament:
  Preoperator:
  Feocromocitom:
  1. Transfuzia a două unităţi de sânge total
  2. Blocada alfa-adrenergică
  3. Intervenţia chirurgicală (pentru toate tumorile suprarenalei)
  4. Laparotomie exploratorie şi biopsie
  5. Suprarenalectomie subtotală/totală pe cale:
  - lombară
  - anterioară transperitoneală
  6. Suprarenalectomie radicală cu viscerectomii asociate
  7. Suprarenalectomie prin toracofrenolaparotomie
  8. Suprarenalectomia laparoscopică
  Postoperator:
  1. Terapia substitutivă cu cortizon acetat
  2. Terapie adjuvantă în carcinoamele suprarenaliene
  Protocol de urmărire:
  La 1 lună:
  1. Examen clinic
  2. Interpretare examen anatomopatologic
  3. Examen endocrinologic
  4. Examen cardiologic
  La 3 luni:
  1. Examen clinic
  2. Examen endocrinologic
  3. Examen cardiologic
  La 6 luni:
  1. Examen clinic
  2. Examen endocrinologic
  3. Examen cardiologic
  4. Radiografie pulmonară
  5. TC/RMN abdominal
  6. Scintigrafie osoasă în leziuni neoplazice
  La 1 an:
  1. Examen clinic
  2. Examen endocrinologic
  3. Examen cardiologic
  4. Radiografie pulmonară
  5. TC/RMN abdominal
  6. Scintigrafie osoasă în leziuni neoplazice


  Anexa 8
  GHID DE DIAGNOSTIC, TRATAMENT ŞI URMĂRIRE PENTRU TUMORILE RENALE PARENCHIMATOASE
  Protocol de diagnostic obligatoriu:
  1. Anamneza + Examenul clinic urologic
  2. Protocol investigational al pacientului chirurgical urologic
  3. Ecografie aparat urinar
  4. Ecografie Doppler de VCI
  5. Radiografie pulmonară
  6. TC abdominală cu substanţă de contrast
  7. Examen anatomo-patologic al piesei operatorii
  Protocol de diagnostic opţional:
  1. Teste bioumorale hepatice
  2. RRVS+UIV
  3. Ecografie cardiacă
  4. Cavografie
  5. Arteriografie renală
  6. TC toracic
  7. RM abdominală cu/fără substanţă de contrast (şi variante: angio-RM, etc)
  8. Scintigrafia osoasă
  Protocol de tratament:
  1. Operaţii conservatoare (enucleere, enucleorezecţie, nefrectomie parţială, nefrectomie parţială extracorporeală urmată de autotransplant)
  2. Nefrectomie radicală
  3. Nefrectomie radicală + cavotomie cu extragerea trombusului
  4. Nefrectomie radicală + rezecţie laterală de VCI
  5. Nefrectomie radicală + rezecţie totală de VCI
  6. Nefrectomie radicală + trombectomie de cavă bipolară sub CEC
  7. Nefrectomie radicală cu limfadenectomie extinsă + viscerectomii asociate (hepatectomii reglate, rezecţie de diafragm, splenectomie, colectomie segmentară, rezecţie de duoden, hemicolectomie, etc.)
  8. Nefrectomie paleativă
  9. Laparotomie exploratorie + biopsie
  10. Excizia recidivei tumorale
  11. Terapia sistemică - studii clinice
  12. Tratamente chirurgicale alternative, minim invasive (crioterapie, ± radiofrecvenţă, ablaţie laser, HIFU)
  Protocol de urmărire postoperatorie:
  1. Pentru toate grupele de risc - la 1 lună
  - examen clinic, creatinină, hemoglobină, examen AP
  2. Pentru grupul de pacienţi cu risc scăzut - la fiecare 6 luni timp de 3 ani, anual între 3-5 ani
  - examen fizic, ecografie abdominală, radiografie pulmonară
  3. Pentru grupul de pacienţi cu risc intermediar sau crescut - la fiecare 6 luni timp de 3 ani, anual între 3-10 ani
  - examen fizic, CT/RMN abdominal, radiografie pulmonară


