HOTĂRÂRE nr. 4 din 28 mai 2021privind aprobarea Procedurii pentru organizarea și desfășurarea ședinței de alegeri a convențiilor filialelor teritoriale ale Colegiului Psihologilor din România în contextul pandemiei generate de COVID-19
EMITENT
 • COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 28 iunie 2021
  În temeiul prevederilor art. 30 lit. a) din Legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România, cu modificările ulterioare,
  Consiliul Colegiului Psihologilor din România hotărăște:

  Articolul 1

  Se aprobă Procedura pentru organizarea și desfășurarea ședinței de alegeri a convențiilor filialelor teritoriale ale Colegiului Psihologilor din România în contextul pandemiei generate de COVID-19, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 2

  Președintele Colegiului Psihologilor din România, Comitetul director, președinții filialelor teritoriale, comitetele filialelor teritoriale și Secretariatul Colegiului vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.


  Articolul 3

  Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data publicării.

  Președintele Colegiului Psihologilor din România,
  Ion Dafinoiu


  București, 28 mai 2021.
  Nr. 4.

  ANEXĂ

  PROCEDURĂ
  organizarea și desfășurarea ședinței de alegeri a convențiilor filialelor teritoriale
  ale Colegiului Psihologilor din România în contextul pandemiei generate de COVID-19