  Anexa 9
  GHID DE DIAGNOSTIC, TRATAMENT ŞI URMĂRIRE ÎN TUMORILE DE UROTELIU ÎNALT
  Protocol de diagnostic obligatoriu:
  1. Examen clinic + anamneză
  2. Protocol de investigaţii bioumorale al pacientului chirurgical urologic
  3. RRVS + UIV sau/şi tomografie computerizată cu substanţa de contrast abdomen + pelvis
  4. Ecografie reno-vezico-prostatică, hepatică + retroperitoneo-pelvică
  5. Cistoscopie sub rahianestezie
  6. Radiografie pulmonară
  7. Ex. histopatologic
  Protocol de diagnostic opţional:
  1. Cistoscopie
  2. Ureteropielografie retrogradă
  3. Citologie urinară exfoliativă spontană şi/sau provocată
  4. Ureteropieloscopie retrogradă
  5. Biopsie endoscopică
  6. IRM abdomino-pelvin
  7. Ecografie Doppler vene renale şi venă cavă abdominală
  8. Scintigrafie osoasă
  9. Tomografie computerizată toracică
  10. Fosfatază alcalină
  Protocol de tratament:
  1. Nefroureterectomia totală radicală cu cistectomie perimeatică
  2. Nefroureterectomia subtotală
  3. Rezecţia endoscopică a ureterului intramural
  4. Rezecţia parţială de bazinet
  5. Rezecţia segmentară de ureter
  6. Rezecţia segmentară de ureter cu UCNS
  7. Ureteropielonefroscopia cu electrorezecţia tumorii
  8. Tratament instilaţional topic cu citostatice/Vaccin (BCG)
  9. Excizia chirurgicală a bontului ureteral restant
  Protocol de urmărire obligatoriu:
  (La 3 luni postoperator în primul an, la 4 luni în al II-lea an, la 6 luni în al III-lea an, apoi anual)
  1. Examen clinic + anamneză
  2. Examen de urină
  3. Radiografie pulmonară
  4. Ecografie reno-vezicală
  5. Cistoscopie la 6 luni
  6. Citologie urinară la 3 luni
  7. Tomografie computerizată anual
  Protocol de urmărire opţional:
  1. UIV + Tomografie computerizată la 6 luni în primii 2 ani
  2. Bioumoral: hematocrit, leucocite
  3. Probe de funcţie renală
  4. Ureterografie de bont restant
  5. Ureteroscopie bont ureteral + citologie


  Anexa 10
  GHID PENTRU TUMORILE VEZICALE NONMUSCULOINVAZIVE
  Protocol de diagnostic obligatoriu:
  1. Anamneză + examen clinic
  2. Protocol de investigaţii bioumorale al pacientului chirurgical urologic
  3. Ecografie de aparat urinar
  4. RRVS + UIV
  5. Radiografie toraco-pleuro-pulmonară
  6. Uretrocistoscopie sub rahianestezie
  7. Examen histopatologic
  Protocol de diagnostic opţional:
  1. Citologie urinară spontană/exfoliativă
  2. Cistoscopia flexibilă.
  3. Utilizarea derivaţilor de acid aminolevulinic şi examinarea cistoscopică în lumină ultravioletă
  4. CT/IRM abdomino-pelvin
  Protocol de tratament:
  1. Rezecţia transuretrala a tumorii cu biopsii de pat tumoral şi margini
  2. Tratament adjuvant instilaţional endovezical:
  - cu citostatic (grupa de risc mediu)
  - cu BCG (grupa de risc mare)
  Opţional:
  1. O instilaţie intravezicală cu citostatice în primele 6 ore postoperator
  2. Electrorezecţia transvezicală a tumorii
  3. LASER vaporizarea tumorii
  4. TURis
  5. Alte operaţii (cistectomie parţială, cistectomie radicală)
  Protocol de urmărire:
  La o lună, reevaluare oncologică
  La 3 luni postoperator:
  1. Anamneza + examen clinic
  2. Examen de laborator:
  - sumar de urină
  - urocultură + antibiogramă
  3. Ecografie de aparat urinar
  4. Examen uretrocistoscopic sub anestezie
  Opţional:
  5. Citologie urinară/spontană/exfoliativă
  Pacienţii din grupa de risc mic vor fi revăzuţi peste 9 luni, apoi anual 5 ani.
  Pacienţii cu risc mare de recidivă şi progresie vor fi revăzuţi la 3 luni timp de 2 ani, la 4 luni în anul 3, la 6 luni până la 5 ani apoi anual. Anual o investigaţie pentru aparatul urinar superior.
  Pacienţii cu risc mediu de progresie: vor beneficia de o schemă intermediară de supraveghere.


  Anexa 11
  GHID DE DIAGNOSTIC, TRATAMENT ŞI URMĂRIRE ÎN TUMORILE VEZICALE UROTELIALE INFILTRATIVE
  Protocol de diagnostic obligatoriu:
  1. Examen clinic general + local + anamneză
  2. Protocol investigaţional al pacientului chirurgical urologic
  3. Ecografie abdominală
  4. UIV + RRVS
  5. Radiografie toracică
  6. Uretrocistoscopie sub rahianestezie + palpare bimanuala
  7. Examen histopatologic (biopsie)
  Protocol de diagnostic opţional:
  1. Citologie urinară spontană/exfoliativă
  2. TC pentru adenopatie, metastaze, etc.
  3. IRM
  4. Scintigramă osoasă (dureri osoase sau fosfataze alcaline crescute)
  Protocol de tratament:
  1. TURV
  2. Cistectomie parţială
  3. Cistectomie radicală
  4. Exenteraţie pelvina anterioară
  5. Electrorezecţia transvezicală
  6. Cistectomie totală paleativă
  7. Invazia uretrei prostatice sau asocierea de tumoră uretrală: uretrectomie
  8. Exenteraţie pelvină totală
  Derivaţii urinare:
  - ureterostomie cutanată
  - U trans U
  - Bricker
  - implantare colică
  - cistoplastie de substituţie
  Protocol de urmărire:
  la o lună: reevaluare oncologică, la 3 luni postoperator în primii 2 ani, la 6 luni al III-lea an, apoi anual
  1. Examen clinic + anamneză
  2. Protocolul investigaţional minim al bolnavului urologic
  3. Ecografie renală abdominală
  4. Radiografia toracică
  Opţional:
  1. Citologie urinară la 3 luni
  2. UIV
  3. TCRMN abdomen, pelvis la 6 luni, la 12 luni şi apoi anual
  4. Hemoglobină, leucogramă, creatinina serică, urocultură
  5. Fosfatază alcalină
  6. Cistoscopie la 3 luni (la cazurile cu prezervarea vezicii)
  7. Ionogramă serică (Na, K, Cl, bicarbonat)


  Anexa 12
  GHID PENTRU TUMORILE URETRALE LA BĂRBAT
  Protocol de diagnostic obligatoriu:
  1. Examen clinic + anamneză
  2. Protocolul investigaţional minimal al pacientului chirurgical urologic
  3. RRVS + UIV
  4. Citologie urinară
  5. Uretrografie retrogradă
  6. Radiografie pulmonară
  7. TC abdomino-pelvină
  8. Uretrocistoscopie + rezecţie + examen histologic
  Protocol de diagnostic opţional:
  1. Ecografie transuretrală
  2. Ecografie uretrală
  3. Scintigrafie osoasă
  4. IRM abdomino-pelvin-scrotal
  Protocol de tratament:
  1. Rezecţie endoscopică
  2. Electrodistrucţie LASER
  3. Uretrectomie + uretroplastie
  4. Amputaţie parţială de penis
  5. Amputaţie totală de penis
  6. Emasculaţie
  7. Limfodisecţie inghino-pelvină de stadiere
  8. Radioterapie, chimioterapie
  9. Derivaţii urinare
  Protocol de urmărire:
  - La 6 luni postoperator
  1. Examen clinic
  2. Radiografie pulmonară
  3. TC abdomino-pelvină
  4. Citologie urinară
  5. Uretrocistoscopie sub rahianestezie
  6. Ecografie uretrală


  Anexa 13
  GHID DE DIAGNOSTIC ŞI TRATAMENT ÎN ADENOMUL DE PROSTATĂ
  Protocol de diagnostic obligatoriu:
  1. Examen clinic şi anamneză
  2. IPSS, QOL, VOIDING CHARTS - DIARIES
  3. Protocolul minim investigaţional al pacientului chirurgical urologic
  4. Tuşeul rectal
  5. Ecografia aparat urinar + rezidiu + volumetrie prostatică
  6. PSA ± free PSA
  7. Examen histopatologic
  Protocol de diagnostic opţional:
  1. Uroflowmetrie
  2. Urografie ± clişeu micţional (infecţii, strictură, hematurie, litiază, complicaţi, alte afecţiuni urologice)
  3. Cistoscopie în preambulul intervenţiei
  4. Cistomanometrie la Qmax >10 ml/sec şi/sau voiding volume < 150 ml; vârsta< 50 ani sau >80 ani, reziduu > 300 ml, suspiciune vezică neurogenă
  5. CT sau IRM - afecţiuni coexistente, tumori pelvine
  6. Consult interdisciplinar pentru patologii conexe - cardiologic, gastroenterologic, etc.
  Protocol de tratament:
  1. Observaţie - regim igieno-dietetic, stil de viaţă
  2. Sondă permanentă
  3. Cistostomie minimă
  4. Tratament medicamentos:
  - Fitoterapie
  - Alfa-blocante
  - Inhibitori de 5-alfa reductază
  - Terapie combinată
  Urmărire la o lună - IPSS, reacţii adverse
  La 3 şi 6 luni - clinic, debitmetrie, ecografie, reziduu, PSA
  5. Tratament chirurgical:
  Convenţional:
  - TUR-P
  - TUI-P
  - ADENOMECTOMIE deschisă (transvezicală, Millin)
  Neconvenţional:
  - TUNA (radio-frequency needle ablation)
  - TUVP (electro-vaporisation)
  - LASER - Nd-YAG, Holmium-YAG, KTP-YAG, Dioda Stenturi
  - Dilatare cu balon
  - HIFU (high intensity focus ultrasound)
  - TUMT - microwave - termoterapia, hipertermia
  Urmărire la 6 săptămâni şi la 3 luni, apoi anual
  - Examen clinic
  - Histologie
  - IPSS, flow, ECHO - reziduu, urocultură
  - PSA anual
  PROTOCOL DE DIAGNOSTIC ŞI TRATAMENT ÎN PROSTATITA ACUTĂ
  Protocolul de diagnostic obligatoriu:
  1. Examenul clinic + tuşeu rectal
  2. Ecografie aparat urinar + reziduu
  3. Examenul de urină şi urocultură
  4. Teste sangvine minime pentru pacientul urologic
  Protocolul de diagnostic opţional:
  1. Urografie cu clişeu micţional
  2. Hemocultură în frison
  3. Uroflowmetrie
  4. CT, RMN pelvin + transrectal
  5. Cistoscopie
  6. Excluderea bolilor cu transmitere sexuală
  7. Examenul secreţiei uretrale şi prostatice + antibiogramă
  Protocolul de tratament:
  1. Antibioterapie
  2. Alfa-blocantele şi inhibitorii de 5-alfa reductază
  3. Antiinflamatoarele
  4. Tratamentul chirurgical
  - cistostomie minimă
  - drenaj prostatic - în caz de abcedare prostatică
  - rezecţie-evacuare abces prin endoscopie transuretrală
  PROTOCOL DE DIAGNOSTIC ŞI TRATAMENT ÎN PROSTATITA CRONICĂ - SINDROMUL DUREROS PELVIN CRONIC
  Protocolul de diagnostic obligatoriu:
  1. Examenul clinic (inclusiv tuşeu rectal)
  2. Teste sangvine minime pentru pacientul urologic
  3. Examenul sumar de urină
  4. Urocultura
  5. Examenul secreţiei prostatice
  6. Spermocultură + antibiogramă
  7. Ecografia aparatului urinar + reziduu
  Protocolul de diagnostic opţional:
  1. Urografie
  2. Uroflowmetrie
  3. Excluderea bolilor cu transmitere sexuală
  4. PSA
  5. Uretrocistoscopie
  6. CT RMN în patologie tumorală pelvină
  7. Recto-colonoscopie - colon iritabil, tumori
  Protocolul de tratament:
  1. Antibioterapia
  2. Alfa-blocantele şi inhibitorii de 5-alfa reductază
  3. Antiinflamatoare
  Opţional:
  1. Tratamentul chirurgical (TUI-P, TUNA, laser, TUR-P)
  2. Corticoterapie?
  3. Biofeed-back, masaj, life style, acupunctură
  4. Allopurinol
  5. Fitoterapie
  6. Relaxante musculare
  Control:
  - anamneză şi examen clinic, urocultură, ecografie, secreţie prostatică, PSA la 1 lună şi 3 luni, apoi anual
  PROTOCOL DE DIAGNOSTIC ŞI TRATAMENT ÎN LITIAZA PROSTATICĂ
  Protocolul de diagnostic obligatoriu:
  1. Anamneză + Examen clinic (tuşeu rectal)
  2. Urocultură
  3. Radiografia renovezicală simplă + pelvină
  4. Ecografie aparat urinar + Teste bioumorale minime pentru pacientul urologic
  5. PSA
  Protocolul de diagnostic opţional:
  1. Ecografia transrectală
  2. Urografie + clişeu micţional
  3. Uretrocistografia retrogradă
  4. Uroflowmetrie
  5. Uretrocistoscopie
  6. CT, RMN pelvin/transrectal
  Protocol de tratament:
  1. medicamentos (tratamentul infecţiei urinare, al adenomului şi al complicaţiilor acesteia)
  2. chirurgical endoscopic TUR-P + extragerea calculilor
  3. cistostomie definitivă
  4. chirurgical deschis: adenomectomie transvezicală + extragerea calculilor, prostatectomie totală
  Control:
  - anamneză şi examen clinic, urocultură, ecografie, PSA, IPSS, QOL la o lună, 3 luni, apoi anual.


  Anexa 14
  GHID DE DIAGNOSTIC, TRATAMENT ŞI URMĂRIRE ÎN CANCERUL DE PROSTATĂ
  Protocol de diagnostic obligatoriu:
  1. Examen clinic local + general + anamneză
  2. Tuşeu rectal
  3. Protocol investigaţional al pacientului chirurgical urologic
  4. PSA total
  5. Ecografie reno-vezico-prostatică + hepatică
  6. Ecografie transrectală prostatică (TRUS)
  7. Ex. bioptic (PBP, TURP, transvezical) - Gleason
  8. Radiografie toraco-pulmonară
  Protocol de diagnostic opţional:
  1. Fosfataze alcaline
  2. PSA free
  3. TC / IRM pentru adenopatie ilio-pelvină
  4. Scintigramă osoasă în cazuri selecţionate cu PSA şi Rx. negativă
  Protocol de tratament:
  Tratamentul primar al cancerului de prostată
  T1a Monitorizare activă
  Prostatectomie radicală
  Radioterapie (externă sau brahiterapie)
  OPŢIONAL
  Hormonal
  T1b-T2b Watchful waiting
  Prostatectomie radicală
  Radioterapia (externă sau brahiterapie)
  OPŢIONAL
  Hormonal
  Tratament combinat (hormonal 2-3 ani şi radioterapie)
  T3-T4 Hormonal
  OPŢIONAL
  Watchful waiting
  Prostatectomie radicală
  (T3a cu asocierea radioterapiei externe şi/sau hormonoterapiei)
  Radioterapie (externă)
  Tratament combinat
  Deblocare cervico-prostatică
  Cistostomie minimă
  Cateter uretrovezical permanent
  Derivaţii urinare supravezicale
  N+, M0 Hormonal
  OPŢIONAL
  Watchful waiting
  M+ Hormonal
  Tratament hormonal = orhiectomie bilaterală, analogi LH-RH, antiandrogeni,
  (± Ketoconazol)
  Urmărirea pacienţilor cu cancer de prostată:
  T1-T4 N0 M0 La fiecare 3 luni primul an, la 6 luni până la 3 ani şi apoi anual
  N+ La fiecare 6 luni
  M+ La fiecare 3-6 luni
  Se recomandă:
  1. Anamneză
  2. PSA
  3. Tuşeul rectal
  La creşterea PSA:
  1. CT/MRI pelvin şi/sau
  2. Scintigrafie osoasă
  Tratamentul recăderii locale după tratamentul curativ
  După prostatectomia radicală
  După radioterapie
  Radioterapie de salvare
  Tratament hormonal
  OPŢIONAL:
  Monitorizare activă
  Tratament hormonal
  OPŢIONAL:
  Prostatectomie radicală de salvare
  Crioterapie, HIFU
  Monitorizare activă
  Tratamentul recăderii la distanţa ± locală după tratamentul curativ
  Terapia hormonală precoce
  Tratamente paleative: TURP, etc.
  Tratamentul cu agenţi citotoxici în cancerul de prostată hormono-refractar
  1. Docetaxelul sau mitoxantronă + prednison sau hidrocortizon
  Tratamentul paleativ în cancerul de prostată hormono-refractar
  1. Bifosfonaţi
  2. Substanţe radioactive (radionuclizi)
  3. Radioterapie externă în focar
  4. Analgezice


  Anexa 15
  GHID DE DIAGNOSTIC, TRATAMENT ŞI URMĂRIRE PENTRU TUMORILE RETROPERITONEALE PRIMITIVE
  Protocol de diagnostic obligatoriu:
  1. Anamneză + Examen clinic
  2. Protocolul minim investigational al pacientului chirurgical urologic
  3. Ecografia abdominală
  4. Radiografie pulmonară
  5. Tomografia computerizată abdomino-pelvină cu contrast sau IRM
  6. Examen histopatologic (puncţie, biopsie chirurgicală, piesa de exereză)
  Protocol de diagnostic opţional:
  1. TC, IRM pulmonar
  2. Scintigramă osoasă
  3. Urografie
  4. Evaluare hematologică - limfoame
  5. Endoscopie digestivă/irigografie
  6. Eco-Doppler cavo-cardiac
  7. Biopsie eco-tomoghidată
  8. Arteriografie
  9. Markeri tumorali
  10. Profil endocrin - SR, pancreas
  11. Consulturi interclinice funcţie de patologia asociată
  Protocol de tratament:
  Chirurgical:
  1. Tumorectomie radicală (lombară/transperitoneală)
  2. Tumorectomie + intervenţii asociate funcţie de extensia tumorii, cu viză de radicalitate
  3. Biopsie chirurgicală
  Chirurgical opţional:
  1. Tumorectomie paliativă - durere, hemoragie, compresie ± intervenţii asociate implicite
  2. Chirurgia metastazelor extirpabile ± viză radicală
  3. Chirurgia paliatică a complicaţiilor
  Opţional:
  1. Chimioterapie
  2. Radioterapie
  3. Imunoterapie
  Control - la 6 luni în primii doi ani apoi anual
  - TC (IRM) abdominal ± toracic, examen clinic, markeri tumorali


  Anexa 16
  GHID DE DIAGNOSTIC ŞI TRATAMENT ÎN TUMORILE TESTICULARE
  Protocol de diagnostic:
  1. Examenul clinic: anamneză + examen local (scrot) şi general
  2 .Investigaţii bioumorale:
  - Protocol investigational al pacientului chirurgical urologic
  - Markeri tumorali serici (AFP, â- HCG, LDH)
  3.Investigaţii imagistice:
  - Ecografie testiculară (scrotală/inghinală/abdominală)
  - Radiografie toracică standard
  - Tomografie computerizată abdominopelvină nativă şi cu contrast
  4. Examenul anatomopatologic al piesei de orhidectomie radicală
  Protocol de diagnostic opţional:
  1. Spermogramă (determinare preterapeutică)
  2. Profil endocrin seric: testosteron, FSH, LH (determinare preterapeutică)
  3. Examene scintigrafice (hepatică, osoasă, cerebrală)
  4. Tomografie computerizată toracică nativă (în situaţia N+ la examenul CT abdominal)
  5. IRM abdominopelvină
  6. Recoltare preterapeutică de spermă (în vederea crioprezervării)
  7. Limfadenectomie retroperitoneală primară de stadiere (în cazul tumorilor în stadiul clinic I de boală neoplazică)
  8. Examen anatomopatologic extemporaneu pentru elementul stadial T
  9. Examen anatomopatologic al elementului stadial N/M (material patologic recoltat operator)
  10. Studiul markerilor tumorali imunohistochimici (în cadrul examenului anatomopatologic)
  11. Studiul markerilor tumorali citogenetici (în cadrul examenului anatomopatologic)
  Protocol terapeutic:
  1. Orhidectomie radicală sub anestezie rahidiană sau generală cu IOT (în toate cazurile)
  2. Chimioterapie primară de linia întâi (tratament adjuvant), în cazul tumorilor germinale non-seminomatoase (2-4 cicluri BEP)
  3. Limfadenectomie retroperitoneală primară (tratament adjuvant) sub anestezie generală cu IOT, în cazul tumorilor germinale non-seminomatoase cu boală adenopatică abdominală şi teratom prezent în histotipul tumorii primare
  4. Limfadenectomie retroperitoneală secundară (tratament adjuvant) sub anestezie generală cu IOT, în cazul tumorilor germinale non-seminomatoase cu boală abdominală reziduală după chimioterapie
  Opţional:
  1. Tratament antibiotic şi antiinflamator (probă terapeutică) în formele clinice pseudoorhiepidimitice acute
  2. Excizia tumorii primare testiculare
  3. Limfadenectomie retroperitoneală de stadiere (pentru stadiul II de boală neoplazică ocultă)


  Anexa 17
  GHID DE DIAGNOSTIC, TRATAMENT ŞI URMĂRIRE ÎN STRICTURILE URETRALE
  Protocol de diagnostic obligatoriu:
  1. Examen clinic - anamneza; examen fizic local şi general
  2. Protocolul de investigaţii bioumorale al pacientului chirurgical urologic
  3. Ecografia aparatului urinar
  4. Rx. toracică standard
  5. EKG
  6. Uroflowmetrie
  7. Ecografie uretrală
  8. Uretrografie
  9. Uretroscopie
  Protocol de diagnostic opţional:
  1. RRVS+UIV cu clişeu micţional
  2. IRM pelvin
  Protocol terapeutic:
  1. Cistostomie
  2. Dilataţii uretrale
  3. Uretrotomie optică internă
  4. Uretroplastii într-un timp - anastomotică/de substituţie
  5. Uretroplastii în doi timpi
  6. Uretrostomie
  Protocol de urmărire obligatoriu:
  - la 3 luni în primul an; la 6 luni în al doilea şi al treilea an; ulterior anual
  1. Examen clinic - anamneza; examen fizic local şi general
  2. Urocultură
  3. Uroflowmetrie
  4. Ecografie de aparat urinar cu măsurarea rezidiului vezical
  Protocol de urmărire opţional:
  1. Uretrocistoscopie
  2. Ecografie uretrală
  3. Uretrografie


  Anexa 18
  GHID DE DIAGNOSTIC, TRATAMENT ŞI URMĂRIRE ÎN TUMORILE PENIENE
  Protocol de diagnostic obligatoriu:
  1. Examen clinic - anamneza; examen fizic local şi general
  2. Protocolul de investigaţii bioumorale al pacientului chirurgical urologic
  3. Ecografia aparatului urinar
  4. Rx. toracică standard
  5. EKG
  6. Biopsie excizională sub anestezie şi examen anatomopatologic
  Protocol de diagnostic opţional:
  1. Ecografie peniană/IRM - pentru evaluarea infiltraţiei locale
  2. Puncţie ecoghidata ganglionară cu ac fin
  3. CT / IRM abdomino- pelvin
  4. Scintigrafie osoasă
  Protocol terapeutic: TUMORĂ PRIMARĂ
  1. Biopsie excizională + Circumcizie
  2. Glandectomie cu grefă de piele pe capetele corpilor cavernoşi
  3. Amputaţie peniană parţială
  4. Amputaţie peniană totală cu uretrostomie perineală
  5. Excizii chirurgicale extinse + grefe/lambouri cutanate
  Protocol terapeutic: LANŢURILE GANGLIONARE
  1. Limfodisecţie inghinofemurala limitată/extinsă şi examen anatomopatologic al materialului patologic recoltat operator
  2. Limfodisecţie ilioobturatorie şi examen anatomopatologic al materialului patologic recoltat operator
  CHIMIOTERAPIE ŞI RADIOTERAPIE ADJUVANTĂ şi/sau NEOADJUVANTĂ
  Protocol de urmărire - la 1 lună; la 3 luni timp de 3 ani; la 6 luni în anii 4 şi 5; ulterior anual:
  Protocol de urmărire obligatoriu:
  1. Examen clinic - anamneză; examen fizic local şi general
  2. Ecografia aparatului urinar
  Protocol de urmărire opţional:
  1. CT/IRM abdomino-pelvin
  2. Scintigrafie osoasă
  3. Ecografie ganglionară inghinală


  Anexa 19
  GHID DE DIAGNOSTIC ŞI TRATAMENT PENTRU ÎNCURBAREA PENIANĂ
  (BOALA PEYRONIE ŞI ÎNCURBAREA PENIANĂ CONGENITALĂ)
  Protocol de diagnostic obligatoriu:
  1. Examen clinic
  2. Protocolul investigaţional obligatoriu al bolnavului urologic
  3. EKG
  4. Rx pulmonară
  5. Fotografiere penis în erecţie (autofotografiere/fotografierea erecţiei provocate prin injectare intracavernoasă de agenţi vasoactivi)
  Protocol de diagnostic opţional:
  1. Ecografie peniană
  2. Radiografia organe genitale externe
  3. Evaluarea tumescenţei şi rigidităţii peniene nocturne
  Protocol terapeutic:
  1. Plicatura albuginee
  2. Incizie placă albuginee şi cavernoplastie cu patch
  3. Excizie placă albuginee şi cavernoplastie cu patch
  4. Protezare peniană
  Protocol de urmărire:
  Anamneză şi examen clinic ± fotografie penis în erecţie (autofotografie/erecţie provocată prin injectare intracavernoasă de agenţi vasoactivi) la 6 luni, apoi controale la nevoie.


  Anexa 20
  GHID DE DIAGNOSTIC ŞI TRATAMENT PENTRU DISFUNCŢIA ERECTILĂ
  Protocol de diagnostic obligatoriu:
  1. Examen clinic
  2. Protocolul investigaţional obligatoriu al bolnavului urologic
  3. EKG
  4. Rx pulmonară
  5. Provocarea erecţiei prin injectare intracavernoasă de agenţi vasoactivi
  Protocol de diagnostic opţional:
  1. Ecografie peniană
  2. Arteriografie artera ruşinoasă internă
  3. Evaluarea tumescenţei şi rigidităţii peniene nocturne
  Protocol de tratament:
  1. Revascularizare peniană microchirurgicală
  2. Protezare peniană


  Anexa 21
  GHID DE DIAGNOSTIC ŞI TRATAMENT PENTRU INFERTILITATEA MASCULINĂ
  Protocol de diagnostic obligatoriu:
  1. Anamneză şi examen clinic
  2. Protocolul investigaţional obligatoriu al bolnavului urologic
  3. EKG
  4. Rx pulmonară
  5. Spermogramă
  6. Fructoza spermatică cantitativ
  7. FSH, Testosteron
  8. Ecografie scrotală
  9. Ecografie transrectală
  Protocol de diagnostic opţional:
  1. Vesiculografie seminală sau/şi aspiraţia veziculei seminale sub ghidaj TRUS
  2. LH, Prolactină, Inhibină
  3. Teste genetice
  Protocol de tratament:
  1. Vasovasostomia microchirurgicală
  2. Vasoepididimostomie microchirurgicală
  3. Aspiraţia de spermatozoizi de la nivelul epididimului (MESA)
  4. Biopsie testiculară multiplă/ Extracţia microchirurgicală a spermatozoizilor din testicul (microTESE)
  5. Rezecţie transuretrală a ductelor ejaculatorii
  Protocol de urmărire:
  Din 3 în 3 luni timp de 1 an şi jumătate:
  1. Examen clinic
  2. Spermogramă ± ecografie testiculară ± dozare testosteron seric


  Anexa 22
  GHID DE DIAGNOSTIC ŞI TRATAMENT PENTRU VEZICA NEUROGENĂ
  Protocol de diagnostic obligatoriu:
  1. Examen obiectiv + Anamneză
  - Calendar micţional
  - Chestionar al simptomelor (ICI-Q) şi calităţii vieţii
  2. Protocol de investigaţie bioumoral de bază
  3. Urocultură
  4. Ecografie de aparat urinar cu RPM
  5. Debitmetrie
  6. Cistomanometrie
  7. Profil presional uretral
  8. Studiu presiune-debit
  9. Urografie intravenoasă
  Protocol de diagnostic opţional:
  - Studii electrofiziologice (potenţiale evocate, timp de latenţă etc.)
  - Electromiografia sfincterelor
  - Uretrocistoscopie
  - Evaluare neurologică
  Protocol de tratament:
  A. Vezica neurogenă hiperactivă
  - Anticolinergice
  - Clam-cistoplastie
  - Miomectomie detrusoriană
  - Enterocistoplastie
  - Derivatie urinară supravezicală
  Opţional:
  - Instilaţii intravezicale cu anticolinergice, vaniloizi
  - Injecţii intradetrusoriene cu Toxină Botulinică
  - Neuromodulare (leziuni incomplete)
  - Rizotomie dorsală cu neurostimulare de rădăcini anterioare (SARS- leziuni complete)
  B. Vezica neurogenă paralitică
  - Alfa-blocante
  - Drenaj vezical continuu (cistostomie, SUV)
  - Cateterism vezical intermitent
  - Rezolvarea obstacolului subvezical
  - Golirea vezicală reflexă sau sub presiune (Crede, Valsalva) numai în combinaţie cu absenţa obstacolului subvezical (injecţii intrasfincteriene cu Toxină Botulinică, sfincterotomie, TURP)
  - Tratamentul complicaţiilor: asistarea incontinenţei urinare (colectoare, absorbante), utilizare de agenţi injectabili periureterali sau reimplantare ureterală pentru reflux vezico-ureteral
  - Derivaţie Mitrofanoff
  - Derivaţii urinare supravezicale
  - Neuromodulare (leziuni incomplete)
  - Neurostimulare (SARS- leziuni complete)
  Protocol de urmărire:
  La fiecare 6 luni
  1. Examen obiectiv + anamneză
  2. Probe bioumorale (HLG+creatinină)
  3. Urocultură
  4. Examen ecografic de aparat urinar cu reziduu post-micţional
  La 1-2 ani funcţie de profilul patologiei
  5. Examen urodinamic
  6. Urografie intravenoasă
  7. Reevaluare neurologică


  Anexa 23
  GHID DE DIAGNOSTIC ŞI TRATAMENT PENTRU INCONTINENŢA URINARĂ DE EFORT
  Protocol de diagnostic obligatoriu:
  1. Examen obiectiv + Anamneză
  - Calendar micţional
  - Chestionar al simptomelor (ICI-Q)
  - Determinarea pierderilor de urină (pad test)
  2. Protocolul de investigatii bioumorale al pacientului chirurgical urologic
  3. Urocultură cu antibiogramă
  4. Ecografie aparat urogenital cu reziduu post-micţional
  5. Cistomanometrie + presiune-debit
  6. Profil presional uretral
  7. Debitmetrie
  Protocol de diagnostic opţional:
  1. EMG sfincterian
  2. Urografie intravenoasă
  3. Uretrocistoscopie
  Protocol de tratament:
  1. Tratament medicamentos farmacodinamic
  2. Reeducare perineală (Kegel, EMG biofeed-back)
  3. Operaţii anti-incontinenţă:
  - operaţie tip Burch (retropubian sau laparoscopic).
  - operaţie tip sling (fascie autologă)
  - operaţie tip sling suburetral (TVT, TOT)
  4. Operaţii perineale reconstructive
  Opţional:
  5. Agenţi injectabili parauretral (pro-ACT, colagen, celule stem - mioblaşti, etc.)
  6. Sfincter artificial
  7. Paliative - colectoare, absorbante, pesare
  Protocol de urmărire:
  - anual
  1. Examen obiectiv + anamneză
  2. Debitmetrie
  3. Ecografie aparat urinar cu RPM
  4. Urocultură


  Anexa 24
  GHID DE DIAGNOSTIC ŞI TRATAMENT AL VARICOCELULUI
  Protocol de diagnostic obligatoriu:
  1. Anamneză, examen clinic
  2. Protocolul investigaţional obligatoriu al bolnavului urologic
  3. Spermogramă
  4. FSH, Testosteron
  5. Ecografie scrotală
  Protocol de diagnostic opţional:
  1. LH
  2. Prolactină
  3. Inhibină
  Protocol de tratament:
  1. Varicocelectomia microscopică subinghinală
  2. Varicocelectomia înaltă
  Protocol de urmărire:
  Control din 3 în 3 luni timp de 1 an:
  1. Examen clinic
  2. Spermogramă ± ecografie testiculară
  -------------